Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια: Επιλογή Βιβλιογραφίας

24grammata.com/ βιβλίο/ τραγούδι

επιμέλεια: Μαρίνα Νικολακοπούλου – Στεφανία Μεράκου
τι είναι τα Δημοτικά τραγούδια
Δημοτικά λέγονται τα τραγούδια που πηγάζουν από τον λαό ως προς τα λόγια και τη μουσική. Σε πολλές περιπτώσεις δημοτικών τραγουδιών η συνοδεία χορού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Σε γενικές γραμμές και σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή που έγινε από τον Ν. Γ. Πολίτη τα δημοτικά τραγούδια διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Ιστορικά, Κλέφτικα, Ακριτικά, Παραλογές, Τραγούδια της αγάπης, Νυφιάτικα, Νανουρίσματα, Κάλαντα, Βαϊτικα, της Ξενιτιάς, Μοιρολόγια, Γνωμικά, Εργατικά και Βλάχικα και Περιγελαστικά. Σύμφωνα με μεταγενέστερες καταγραφές υπάρχουν ακόμα και τα Παιδικά καθώς και τα Γιορταστικά και Εθιμικά.

Η παρακάτω βιβλιογραφία αποτελεί επιλογή από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης όσον αφορά μόνο τα βιβλία (δεν περιλαμβάνονται δηλαδή παρτιτούρες χωρίς σχόλια και ηχογραφήσεις) και είναι χωρισμένη σε 3 μέρη.

Το α’ μέρος καλύπτει επιλεγμένους τίτλους της βιβλιοθήκης κατά περιοχή.
Το β’ μέρος περιλαμβάνει τις ανθολογίες δημοτικών τραγουδιών.
Το γ’ μέρος απαρτίζεται από μελέτες και αναλύσεις για τη δημοτική μουσική και τα δημοτικά τραγούδια.

Όλα τα βιβλία που παρουσιάζονται παρακάτω μπορείτε να τα βρείτε στη συλλογή της Βιβλιοθήκης (www.mmb.org.gr) .

Α. Τίτλοι κατά περιοχή

Αν. Αιγαίο / Δωδεκάνησα

Ανδριώτης, Ν., Δημοτικά τραγούδια της Λήμνου, (Αθήνα: χ.ο., 1982).

Βρόντης, Α., Λαϊκά τραγούδια της Ελευθέρας Δωδεκανήσου, (Ρόδος: Κρατικό Τυπογραφείο Δωδεκανήσου, 1947).

Γνευτός, Ο., επιμ., Τραγούδια δημοτικά της Ρόδου, (Ρόδος: Πρίσμα, 1990).

Διαμάντη, Π. Δημοτικά τραγούδια των νοτιοχωρών της νήσου Χίου: γραπτή εργασία διπλωματικής εξέτασης, (Πτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002)

Ζερβός, Σ., Οι ύμνοι της Δωδεκανήσου, (Αθήνα: [χ.ο.], 1935).

Καζαβής, Γ.Ν., Νίσυρου λαογραφικά, (Νέα Υόρκη: [χ.ο]., 1940).

Μιχαηλίδης- Νουάρος, Μ.Γ., Καρπαθιακά δημοτικά άσματα, (Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2001).

Σακελλαρίδης, Κ., Το Νισυρικό δημοτικό τραγούδι, (Αθήνα: Εταιρεία Νισυριακών Μελετών), 1965.

Χατζηθεοδώρου, Γ., επιμ., Τραγούδια και σκοποί στην Κάλυμνο, (Κάλυμνος: Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι», 1989).

Baud-Bovy, S., Τραγούδια των Δωδεκανήσων, (Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων: Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ρόδου, 1990.)

Αραβαντινός, Π., Συλλογή Δημωδών Ασμάτων της Ηπείρου, (Αθήνα: Τυπογρ. Π. Πέρρη, 1880).

Βρέλλης, Α., Συμβολή στην έρευνα της δημοτικής ηπειρώτικης μουσικής (παραλλαγές δημοτικών τραγουδιών Ιωαννίνων σε ευρωπαϊκή και βυζαντινή μουσική), (Ιωάννινα: [χ.ο.], 1985).

Βρέλλης, Α.. Δημοτικά τραγούδια της Ηπείρου, (Αθήνα: χ.ο., 1988/89).

Γιάγκας, Α., Ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια, (Αθήνα: Πύρρος, x.x.)

Δεύτος, Θ.Ι., Ο Ηπειρώτικος γάμος, (Αθήνα: [χ.ό.], 2004).

Ζώτος, Μ. Το δημοτικό τραγούδι της Βορείου Ήπειρου, (Ιωάννινα: Εκδόσεις Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, 1978).

Ιωαννίδης, Κ.Θ., Τραγούδια της Ηπείρου, (Θεσσαλονίκη: Περιοδικό Μαθητής, 1983).

Κατσαλίδας, Γρ., Δημοτικά τραγούδια από τη Βόρεια Ήπειρο, (Αθήνα: Gutenberg, 2001).

Λαμνάτος, Β. Το ηπειρώτικο τραγούδι κι ο Στυλιανός Μπέλλος, (Αθήνα: Το Ελληνικό Βιβλίο, 1979).

Μάτσιας, Χ.Μ., Πωγώνι-Δερέπολη: Ήθη, έθιμα, τραγούδια, (Αθήνα: Εκδόσεις Δωδώνη, 1988).

