Εικόνες της ανδρικής ομοφυλοφιλίας στον κινηματογράφο

Εικόνες της ανδρικής ομοφυλοφιλίας στον κινηματογράφο
Από τα Φτερά στους καουμπόηδες
ΤΣΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο/download]
Πίνακας Περιεχομένων
Εισαγωγή
α. Η ομοφυλοφιλία στον αντίποδα της ετεροφυλοφιλίας………….3
β. Κινηματογράφος και ομοφυλοφιλία………………………………..6
γ. Μεθοδολογία…………………………………………………………..9
1. Η πρώτη αναπαράσταση: η φτερωτή αρρενωπότητα……………………13 Vingarne (Σουηδία, 1916)
2. Σύμβολα της αρρενωπότητας και ηδονοβλεψία………………………….23 Un chant d’amour (Γαλλία, 1950)
3. Η κοινωνική εξουσία του σεξ……………………………………………….30 Querelle (Γερμανία, 1982)
4. Ο «φυσιολογικός» ομοφυλόφιλος………………………………………….39 Philadelphia (Η.Π.Α., 1993)
5. Θηλυκότητα και παρενδυσία………………………………………………..47 La mala educación (Ισπανία, 2004)
6. Κατάργηση στερεοτύπων……………………………………………………57 Brokeback Mountain (Η.Π.Α., 2005)
7. Αναφορά στον ελληνικό κινηματογράφο………………………………….66
Επίλογος: Πέρα από την «ντουλάπα»…………………………………………69
Βιβλιογραφία……………………………………………………………………..73

Εισαγωγή
α. Η ομοφυλοφιλία στον αντίποδα της ετεροφυλοφιλίας
Ο 17ος αιώνας σήμανε την έναρξη μιας εποχής καταστολής που χαρακτηρίζει τις λεγόμενες αστικές κοινωνίες και από την οποία, σύμφωνα με τον Michel Foucault, δεν έχουμε ίσως ακόμα απαλλαγεί ολότελα1. Από εκείνη την εποχή, το να κατονομάζεις το σεξ καθίσταται πιο δύσκολο και πιο ριψοκίνδυνο. Προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο στην πραγματική ζωή, το σεξ έπρεπε πρώτα να υποβιβαστεί στο επίπεδο της γλώσσας, να ελεγχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία του μέσα στον Λόγο και να απαλειφθούν εκείνες οι λέξεις που καθιστούν την παρουσία του ιδιαίτερα αισθητή.
Ο διά του Λόγου έλεγχος του σεξ αποσκοπεί να αποβάλλει από την πραγματικότητα τις μορφές της σεξουαλικότητας που δεν υπόκεινται στην αυστηρή οικονομία της αναπαραγωγής. Επιδιώκει να απορρίψει τις άγονες δραστηριότητες, να εξοστρακίσει τις παράνομες ηδονές, να μειώσει ή να αποκλείσει τις πρακτικές, οι οποίες δεν έχουν ως σκοπό την τεκνογονία2. Το αξιοσημείωτο γεγονός στις νεότερες κοινωνίες δεν είναι ότι καταδίκασαν το σεξ στην αφάνεια, αλλά ότι καταδικάστηκαν οι ίδιες να μιλάνε για το σεξ αδιάκοπα, εξαίροντάς το ως το μυστικό (του Brokeback Mountain;).
Η ομοφυλοφιλία εμφανίστηκε ως ένα σχήμα της σεξουαλικότητας, όταν μεταστράφηκε από πρακτική της σοδομίας σε ένα είδος εσωτερικής αμφιγένειας, σε έναν ερμαφροδιτισμό της ψυχής3. Ο σοδομίτης ήταν ένας καθ’ υποτροπή αιρετικός, ενώ ο ομοφυλόφιλος πλέον αποτελεί ένα είδος. Η εμφάνιση κατά τον 19ο αιώνα στην ψυχιατρική, στη νομολογία, ακόμα και στη λογοτεχνία, μιας ολόκληρης σειράς Λόγων για τα είδη και τα υπο-είδη της ομοφυλοφιλίας, της «αντιστροφής της φύσης», της παιδεραστίας, του «ψυχικού ερμαφροδιτισμού», επέτρεψε την προώθηση των κοινωνικών ελέγχων σε αυτόν τον χώρο της «διαστροφής»…

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο/download]