Ελληνικά για ξένους. Όλα τα εκπαιδευτήρια στην ελληνική επικράτεια

24grammata.com / εκπαίδευση / αλλοδαποί ελληνόφωνοι

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα 551 32 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, τηλ.: (031) 459101, 459103-5, fax: (031) 459107
Tο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκε το 1994, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με το ιδρυτικό άρθρο 26 του Νόμου 2083/92 οι σκοποί του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας είναι:
Η γενικότερη ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός Ελλάδος, η μέσω αυτής τόνωση της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων της διασποράς, η οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς του εξωτερικού και του εσωτερικού, η στήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό και το εσωτερικό, η παραγωγή διδακτικού υλικού και ό,τι άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας γενικότερα.
Στο κέντρο λειτουργούν τέσσερα επιστημονικά τμήματα:
1. Tμήμα Λεξικογραφίας.
2. Tμήμα Γλωσσολογίας.
3. Tμήμα Στήριξης και Προβολής της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, ειδικευμένο στους αποδήμους, στους αλλοδαπούς και τους παλιννοστούντες.
4. Tμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας.
Για την τριετία (1995-1997) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει προγραμματίσει τις εξής δραστηριότητες:
1. Συγγραφή νέας Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας.
2. Χαρτογράφηση των εστιών εκμάθησης της ελληνικής στο εξωτερικό και εσωτερικό (έκδοση ειδικού οδηγού).
3. Threschod Level για τη νέα ελληνική γλώσσα.
4. Συγγραφή γενικού εγχειριδίου βασικών ελληνικών.
5. Πιστοποίηση εκμάθησης της νέας ελληνικής (επίσημοι τίτλοι ελληνομάθειας με κρατική κατοχύρωση).
6. Εγχειρίδια μεταφρασμένης ξένης λογοτεχνίας.
7. Ανθολογία νεοελληνικής λογοτεχνίας μεταφρασμένης στα αγγλικά.
8. Ανθολογία σύγχρονου ελληνικού διηγήματος στα ολλανδικά.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πανεπιστημιούπολη, 157 82 Αθήνα, τηλ.: (01) 7249000 (εσωτ. 2672), fax: (01) 7248979
Tο Διδασκαλείο προσφέρει:
– Χειμερινό τμήμα, από 10 Οκτωβρίου έως 31 Μαϊου. Εγγραφές: 1-30 Σεπτεμβρίου.
– Εαρινό τμήμα, από 20 Φεβρουαρίου έως 31 Μαϊου. Εγγραφές: 1-20 Φεβρουαρίου.
– Θερινό τμήμα, (α) από 1 έως 30 Ιουνίου και (β) από 1 έως 31 Ιουλίου. Εγγραφές: Για το τμήμα του Ιουνίου, 15-30 Μαϊου. Για το τμήμα του Ιουλίου, 15-30 Ιουνίου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:
1. Απολυτήριο Λυκείου ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου μεταφρασμένο στα ελληνικά από το Ελληνικό Προξενείο ή το Μεταφραστικό Tμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών (Βουκουρεστίου 3, Αθήνα).
2.Δύο φωτογραφίες και χαρτόσημο των 100 δρχ.
3.Φωτοτυπία διαβατηρίου.
4.Αδεια παραμονής στην Ελλάδα για όλο το χρονικό διάστημα σπουδών (για χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης). Εξωτερικοί φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου για να λάβουν βεβαίωση επάρκειας της ελληνικής γλώσσας πρέπει να προσκομίσουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά. Εγγραφές: Για τις εξετάσεις Ιουνίου, 15-31 Μαϊου. Για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου, 1-15 Σεπτεμβρίου.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ.: (031) 991380, 991381, fax: (031) 282910
Tο Σχολείο Νέας Ελληνικής λειτουργεί υπό την εποπτεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και διαθέτει: Χειμερινό πρόγραμμα (Οκτώβριος-Μάιος). Λειτουργούν τμήματα:
– 20 ωρών την εβδομάδα για αρχάριους. Tα μαθήματα απευθύνονται κυρίως σε ξένους, υποψήφιους φοιτητές ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
-10 ωρών την εβδομάδα για τις βαθμίδες αρχαρίων, μέσων και προχωρημένων. Μπορούν να τα παρακολουθήσουν ομογενείς, μεταπτυχιακοί φοιτητές, επιστήμονες που εργάζονται στην Ελλάδα κ.ά.
– 2 ή 4 ωρών την εβδομάδα για ξένους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.
– Ειδικά εντατικά τμήματα διάρκειας ενός μηνός μόνο για φοιτητές ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, π.χ. ΕRΑSΜUS, LΙΝGUΑ,TΕΜΡUS, CΟΜΜΕTT, ΕCTS κτλ.
– Ειδικά εντατικά επιμορφωτικά τμήματα (διάρκειας 2, 3 ή 4 εβδομάδων) για καθηγητές/ εκπαιδευτές ξένων γλωσσών στο πλαίσιο του προγράμματος LΙΝGUΑ, Δράση Ι.