Παδιώτης, Γεώργιος Απ., Cantiti Armanesti di-Aminciu = Βλάχικα τραγούδια του Μετσόβου, Αθήνα: Εκδόσεις Γέρου, 1999.

Περιστέρης, Σπ., Δημοτικά τραγούδια Ηπείρου και Μωριά σε βυζαντινή και ευρωπαϊκή παρασημαντική, (Κατερίνη: Εκδόσεις Τέρτιος, 1994).

Φωτίου, Παναγιώτης Στ., Δημοτικά τραγούδια της βορείου Ηπείρου: μια πρώτη καταγραφή από τις περιοχές Δρόπολης-Αργυρόκαστρου, Αγίων Σαράντα-Βούρκου και Χιμάρας , (Αθήνα: Νεφέλη, 1995).

Χασιώτου, Γ. Χρ., Συλλογή των κατά την Ήπειρον Δημοτικών Ασμάτων, (Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Α.Ν.Καραβία, [1983]).

Αγραφιώτης, Γ., Σαρακατσαναίοι κλεφταρματωλοί και το δημοτικό τραγούδι, (Αθήνα: [χ.ο.], 2000).

Αλεξίου, Κ., Το θεσσαλικό δημοτικό τραγούδι, (Αθήνα: Ευθύνη, 1981).

Ιατρίδης, Γεώργιος Δ., Δημοτικά τραγούδια Θεσσαλίας, (χ.τ. : χ.ο., χ.χ).

Λάμπρου, Α. Τραγούδια και έθιμα της Σκύρου, (Σκύρος: [χ.ό.], 2004).

Μακρής, Ε., Τραγούδια Σαρακατσάνικα, (Ιωάννινα: [x.o.], 2000).

Νήμας, Θ., Δημοτικά τραγούδια της Θεσσαλίας, (Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1983).

Ρήγας, Γ. Σκιάθου Πολιτισμός, (Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958-1968).

Ψάχος, Κ.Α., Δημώδη άσματα Σκύρου, (Αθήνα: Σπ. Κουσουλίνος, 1910).

Τσιάνης, Σ., Δημοτικά τραγούδια της Σκύρου: του νησιού του χρυσοπράσινου αετού, (Ηράκλειο : Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα & Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2003).

Baud-Bovy,S., Chansons aromounes de Thessalie, μτφ. Δέσποινας Μαζαράκη, (Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, 1990).

Θράκη

Γ’ Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου: η ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη, Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη: πρακτικά/ institute of Balkan Studies, (Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου, 1979).

Δ’  Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου: η ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη, Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη: πρακτικά/ Ιnstitute of Balkan Studies, (Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου, 1983).

E’ Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου: η ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη, Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη: πρακτικά/ Ιnstitute of Balkan Studies, (Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου, 1989).

Στ’ Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου: η ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη, Κομοτηνή-Αλεξανδρουπολη : πρακτικά, (Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1991)

Δραγούμης, Μ., Μουσική αποστολή στη Θράκη, (Θεσσαλονίκη: [χ.ο.], 1991).

Καβακόπουλος, Π., επιμ.,Τραγούδια της Βορειοδυτικής Θράκης, (Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1981).

Καβακόπουλος, Π., Μουσικά κείμενα δημοτικών τραγουδιών της Θράκης, (Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1956).

Μπάρμπας, Ιωάννης Α., Τραγούδια της Ανατολικής Θράκης : κείμενα και ερμηνευτικός σχολιασμός, (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1996).

Ρωμαίος, Κ. Cultes populaires de la Thrace: les Anastenaria, la cérémonie du Lundi Pur, (Athènes: [s.n.], 1949).

Ερευνητικό Πρόγραμμα Θράκη, Μουσικές της Θράκης: μια διεπιστημονική προσέγγιση, (Αθήνα: Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής, 1999).

Μελίκης, Γ., Δημοτικά τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη: Ηχολόγος, 1987., σ.13.

Κρήτη

Αμαργιανάκης, Γ.Σ. Συμβολή εις την μελέτην της δημώδους Κρητικής μουσικής (μελωδία του γάμου), (Ηράκλειον: [χ.ό.], 1967).

Αντουράκης, Γεωργ., Τα τραγούδια της Κρήτης, (Αθήνα: Ελληνική Εθνική Γραμμή, 1991).

Αποστολάκης, Σ., Η μάχη της Κρήτης και το στο δημοτικό τραγούδι, (Χανιά: [χ.ο.],1991).

Αποστολάκης, Σ., Ριζίτικα: τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης, (Αθήνα: Γνώση, 1993).

Γιάνναρης, Α. Άσματα Κρητικά μετά διστίχων κα παροιμιών, ([Ηράκλειο] : Φίλοι της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 2005).

Δετοράκης, Θ., Ανέκδοτα δημοτικά τραγούδια Κρήτης, (Ηράκλειον: [χ.ο.], 1976).

Κοκολάκη, Σ. Ιταλοβενετικές γλωσσικές επιδράσεις στο δημοτικό τραγούδι της Κρήτης, (Αθήνα: Αφοί Βλάσση, 1997).

Λιουδάκι, Μ. Λαογραφικά Κρήτης: μαντινάδες, (Αθήνα: Ελευθερουδάκις, [1936]).

Παυλάκης, Γ.,επιμ., Μαντινάδες: Κρητική δημοτική ποίηση, (Αθήνα: Βιβλιοεκδοτική Α.Ε., Μ.Γ.Αναστασάκης, 1994).

