Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία, Θάνος Γκαραγκούνης

Δρ. Θάνος Γκαραγκούνης  
Λέκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ebook- www.24grammata.gr Σειρά : εν καινώ Αριθμός σειράς: 36

ISBN: 978-960-93-4865-2

24grammata.com- free ebook

[download- κατέβασέτο]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………………………..…7

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο Η Σημασία της Θεωρίας………………………………………..…..35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΟKarlMarx………….……………………………………………………51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΟSigmundFreud……………………………………………………….60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο Ferdinand de Saussure ………………………………………………77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ΟLouisAlthusser……………………………………………………. ..86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ΟJacquesLacan…………………………………………………………94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ΟClaudeLeviStrauss……………………………………………….. 101

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ΟJeanBaudrillard……………………………………………………..109

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ΟJacquesDerrida………………………………………………………127

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ΟGillesDeleuze και FelixGuattari…………………………………139

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ΟMichelFoucault……………………………………………………149

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ΟZygmuntBauman…………………………………………………159

_____________ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΧΩΡΟΣ_________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13Ο Ανάλυση και Αντίληψη Τοπίου…………………………………170

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14Ο To Οικολογικό Μοντέλο………………………………………….184

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15Ο Μαρξιστική Γεωγραφία (Ι)………………………………………..198

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16Ο Μαρξιστική Γεωγραφία (ΙΙ)………………………………………209

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17Ο Ποσοτική/Θετικιστική Στροφή………………………………….217

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18Ο Πολιτική Γεωγραφία …….…………………………….…..….…236

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19Ο Περιγραφική Γεωγραφία (Ποσσιμπιλισμός)…………………246

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20Ο Άνιση Περιφερειακή Ανάπτυξη………………………………..259

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21Ο Ανθρωπολογίες του Χώρου…………………….…………………270

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22Ο Κατανάλωση και Πόλη (Ι)………………………………………271

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23Ο Κατανάλωση και Πόλη (ΙΙ)………………………….………….. 292

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24Ο Χάρτες και Ιδεολογίες…………………………………………….299

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ………………………………………………………………………318

Βιβλιογραφία………………………………………………………………………….322

Βιογραφικό ……………………………………………………………………………328

24grammata.com- free ebook

[download- κατέβασέτο]

του ιδίου: “Καταναλωτική κοινωνία” κλικ εδώ