Είδωλα γυναικών στον καθρέφτη της νεοελληνικής τέχνης

Αφροδίτη Κουρία
Δρ. Ιστορίας της Τέχνης ομιλία

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]

…Θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι οι γυναίκες δημιουργοί ήταν για αιώνες απούσες, αποκλεισμένες μπορεί να πει κανείς, από την ιστορία της τέχνης διεθνώς, ήταν αφανείς μορφές, «βουβά» υποκείμενα εντελώς στις παρυφές της ιστορίας της τέχνης.
Μετά τα μέσα του 20ού αιώνα, κυρίως από τη δεκαετία του ’70 και στο πλαίσιο ου φεμινιστικού κινήματος, ξεκίνησε στην Αμερική και την Ευρώπη -από γυναίκες ιστορικούς της τέχνης- μια συστηματική, ενδελεχής μελέτη της γυναικείας καλλιτεχνικής δημιουργίας, ενώ στην Ελλάδα μόλις τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται κάποιες μελέτες με αντικείμενο Ελληνίδες καλλιτέχνιδες…

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]