Πιτυκάκης, Μ. Δημοτικά τραγούδια στην Ανατολική Κρήτη, (Νεάπολις Κρήτης: [χ.ο.], 1975).

Φαφουτάκης, Π.Ι., [επιμ.], Συλλογή Ηρωϊκών Κρητικών, (Αθήνα: Τύπ. Αθηναίδος, 1889).

Χανταμπάκης, Γ.[επιμ]. Το Ριζίτικο τραγούδι από τις πηγές του, (Χανιά: [χ.ό.], 1983).

Κυκλάδες

Βενετσάνος, Α., Λαογραφικά Σαντορίνης, (Αθήνα: Στ. Βασιλόπουλος, [1980-1990]).

Κανακάρης, Α. Λαογραφικά της Σίφνου: τραγούδια της Αγάπης-Νανουρίσματα, (Αθήνα: Κ.Γ.Κυπραίου, [1968]).

Πασχάλης, Δ.Π., Δημώδη τραγούδια της Νήσου ‘Ανδρου συλλεγέντα από του στόματος του λαού, ‘Ανδρος: Σύλλογος «Ο Δημήτρης Μπάλης», 1987.

Χανιώτης, Μ., Παραδοσιακή Μουσική Πάρου, (Αθήνα: Κοιν. Λευκών Πάρου, 1996).

Μακεδονία

Αγγειοπλάστης, Γ.Κ., 40 τραγούδια της πόλης των Σερρών, Σέρρας: [χ.ο.],1994.

Μπατσαράς, Θ. [επιμ.], 200 Δημοτικά τραγούδια από το Πολυδένδρι Πιερίων: Συλλογή δημοτικών τραγουδιών της παλιάς Κόκοβας, (Βέροια: Μυγδονία, 1995).

Βασιλάκης, Ν., Δημοτικά τραγούδια της Χαλκιδικής, (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Διαγωνίου, 1980).

Διδασκάλου, Ι. Γ., Το δημοτικό τραγούδι της Καστοριάς, (Αθήνα: χ.ο., 1963).

Κυπαρίσσης, Βας., Τραγούδια της Χαλκιδικής, (Θεσσαλονίκη: Κ.Θεοδωρίδης, 1940).

Μελίκης, Γ.,επιμ., Δημοτικά τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη, ([Θεσσαλονίκη] : Ηχολόγος, 1987).

Νάτσης, Κ., Λαογραφικά στοιχεία και παραδοσιακοί χοροί του νομού Φλώρινας, (Φλώρινα: Φ.Σ.Π. «ο Αριστοτέλης», 1990).

Μικρά Ασία

Ασβέστη, Μ.[επιμ.] Δημώδη άσματα Αρετσούς, Αθήνα: Κέντρο Αιγαιακών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών, 1997.

Σουλακέλλης, Θ.Α. Δημώδη άσματα: Ρεϊς Ντερέ: τραγουδισμένα από την οικογένεια Σωτηρίου Μαυρακάκη, (Αθήνα: ΚΑΛΜΕ, 2002).

Ρηγάτος, Γερ. Α., Η Ιατρική στο Δημοτικό τραγούδι, Αθήνα: Διαχρονικές Εκδόσεις, 2003., σ.121.
Νησιά Ιονίου

Κοντομίχης, Π. Δημοτικά τραγούδια της Λευκάδας, (Αθήνα: Γρηγόρη,1985).

Πακτίτης, Ν., Κερκυραϊκά δημοτικά τραγούδια, (Αθήνα: Ιστορικολαογραφική εταιρεία Κέρκυρας, 1989).

Τζώρας, Α., Το Κερκυραϊκό δημοτικό τραγούδι: πηγές και επιδράσεις, συγκριτική μελέτη, (Κέρκυρα: [x.o.], 1986).

Norgaard, L., Δημοτικά τραγούδια από τις συλλογές του Κερκυραίου Γεωργίου Α. Κοντού,  (Κέρκυρα: Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, 2000).

Πελοπόννησος

Γριτσόπουλος, Τ.Αθ. Αράχοβα η Γορτυνιακή: και το εξ αυτής δημώδες άσμα του κλέφτου Δήμου, (Αθήνα: Κοντοέ, 1948).

Δαμιανάκου, Β., επιμ., Μανιάτικα Μοιρολόγια, (Αθήνα: Επικαιρότητα, 1997).

Ιωάννου, Γ. Δημοτικά τραγούδια της Κυνουρίας, (Θεσσαλονίκη: [x.o.], 1965).

Κάσσης, Κ. Δ., Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, (Αθήνα: [x.o.], 1985).

Κυριακόπουλος, Δ.Κ., επιμ., 170 Γορτυνιακά δημοτικά τραγούδια, (Αθήνα: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1992).

Μαρίνης, Κ. Μωραϊτικα τραγούδια: δημιουργίες της Αρκαδίας, Α’ μεγαλοπολίτικα στιχουργήματα, (Αθήνα: [χ.ό.], 1961).

Ξεπαπαδάκος, Αντ. Γ.,επιμ., 590 Παραδοσιακά μανιάτικα τραγούδια: Πανελλήνιας ακτινοβολίας , (Αθήνα: Αδούλωτη Μάνη, [198-]).

Παϊδούση-Παπαντωνίου, Γ.Μ., Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας, (Ναύπλιο: Πελοπονησσιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, 1999.