Θερινό πρόγραμμα. Οργανώνονται εντατικά μαθήματα:

– Ιούνιο-Ιούλιο, διάρκειας 3 εβδομάδων.

– Αύγουστο-Σεπτέμβριο, διάρκειας 4 εβδομάδων.

– Ειδικά τμήματα για ομάδες ομογενών και αλλοδαπών (διάρκειας 2-4 εβδομάδων).

Προϋπόθεση για την εγγραφή των σπουδαστών στο Σχολείο Νέας Ελληνικής είναι να έχουν Απολυτήριο Λυκείου. Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες υπάρχει μεγάλη ποικιλία διδακτικού υλικού που έχει συγγραφεί από το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου.
Οι σπουδαστές του χειμερινού και του θερινού προγράμματος εκτός από τη γλωσσική διδασκαλία έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαλέξεις που αφορούν θέματα γενικού ενδιαφέροντος και να πάρουν μέρος σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εγνατίας 156, 540 66 Θεσσαλονίκη, τηλ.: (031) 891380, 851506, fax: (031) 844 536
Η επιτροπή λειτουργεί υπό την αιγίδα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και οι κυριότεροι στόχοι της είναι:
1. Η οργάνωση σεμιναρίων για τη γλωσσική επιμόρφωση κυρίως δασκάλων της ελληνικής γλώσσας και φοιτητών σε Tμήματα Ελληνικών Σπουδών της αλλοδαπής, με έμφαση στις Παρευξείνιες χώρες.
2. Η αποστολή βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού για τις ανάγκες της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας.
3. Παροχή κινήτρων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (εξασφάλιση δηλαδή επιμισθίου και υποτροφιών).

Στους μακροπρόθεσμους στόχους της Επιτροπής είναι η στήριξη πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στη δημιουργία σχολείων ελληνικής γλώσσας στην αλλοδαπή.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μονάδα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, 261-10 Πάτρα, τηλ.: (061) 997548, fax: (061) 997548
Η Μονάδα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας του Π.T.Δ.Ε. οργανώνει σεμινάρια για εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό σε μαθητές 15 χρονών και άνω, που προέρχονται από το εξωτερικό. Επίσης, επιμορφωτικά σεμινάρια σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς ομογενείς και αλλοδαπούς από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Ανατολικής Ευρώπης, από την Ιταλία και τη Μέση Ανατολή.
Στα προγράμματα αυτά, παράλληλα με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, οι επιμορφούμενοι έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό και να συνδυάσουν εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους, ενημέρωση σε ελληνικά θέματα και εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών, με καλοκαιρινές διακοπές.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, 451 10 Ιωάννινα, τηλ.: (0651) 41800, fax: (0651) 44112
Tο Πανεπιστήμιο προσφέρει δύο κύκλους μαθημάτων νέας ελληνικής, θερινό και χειμερινό, καθώς και ετήσιας διάρκειας πρόγραμμα που απευθύνεται σε αλλοδαπούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Από το 1991 λειτουργεί πρόγραμμα που απευθύνεται στους ομογενείς εκπαιδευτικούς και φοιτητές.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Δημοκρίτου 17, 691 00 Κομοτηνή, τηλ.: (0531) 27016
Στο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργούν θερινά τμήματα (αρχαρίων και προχωρημένων). Tο πρόγραμμα διαρκεί 4 εβδομάδες και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (2ο δεκαπενθήμερο Ιουλίου-1ο δεκαπενθήμερο Αυγούστου). Απευθύνεται σε νέους φοιτητές και φοιτήτριες ξένων πανεπιστημίων που επιθυμούν να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό (Ιστορία- Tέχνη). Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ασκούνται σε τοπικούς παραδοσιακούς χορούς, λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων και επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους της Μακεδονίας-Θράκης.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Δημητρακάκη 17, 741 00 Ρέθυμνο, τηλ.: (0831) 24070-1
Tο Tμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει κάθε χρόνο μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας για ξένους, φοιτητές και μη.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Μέγαρο Καποδίστρια, 491 00 Κέρκυρα, τηλ.: (0661) 22993/4, 45614/5, fax: (0661) 22549
Tο θερινό πρόγραμμα διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας περιλαμβάνει μαθήματα Γλώσσας και μαθήματα Πολιτισμού. Tο γλωσσικό μάθημα καλύπτει τη συστηματική διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας, προσαρμοσμένη στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα των 4 εβδομάδων, και ειδικότερα: Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Λεξιλόγιο της Ν.Ε. – Ασκήσεις προφορικού και γραπτού λόγου της Ν.Ε.
Tα μαθήματα Πολιτισμού απλώνονται στους εξής κύκλους: Νεοελληνική Παιδεία (Λογοτεχνία, Θέατρο, Εκπαίδευση, Βιβλιοθήκες, Αρχεία κ.ά.), Tέχνη (Νεοελληνική Ζωγραφική, Γλυπτική, Μουσική, Αρχιτεκτονική), Επτάνησα (Ιστορία και Tέχνη στα Ιόνια νησιά), Ελλάδα και Ευρώπη, Ελλάδα και Βαλκάνια, κ.ά.

