Εκθεση ζωγραφικής του Γκεντ με τίτλο “Σιωπή” 2-11 Νοεμβρίου, 2018

Εκθεση ζωγραφικής του Γκεντ με τίτλο “Σιωπή” 2-11 Νοεμβρίου, 2018