Περιστέρης, Σπ., Δημοτικά τραγούδια Ηπείρου και Μωριά σε βυζαντινή και ευρωπαϊκή παρασημαντική, (Κατερίνη: Εκδόσεις Τέρτιος, 1994).

Πετρόπουλος, Δ., Πελοποννησιακά δημοτικά τραγούδια, (Αθήνα: [Λαογραφικό Αρχείο Ακαδημίας Αθηνών], 1959).

Σακελλαρόπουλος, Ν., Τα Καλαβρυτινά δημοτικά τραγούδια: έπαινος Αχαϊκής Εταιρείας Μελετών, (Πάτρα: [x.o], 1985).

Ταρσούλη, Γ., Μωραϊτικα τραγούδια: Κορώνης και Μεθώνης, (Αθήνα: [χ.ο.], 1944).

Τσιάνης, Σ., Folk songs of Mantineia, (Berkeley: University of California Press, 1965).

Τσιρίμπας, Δ., Αρκαδικά δημοτικά τραγούδια, [Αθήνα: [x.o.], 1985].

Τσούχλος, Κ. Λαογραφικά της Τσακωνίας, Αθήνα: x.o., 1993

Ψάχος, Κ. Α.,  Δημώδη άσματα Γορτυνίας εις Βυζαντινήν & Ευρωπαϊκήν παρασημαντικήν, [Αθήνα: Περιοδικό «Σφαίρα», 1923].

Ανωγειανάκης, Φ. Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, 1991, σ.227
Πόντος

Ευστασιάδης, Στ. Ι., Τα τραγούδια του Ποντιακού λαού: πολύτιμο κεφάλαιο της λαογραφίας μας, (Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 1992).

Λαμψίδης, Π., Δημοτικά τραγούδια του Πόντου. Α’ Τα κείμενα: ανθολόγηση-νεοελληνική απόδοση, (Αθήνα: Μυρτίδης, 1960).

Στερεά Ελλάδα / Εύβοια

Κονδύλη, Ε., Δημοτικά τραγούδια της Βόρειας Ευβοίας, (Αθήνα: Εκδόσεις Α.Σταμούλης, χ.χ.)

Μάρκος, Κ., Δημοτικά τραγούδια Κονιακού Δωρίδος, συμβολήν εις την μουσικήν λαογραφίαν, (Αθήνα: Το ελληνικό βιβλίο, 1979).

Μαστροκώστας, Βλ. Στ., επιμ.,Συλλογή δημοτικών τραγουδιών στη Νότια Ευβοια, (Αθήνα: Πνευματικό Κέντρο Καψάλων Ευβοίας, 1933).

Μερλιέ, Μ., Τραγούδια της Ρούμελης, (Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Ι. Σιδέρη, 1931).

Ξηροτήρης, Ζ., Τραγούδια της Ρούμελης, (Αθήνα: [Ζ. Ξυροτήρης], 1991).

Παπαθανασόπουλος, Θ.,Δημοτικά τραγούδια της Ρούμελης, (Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2001).

Παπατρέχας, Γ., Δημοτικά τραγούδια του Ξηρόμερου, (Αθήνα: Εκδόσεις Μοσχονά, 1992.

Ρούσσαρης,Α.Κ., Η Λεβάδεια στο δημοτικό τραγούδι, (Λεβάδεια: Μορφωτικός Σύλλογος, 2002).

Σέττας, Δημ. Χρ., Ευβοϊκά δημοτικά τραγούδια: κάλαντα από τη Βόρεια Ελλάδα, (Αθήνα: [χ.ο.], 1963).

Σέττας, Δημ. Χρ. Μουσική λαογραφική αποστολή στη Βόρεια Εύβοια και κατάλογος 305 ηχογραφήσεων, (Αθήνα: [χ.ό.], 1963).

Σπανδωνίδου, Ε. Τραγούδια της Αγόριανης, (Αθήνα: Πυρσός, 1939).

Αρχείο Ελληνικής Μουσικής : Μυτιληνιά και Σμυρνεϊκα με το Νίκο Καλαϊντζή-Μπινταγιάλα, Αθήνα: AEM009, χ.χ. (εικόνα από εξώφυλλο)
Β. Ανθολογίες-Συλλογές

Γιώτης, Α., επιμ., Τα ωραιότερα δημοτικά μας τραγούδια, (Αθήνα: Α. Γιώτης, 1992).

Δελώνης, Α, επιμ.,  Το δημοτικό τραγούδι, (Αθήνα: Φελέκη, 1980).

Δημόπουλος, Ι. Αθ., επιμ., Το δημοτικό τραγούδι, (Μουσουνίτσα Φωκίδος: Ιωάννης Αθ. Δημόπουλος, 19—)

Ζαμπέλιος, Σ. , επιμ.,  ‘Ασματα δημοτικά της Ελλάδος, (Αθήνα: Βιβλιοπωλειον Δ.Ν. Καραβία,1986).

Θέρος, Αγ., επιμ.,  Δημοτικά τραγούδια, (Αθήνα: Φοίβος, 1909).

Ιατρίδου, Α., επιμ.,  Συλλογή Δημοτικών Ασμάτων, (Αθήνα: Τυπ. Αθ.Μαυρομάτη, 1859).

Ιωάννου, Γ., επιμ.,  Τα δημοτικά μας τραγούδια, (Αθήνα: Έκδοση Ταχυδρόμου, 1966).

