Εγκέφαλος, μάθηση και μνήμη

e-magazine: Φύση και Στοχασμός (ένθετο του 24grammata.com για τις θετικές επιστήμες)

Ευάγγελος Καφετζόπουλος
Μια σύντομη ανασκόπηση των σύγχρονων ερευνών
Ο εγκέφαλος του ανθρώπου έχει συχνά χαρακτηριστεί σαν ένα «μαύρο κουτί» (black box), που δέχεται ερεθίσματα από το περιβάλλον και προκαλεί απαντήσεις, με τη μορφή των διαφόρων συμπεριφορών. Η παραγωγή όμως των απαντήσεων δεν είναι μια παθητική διαδικασία αλλά επηρεάζεται τόσο από την εμπειρία, με τη μορφή της μάθησης και της μνήμης, όσο και από διάφορες εσωτερικές ενορμήσεις (π.χ. συναισθηματικές καταστάσεις)…
24grammata.com – – επιστημονικές μελέτες
[κατέβασέτο]