Δ Ρ Ε Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και on line (δωρεαν ταχυδρομικα σε όλη την επικράτεια http://dyslexiashop.gr/index.php/product/897656/

Το πληρέστερο βοηθημα για την τελική επαναληψη πριν τις πανελληνίες εξετάσεις. Μια συναρπαστική συλλογή τεχνασμάτων πολλών χρόνων φροντιστηριακής εμπειρίας

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οικονομίας & Πληροφορικής

ΣΕΙΡΑ: EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. σειράς 14)

Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον

Συγγραφέας: Γιώργος  Δρες

Τόπος και Χρονολογία πρώτης έκδοσης: Αθήνα, Απρίλιος 2018

ISBN: 978-618-53023-82

Σελίδες: 560

Διάσταση σελίδας: 17x24cm

Γραμματοσειρά: Times new Roman

Χαρτί: Γραφής & Chamois 100gr

Εξώφυλλο: Προβίδας Φώτης

Εκδόσεις: 24γράμματα

 

Διευθύνσεις / Κεντρική Διάθεση:

Λεωφ. Πεντέλης 77, Χαλάνδρι, 152 34

 

Τηλ.: +30 210 612 70 74, +30 210 612 70 74,

Fax:   +30 210 619 57 87

 

E-mail: [email protected]

Web site: www.24grammata.com

e-shop: www.24grammata.com

 

επικοινωνήστε με τον συγγραφέα:

Τηλ.: 6944595143

email: [email protected]

 

Copyright © 2018 24γράμματα

 

Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, αγαπητέ συνάδελφε

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 34 ολοκληρωμένα διαγωνίσματα με τις λύσεις τους. Η διαμόρφωση και ο καταμερισμός μονάδων σε κάθε διαγώνισμα έχει γίνει με γνώμονα τα θέματα Γενικού Λυκείου των πανελληνίων εξετάσεων και η ύλη που καλύπτεται είναι η εξεταστέα ύλη όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2017 – 2018.
Στα διαγωνίσματα αυτά έχει γίνει προσπάθεια να καλυφθεί με ερωτήσεις ανάπτυξης το σύνολοτης θεωρίας που παρουσιάζεται στο σχολικό βιβλίο. Παραθέτοντας αναλυτικά και λεπτομερώς τις απαντήσεις στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ικανοποιούνταιστο έπακρο οι ανάγκες μελέτης κάθε μαθητή. Επιπλέον, με την επαναφορά εξέτασης τμημάτων θεωρίας με διάφορους τρόπους, όπως ερωτήσεις σωστού – λάθος, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών καθώς και πολλαπλής επιλογής επιδιώκεται η εμπέδωση της γνώσης και ο έλεγχος του βαθμού αφομοίωσής της.
Το πρώτο και το δεύτερο θέμα συμπληρώνονται με γυμνάσματα πρακτικού χαρακτήρα όπως πίνακες εκσφαλμάτωσης, μετατροπές μεταξύ δομών επιλογής, δομών επανάληψης ή και υποπρογραμμάτων και γενικότερα με οποιαδήποτε μορφή άσκησης είτε έχει παρουσιαστεί στις πανελλήνιες εξετάσεις είτε η φροντιστηριακή εμπειρία προκρίνει για πιθανή εξέταση στο μέλλον.
Τέλος, το τρίτο και το τέταρτο θέμα κάθε διαγωνίσματος είναι ασκήσεις που απαιτούν την συγγραφή αλγόριθμου ή προγράμματος. Τα θέματα είναι πρωτότυπα, ορισμένες φορές διασκεδαστικά αλλά πάντα διατυπωμένα με σαφήνεια και προσοχή. Ο επιμερισμός των μονάδων καθώς και η κλιμάκωση της δυσκολίας βοηθάει την χάραξη στρατηγικής μελέτης και θωράκισης της γνώσης ενόψει των εξετάσεων.
Η πορεία των διαγωνισμάτων ακολουθεί τη διδασκαλία της ύλης άρα το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο ελέγχου προόδου μέσα στη χρονιά, μία πλούσια τράπεζα θεμάτων ή ακόμα και ένα εγχειρίδιο αποκλειστικής διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των επαναλήψεων.