Ιωάννου, Γ., επιμ.,  Το δημοτικό τραγούδι: παραλογές, (Αθήνα: Ερμής, 1989, c1970).

Κετέογλου, Μαγ. , επιμ.,  Ελληνικά τραγούδια, (Αθήνα: Αιβαλή, 2000).

Κορίδης, Γιάννης, , επιμ.,  Τα ωραιότερα δημοτικά τραγούδια, (Αθήνα : Ιωλκός, 2000).

___________Κρητικά δημοτικά τραγούδια: ανθολογία, Αθήνα: [χ.ό.],1977.

Λευκαδίτης, Θ. [επιμ.], Ανθολογία 3100 Δημοτικών και Παραδοσιακών τραγουδιών απ’ όλη την Ελλάδα, (Αθήνα: [χ.ό.], 2002).

Λευκαδίτης, Π.Γ. Τραγούδια και Μοιρολόγια, (Αθήνα: [x.,o.], 1956).

Μελαχρινός, Α., επιμ.,  Δημοτικά τραγούδια, (Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Π.Καραβάκου, 1946).

Μωραϊτης, Θ., επιμ., Ανθολογία αρβανίτικων τραγουδιών της Ελλάδας: καταγραφή σε νότες με ιστορικές, γλωσσολογικές, προσωδιακές και μετρικές αναλύσεις, (Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2002).

Παππάς, Ν. , επιμ.,  Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, (Αθήνα: Εκδοτικός οίκος Γ. Παπαδημητρίου, 1953).

Παχτίκος, Γεώργιος Δ., επιμ., 260 δημώδη ελληνικά άσματα από του στόματος του ελληνικού λαού της Μικράς Ασίας, Θράκης, Μακεδονίας, Ηπείρου κ.α., (Αθήνα: Σακελλαρίου, 1905).

Πολίτης, Α., επιμ., Το δημοτικό τραγούδια: κλέφτικα,([Αθήνα]: Ερμής, 1981).

Πολίτης, Α., επιμ., Το δημοτικό τραγούδια: παραλογές, ([Αθήνα]: Ερμής, 1989).

Πολίτης, Γ. Ν., επιμ., Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, (Αθήνα: [χ.ο.], 1932).

Πολίτης, Ν. Γ., επιμ.,  Δημοτικά τραγούδια του Ελληνικού λαού, (Αθήνα: Παράδοση, χ.χ.).

Σιγάλας, Α. Ν., επιμ., Συλλογή Εθνικών Ασμάτων, (Αθήνα: Χ.Ν.Φιλαδελφεύς, 1880).

Σκαρτσής, Σ., επιμ.,  Δημοτικά δίστιχα και γυρίσματα, (Αθήνα: Καστανιώτης, 1989).

Τοπάλη (Αφοί) [επιμ.], Συλλογή τραγουδιών: για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου, Αθήνα: Τοπάλη, [19–]

Τσουράκης, Δ. Ι., επιμ.,  Ανθολογία δημοτικών και νησιώτικων τραγουδιών, (Αθήνα: Βιβλιοεμπορική, 2000).

Bourgault-Ducoudray, L.A., επιμ.,  Trente mélodies populaires de Grèce & d’ Orient, (Κατερίνη: Τέρτιος, 1993).

Saunier, Guy, επιμ.,  Ελληνικά δημοτικά τραγούδια : Τα μοιρολόγια, (Αθήνα: Νεφέλη, 1999).

Ρηγάτος, Γερ. Α., Η Ιατρική στο Δημοτικό τραγούδι, Αθήνα: Διαχρονικές Εκδόσεις, 2003., σ.58.
Γ. Μελέτες και αναλύσεις

Αναστασιάδης, Σ., Η διδασκαλία των Ομηρικών επών με τη βοήθεια των δημοτικών τραγουδιών και των νεοελληνικών παραδόσεων : παράλληλοι και συγγενικοί χαρακτήρες, παραδόσεις, ήθη, έθιμα και ψυχολογία των ηρώων της ομηρικής και κλέφτικης εποχής για την διδασκαλία του Ομήρου από την μετάφραση, (Θεσσαλονίκη: Γιαχούδης-Γιαπούλης, 1977).

Αποστολάκης, Γ., Ο Κρυστάλλης και το δημοτικό τραγούδι, (Θεσσαλονίκη: [Νεα Αλήθεια], 1937).

Αρβανίτη, Μ., Η παρομοίωση μερών του ανθρώπινου σώματος με λουλούδια, φρούτα και δέντρα όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα στο ερωτικό δημοτικό τραγούδι, (Αθήνα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΠΕΑΕΚ, 1999).

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής σχολής, Παραδοσιακή και έντεχνη μουσική, οι καταγραφές των ελληνικών δημοτικών και η χρήση τους από επώνυμους δημιουργούς (Πρακτικά), (Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ, 1994).

Βαρβούνης, Μ. Γ., Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία,  (Αθήνα: Οδυσσέας, 1995).

Βαρβούνης, Μ.Γ., Όψεις και μορφές του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, (Αθήνα: Ποιότητα, 2001).

Βλάχος, Φ., Γαμοτράγουδα δημοτικά, (Αθήνα: Γαβριηλίδης, [χ.χ.]).

Γιαννακόπουλος, Τ., Οι γύφτοι και τα δημοτικά μας τραγούδια,(Αθήνα: Θουκυδίδης, 1981).

