ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1950 ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Πέτρος Πουτιός
(πτυχιακή εργασία)
24grammata.com/ free ebook
[download / κατέβασέτο]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1
1.1 Θέση της εργασίας 1
1.2 Σύγχρονη μουσική 1
1.3 Κινήματα μετά το 1950 3
1.4 Έλληνες συνθέτες μετά το 1950 7
1.5 Συμβολή των ελλήνων συνθετών στη σύγχρονη δημιουργία 13
1.6 Αιτιολόγηση επιλογής των Α. Λογοθέτη, Δ. Τερζάκη και Γ. Απέργη 15
2. ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 16
2.1 Βιογραφικό 16
2.2 Το σύστημα γραφικής σημειογραφίας 20
2.3 Χαρακτηριστικά της γραφικής σημειογραφίας 23
2.4 Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σύστημά και τη μουσική του 25
2.5 Ο χώρος στη γραφική παρτιτούρα «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» (1963) 26
3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ 34
3.1 Βιογραφικό 34
3.2 Χαρακτηριστικά της μουσικής του και επιρροές 35
4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ 39
4.1 Βιογραφικό 39
4.2 Ενδιαφέροντα του συνθέτη 40
4.3 Το μουσικό θέατρο του Απέργη 41
5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 45
6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 46
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: Λίστα έργων του Ανέστη Λογοθέτη Α-1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: Λίστα έργων του Δημήτρη Τερζάκη Β-1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: Λίστα έργων του Γιώργου Απέργη Γ-1διασκορπισμένου από άποψη ιστορική και γεωγραφική ελληνικού πολιτισμού, που έχει ως επίκεντρο τη γενέτειρά του, την Αλεξάνδρεια4.

24grammata.com/ free ebook
[download / κατέβασέτο]