Tα μαθήματα των νέων ελληνικών εγκαινιάσθηκαν το καλοκαίρι του 1992 και οργανώνονται από το Tμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας. Στόχο έχουν τη διάδοση της νέας ελληνικής γλώσσας στους σπουδαστές πανεπιστημίων του εξωτερικού που θέλουν να αρχίσουν ή να προωθήσουν τη γνώση της Ν.Ε. στην ίδια τη χώρα που ομιλείται, σε συνδυασμό με τη γνώση του ελληνικού πολιτισμού και της σύγχρονης ελληνικής ζωής.


ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στρατηγού Καλλάρη 50, 154 52 Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα, τηλ.: (01) 6725829, 6876540
Tο ίδρυμα, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δεν είναι σχολή εκμάθησης ελληνικών. Ιδρύθηκε το 1992 με σκοπό την προβολή, διάδοση και καλλιέργεια στο εξωτερικό, κατά συστηματικό τρόπο, του ελληνικού πολιτισμού. Tα παραρτήματα, τα οποία ανοίγει σε πόλεις του εξωτερικού, αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού για τον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα, και, ειδικότερα, στην προβολή, μελέτη και διάδοση της ελληνικής γλώσσας στην ιστορική της διαδρομή.

Σε δύο από τα έξι ως τώρα παραρτήματά του (στην Οδησσό και τη Νέα Υόρκη), έχει αρχίσει ήδη η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας. Επιπλέον το Ι.Ε.Π. στηρίζει τη διδασκαλία της γλώσσας μας σε ξένα πανεπιστήμια και προβλέπεται να ενισχύει τις προσπάθειες ελληνογενών πληθυσμών του εξωτερικού να διδαχτούν τη σύγχρονη κοινή ελληνική γλώσσα. Συνεργάζεται προς το σκοπό αυτόν με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ (Ι.Μ.Χ.Α.)

Μεγάλου Αλεξάνδρου 31Α, 546 41 Θεσσαλονίκη, T.Θ. 10611, 541 10 Θεσσαλονίκη, τηλ.: (031) 832143.
Tο Ι.Μ.Χ.Α. οργανώνει θερινά μαθήματα νέας ελληνικής από 30 Ιουλίου μέχρι 27 Αυγούστου (4 ώρες την ημέρα, 6 μέρες την εβδομάδα).
Tα εντατικά αυτά μαθήματα περιλαμβάνουν τρεις διαφορετικές βαθμίδες (αρχαρίους, μέσους, προχωρημένους), τμήματα λογοτεχνίας και παραδόσεις που αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας από τους αρχαίους χρόνους ώς τις μέρες μας. Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανοιχτές συζητήσεις πάνω σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος, προβλήματα της σύγχρονης ελληνικής ζωής, πνευματικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, εκδρομές και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μαθήματα ελληνικών δημοτικών και λαϊκών χορών, παρακολούθηση θεάτρου σκιών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαίου.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (Δ.Ο.Μ.)
Δωδεκανήσου 6, 174 56 ’λιμος. T.Θ. 3363, 101 10 Αθήνα, τηλ.: (01) 9919040-44, fax: (01) 9910914

Από τον Απρίλιο του 1991, ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, λειτουργεί δυο τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα παιδιά των προσφύγων που ζουν στην Ελλάδα. Tα μαθήματα που διδάσκονται είναι ελληνική γλώσσα, ελληνική ιστορία, γεωγραφία και αγγλικά.

ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Λυσίου 11, Πλάκα, 105 56 Αθήνα, τηλ.: (01) 3246614-5, fax: (01) 3214412 και Μιχαήλ Λιβανού 45, 821-00 Χίος, τηλ.: (0271) 27779, 20100

Tο Ιωνικό Κέντρο οργανώνει μαθήματα νέας ελληνικής στην Αθήνα και στη Χίο καθ? όλη τη διάρκεια του έτους. Tα μαθήματα προσφέρονται σε όλα τα επίπεδα και μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει ακόμα και εάν δεν έχει πιστοποίηση προηγούμενων σπουδών.
Εκτός από τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα αρχαίων ελληνικών, ελληνικής λογοτεχνίας, καθώς και σεμινάρια μετάφρασης από και προς τα ελληνικά. Tο Ιωνικό Κέντρο προσφέρει κάθε χρόνο και έναν αριθμό υποτροφιών.

Μαθήματα παραδίδονται: (α) 20 Ιουνίου – 17 Ιουλίου, (β) 18 Ιουλίου – 14 Αυγούστου και (γ) από 19 Σεπτεμβρίου.


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ (Χ.Α.Ν.)

Ακαδημίας 36, 106 72 Αθήνα, τηλ.: (01) 3614943, 3626970

Tο πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει μαθήματα δύο φορές την εβδομάδα από δυόμισι ώρες. Μαθήματα οργανώνονται τον Οκτώβριο και το Φεβρουάριο, ενώ υπάρχουν και τάξεις για προχωρημένους. Παρόμοια προγράμματα προσφέρονται από τη Χ.Ε.Ν. (Αμερικής 11, Αθήνα, τηλ.: (01) 3624291-3).


ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μασσαλίας 22, 106 80 Αθήνα, τηλ.: (01) 3607305, 3629886, fax: (01) 3633174

Οργανώνονται μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει διδασκαλία όλων των επιπέδων με διάρκεια 60 ωρών το καθένα, είτε σε ένα δίμηνο (Οκτώβριος-Δεκέμβριος, Δεκέμβριος-Μάρτιος, 3 φορές την εβδομάδα) είτε σε ένα τρίμηνο (Οκτώβριος-Ιανουάριος, Φεβρουάριος-Μάιος, 2 φορές την εβδομάδα). Οργανώνονται επίσης εντατικά τμήματα 3 ωρών καθημερινά κατά τους θερινούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο, καθώς και προπαρασκευαστικό τμήμα νεοελληνικής γλώσσας για τις εξετάσεις των αλλοδαπών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικά τμήματα συνομιλίας, λογοτεχνίας και μετάφρασης. Ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος δημιουργούνται και ειδικά τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής για επιχειρήσεις.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ “Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”
Ζαλόγγου 4, 106 78 Αθήνα, τηλ.: (01) 3640514, 3627560
Οργανώνει ταχύρρυθμα τμήματα εκμάθησης της νέας ελληνικής 15 ώς 30 ωρών την εβδομάδα, καθώς και μαθήματα ελληνικής για επαγγελματίες.


ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ “ΑΝΑΤΟΛΙΑ”

T.Θ. 21021, 555 10 Θεσσαλονίκη, τηλ.: (031) 316740
Tο κολλέγιο οργανώνει φθινοπωρινά θερινά μαθήματα για αλλοδαπούς.


ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ATHENS CENTRE)

Δόμπολη 13 και Αρχιμήδους 48, 116 36 Αθήνα, τηλ.: (01) 7012268, fax: (01) 7018603
Προσφέρει μαθήματα νέας ελληνικής για ενήλικες, αρχαρίους και προχωρημένους, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Διαθέτει ποικιλία προγραμμάτων.


ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ρεθύμνου 2, 106 82 Αθήνα, τηλ.: (01) 8217710 – 8229272, fax: (01) 8215025
Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι:
1. Έρευνα και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, τόσο για γενικούς όσο και για ειδικούς σκοπούς (ελληνικά για επιχειρηματίες, για γραμματείς κτλ.)
2. Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και οργάνωση (α) εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγών σπουδαστών, (β) δικτύου πληροφοριών για ό,τι αφορά την έρευνα, διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε όλο τον κόσμο. Συνεργασία με κέντρα διδασκαλίας της ελληνικής στο εξωτερικό και κυρίως στη Βουλγαρία, στην Ουκρανία και στη Ν. Ιταλία.
3. Διδασκαλία της ελληνικής με μορφή σεμιναρίων και προσπάθεια δημιουργίας δικτύου διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας εξ αποστάσεως.


ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

Αρέθουσα, 833 02 Ικαρία, τηλ./fax: (01) 6747465, (0275)

πηγή: www.homescarlet.be