Δημητρακόπουλος, Σ.Γ., Ιστορία και δημοτικό τραγούδι, (Αθήνα: Παρουσία, 1993).

Δημητριάδης, Γ.Ν., 22 τραγούδια της Λαμπρής συντροφιά με πεζοτράγουδα, (Αθήνα: Γραφές, 2002).

Δραγούμης, Μ., Μια ανέκδοτη συλλογή δημοτικών τραγουδιών του Αυλωναρίτη δασκάλου Γ. Γκιζέλη, (Αθήνα: Εταιρεία Ευβοικών Μελετών, [1980]).

Δραγούμης , Μ., Η παραδοσιακή μας μουσική, (Αθήνα: Φίλοι Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου Μέλπως Μερλιέ, 2003).

Ζώρας, Γ., Δημοτική ποίησις, (Αθήνα: [χ.ο.], 1975).

Ήμελλος, Στεφ. Δ., επιμ.,  Τα σατυρικά δημοτικά τραγούδια, (Αθήνα: Σύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, 2000).

Θέρος, Α. [επιμ.] Τραγούδια των Ελλήνων, Α’: Ακριτικά, της αγάπης, παραλογές, (Αθήνα: Αετός, 1951).

Ιωάννου, Γ.[επιμ.] Τα δημοτικά μας τραγούδια, (Αθήνα: Έκδοση Ταχυδρόμου, 1966).

Ιωάννου, Γ.[επιμ.] Το δημοτικό τραγούδι: παραλογές, (Αθήνα : Ερμής, 1989).

Κακουλίδης, Γ. Το ελληνικό τραγούδι (ανθολογημένο), (Αθήνα: Περγαμηνή, 1971).

Καλλιδώνης, Π.Ι., Τραγούδια ελληνικής λεβεντιάς, Πειραιάς: [χ.ο.], 1980.

Καλομοίρης, Μ., Περί της εναρμονίσεως των δημοτικών ασμάτων, (Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1949).

Καράς, Σ.  Μικροβλάχοι: δίγλωσσοι ελληνικοί πληθυσμοί: ότι είναι γηγενείς ουδαμόθεν ελθόντες εις την πατρίδα των την Ελλάδα, (Αθήνα:Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής, 1993).

Καψωμένου-Χατζητάκη, Χρυς., [επιμ.] Ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός: λαογραφία και ιστορία : συνέδριο στη μνήμη της ‘Αλκης Κυριακίδου-Νέστορος, (Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2001).

Κεφαλληνιάδης, Η λατρεία της Παναγιάς στα ελληνικά νησια, τόμος Α’-Β’, (Αθήνα: Φιλιππότης, 1990-1991).

Κεφαλληνιάδης, Η λατρεία της Παναγιάς στη στεριανή Ελλάδα, τόμος Γ’, (Αθήνα: Φιλιππότης, 1993).

Κεφαλληνιάδης, Ν. Α., Η λατρεία της Παναγιάς μέσα από δημοτικά και λαϊκά τραγούδια, τ.Δ’, (Αθήνα: Φιλιππότης, 1997).

Κοντογεωργης, Γ.Δ., Η Ελλαδική λαϊκή ιδεολογία: πολιτικοκοινωνική μελέτη του Δημοτικού Τραγουδιού, (Αθήνα: Α. Λιβάνης & Σια Ε.Ε. “Νέα Σύνορα», 1979).

Κοψαχείλης, Στ. Ι., Η Βυζαντινή μουσική και το δημοτικό τραγούδι επί Τουρκοκρατίας στην Χαλκιδικής, (Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1998).

Κυριακίδης, Στίλπων Ο., Το δημοτικό τραγούδι: συναγωγή μελετών, (Αθήνα: Ερμής, 1990).

Κύρκος, Β., Η αγάπη και το ηρωικό πνεύμα στο δημοτικό τραγούδι, (Αθήνα: Καραβία, 1963).

Λαμπελέτ, Γ., Ο Εθνικισμός στην τέχνη και η ελληνική δημώδης μουσική, (Αθήνα: Ρόδον, 1986).

Λαμπελέτ, Γ., [επιμ.], Η ελληνική δημώδης μουσική : 60 τραγούδια και χοροί, (Αθήναι: Μ. Κωνσταντινίδης, 1933).

Λαμπρινός, Γ., Το δημοτικό τραγούδι, (Αθήνα: Κέδρος, 1981).

Λαογραφικό Αρχείο, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, (Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1962-1968).

Μαγγανάρης Απ. & Κ., Θρήνοι και παινέματα για τις χαμένες πατρίδες: ανθολογία, (Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1988).

Μαζαράκη. Δ., Μουσική ερμηνεία δημοτικών τραγουδιών από αγιορείτικα χειρόγραφα, (Αθήνα: Νάκας, 1993).

Μάκης, Βασίλης Χ., επιμ., Δημοτικά τραγούδια : ακριτικά / μελέτη, σημειώσεις σχόλια ανθολόγηση,  (Αθήνα: Επικαιρότητα, 1991).

Μακρής, Στ., Το Δημοτικό τραγούδι: βίωμα και μεράκι, (Τρίπολη: Παπαναστασίου, 1998).

Μαλεβίτσης, Χρ., Το δημοτικό τραγούδι ως περιεχόμενο της συνειδήσεως του νέου ελληνισμού, (Αθήνα: Ευθύνη, 1999).

Μαμμόπουλος, Α.,  Η ξενιτιά και το δημοτικό τραγούδι, (Αθήνα: [χ.ο.], 1966).

Μάρκος, Κ., Ακριτικά Δημοτικά Τραγούδια σε βυζαντινή και Ευρωπαϊκή μουσική σημειογραφία, (Αθήνα: Φοινίκη, 1995-1996).

Μαρτσάκης, Β., Θεριά και δράκοι στα δημοτικά τραγούδια της συλλογής Δετοράκη, (Αθήνα: [x.o.], 1994).

Μαστροδημήτρης, Π., Το δημοτικό τραγούδι, (Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1984).

Μελάς, Σ., Το δημοτικό τραγούδι, (Αθήνα: Δ.Ν.Παπαδήμας, 1994).

Μελαχρινός, Α.  Δημοτικά τραγούδια, (Αθήνα: Π. Καραβάκος, 1946).

Μερακλής, Μ. Γ., Έντεχνος Λαϊκός λόγος: [κείμενα και κριτική του νεοελληνικού λόγου], (Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1993).

Μήλιος, Γ., Το συναίσθημα της ελευθερίας και της φιλοπατρίας στο δημοτικό τραγούδι και τον έμμετρο λόγο, (Αθήνα: [χ.ο.]. 2000).

Μιχαήλ-Δέδε, Μ., Δημοτικά τραγούδια : η ψυχική και κοινωνική πηγή, (Αθήνα: Φιλιππότης, 1994).

Μιχαήλ-Δέδε, Μ., Το άσεμνο, ανίερο – υβριστικό στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι, (Αθήνα: Φιλιππότη, 1991).

Μιχαήλ-Δέδε, Μ., Γιορτές, έθιμα και τα τραγούδια τους, (Αθήνα: Φιλιππότη, 1987).

Μιχαήλ-Δέδε, Μ., Αρβανίτικα τραγούδια, (Αθήνα: Καστανιώτης, 1981).

Μότσιος, Γ., Το ελληνικό μοιρολόι: προβλήματα ερμηνείας και ποιητικής τέχνης, 2τ., (Αθήνα: Κώδικας, 1995).

Μπαλής, Γ. Α., Η Διονυσιακή μύηση μέσα από τα τραγούδια και τις τέχνες, (Αθήνα: [x.o.], 1993).

Μπούτσικας, Α. Η μάνα στη δημοτική μας ποίηση: ιστορική-φιλολογική μελέτη, (Αθήνα: Ανδρέας Δ. Μπούτσικας, 1997).

Νατσούλης, Τ., Το δημοτικό τραγούδι και η μάνα στη δημοτική μας ποίηση : δοκίμιο, (Αθήνα: Σμυρνιωτάκης, [χ.χ.]).

Ξηροτήρης, Ζ., Η Ελληνίδα στο δημοτικό τραγούδι και η συμβολή της στους εθνικούς αγώνες, (Αθήνα: [x.o.], 1994).

Οικονομίδης, Δ. Β., Από τα δημοτικά μας τραγούδια, τ. Α’ (Αθήνα: Φιλιππότη, 1997).

Πανάς, Κ., Η ελληνική μουσική και το δημοτικό τραγούδι, (Αθήνα: Χ.Ι. Καγιάφας, 1958

Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Κ., Παραδοσιακές εκδηλώσεις του λαού μας, (Αθήνα: Πιτσιλός, 1992).

Παπανικολάου, Φώτης Δ. Λαογραφικά Δυτικής Μακεδονίας, (Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1962).

Παπασπυρόπουλος, Θ. Χρ. Τα τραγούδια του γάμου, (Αθήνα: Γαϊτάνου, [χ.χ.]).

Παπαχριστοδούλου, Πολ. Το Θρακικό τραγούδι βυζαντινό τροπάρι, (Αθήνα: [x.ό.], 1955).

Περσείδης, Βας., Το εθνικό μας τραγούδι : μελέτη εθνικής αυτογνωσίας, τ. Α’, (Αθήνα: Πιτσιλός, 1983).

Πλάτανος, Βασίλης Φ. Συλλογές δημοτικών τραγουδιών και μελέτες πάνω σ’ αυτά: εκδόσεις, βιβλιογραφία 1824-1994, (Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1996).

Πολίτης, Α., Η ανακάλυψη των δημοτικών τραγουδιών: προϋποθέσεις, προσπάθειες και η δημιουργία της πρώτης συλλογής, ([Αθήνα]: Θεμέλιο, 1984).

Πολίτης, Α.. Το δημοτικό τραγούδι:  κλέφτικα, (Αθήνα: Ερμής, 1981).

Πολίτης, Γ.Ν., Γνωστοί ποιηταί δημοτικών ασμάτων, (Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1992).

Πολίτης, Ν.Γ., Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, (Αθήνα: Π. Λεωνή, 1932).

Πολίτης, Λ., Το θέμα των πουλιών στο δημοτικό τραγούδι Του Νεκρού Αδελφού, (Θεσσαλονίκη: [Αριστ.Πανεπιστημ.Θεσσαλ.], 1956).

Προμπονάς, Ι.Κ. Ακριτικά Α’, (Αθήνα: [χ.ό.], 1985).

Προμπονάς, Ι.Κ., Ομηρικά έπη και νεοελληνικά δημοτικά τραγούδια, (Αθήνα:[χ.ο.], 1987).

Ρηγάτος, Γ. Α., Η ιατρική στο δημοτικό τραγούδι, (Αθήνα: Διαχρονικές εκδόσεις, 2003).

Ρωμαίος, Κ., Δημοτικό τραγούδι: προβλήματα καταγωγής και τεχνοτροπίας, (Αθήνα: χ.ο., 1979).

Ρωμαίος, Κώστας. Προβλήματα τεχνικής στα δημοτικά τραγούδια, (Αθήνα: [χ.ό.],1979).

Ρωμαίος, Κ., Τραγούδια του Ακριτικού κύκλου, (Αθήνα: [χ.ο.], 1979).

Σηφάκης, Γ.Μ., Για μια ποιητική του Ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 1988).

Σιώζος, Δ., Ο Δημήτρης Βάγιας και το δημοτικό τραγούδι, (Ιωάννινα: χ.ο., 1991).

Σκαρτσής, Σ., Προτάσεις για το δημοτικό τραγούδι, (Αθήνα: Οδυσσέας, 1984).

Σπάλας, Π. Το δημοτικό εργατικό τραγούδι, (Αθήνα: [x.;o.], 1947).

Σπανδωνίδης, Π.Σ. Οι κλεφταρματωλοί και τα τραγούδια τους, (Αθήνα: Δίφρος, 1963).

Σπαταλάς, Γερ. Τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια και το λαογραφικό αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών, (Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός, 1964).

Σπαταλάς, Γ., Η μορφολογία των δημοτικών μας τραγουδιών: μελέτη, (Αθήνα: Αετός, 1946).

Σπυριδάκης, Γεωργ. Κ. Το δημώδες άσμα του «Κάστρου της ωριάς» σχέσεις αυτού προς την άλωσιν του Αμορίου τω 838 υπό των Αράβων, (Αθήνα: [χ.ό.], 1961).

Στεργίου, Α., [επιμ.], Εγκώμια και θρήνοι για τις αλησμόνητες πατρίδες (Θεσσαλονίκη: Ιανός, 1997).

Σωφρονιάδης, Σ., Η Σινασός της Καππαδοκίας και τα δημοτικά της τραγούδια, (Αθήνα: [χ.ο.], 1958).

Τσιτσιμπίκος, Γ. Γύρω από τα δημοτικά μας τραγούδια, (Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1975).

Φραγκάκι, Ε. Κ. Γύρω από τα δημοτικά τραγούδια, (Κρήτη: Λαογραφική Εταιρεία, 1976).

Φραγκαλιός, Σπ. Βυζαντινή αγιογραφία και μουσική, εκκλησιαστικοί χοροί, η ενόργανη μουσική εις την θείαν λατρείαν, το δημοτικό τραγούδι, (Αθήνα: χ.ό., 1963).

Φώτος, Κ.Π. Έλληνες και Τούρκοι στα δημοτικά μας τραγούδια: δοκίμιο, (Αθήνα: [χ.ό.], 1963).

Φώτος, Κ., επιμ., Έλληνες και Τούρκοι στα δημοτικά μας τραγούδια, (Ιωάννινα: [χ.ο.], 1979).

Χαλάτσας, Δ. Χρ.[επιμ.]. Ληστρικά τραγούδια, (Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2000).

___________Ζωγράφειος Αγών ήτοι μνημεία της ελληνικής αρχαιότητος ζώντα εν τω νυν Ελληνικώ λαώ: Παραμύθια, αινίγματα, παιγνίδια, δημοτικά τραγούδια, ήθη, έθιμα, προλήψεις, ευχές, κατάρες, ερωτικά δίστιχα, λεξιλόγιο κ.α. διαφόρων ελληνικών τόπων, Αθήνα: Κουλτούρα, 1978.

Baggally, J. W., The Klephtic ballads in relation to Greek history (1715-1821), (Oxford: B.Blackwell, 1936).

Baud-Bovy, S., Δοκίμιο για το ελληνικό τραγούδι, (Ναύπλιο: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, 1994).

Baud-Bovy, S. Τραγούδια των Δωδεκανήσων, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Ι.Ν.Σιδέρη, 1935, σ.14 (Τραγούδι του Γάμου από τη Ρόδο)

Baud-Bovy, S. Δοκίμιο για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, Ναύπλιο: Πελοποννησιακο Λαογραφικό Ιδρυμα, 1994., πιν. ΙΙΙ

Baud-Bovy, S., La strophe de distiques rimes dans la chanson grecque, (Budapestini: Αedes Academiae Scientiarum Hungaricae, 1956).

Bouvier, B., Δημοτικά τραγούδια: από το χειρόγραφο της Μονής Ιβήρων. (Αθήνα: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, 1960).

Danford, L.M., Τα αναστενάρια της Αγίας Ελένης: πυροβασία και θρησκευτική θεραπεία, μετφρ. Μ. Πολέντας, (Αθήνα: Πλέθρον, 1995).

Fauriel, C.C., Δημοτικά τραγούδια της συγχρόνου Ελλάδος, μεταφρ. Α.Δ.Χατζηεμμανούηλ, ([Αθήνα]: Τεγόπουλος-Νίκας, [χ.χ.]).

Frye, E., The marble threshing floor: a collection of Greek folk songs, (Austin: Published by the American Folklore Society by the University of Texas Press, c1973).

Garnett, L.M.J., Greek folk songs from the Ottoman provinces of Northern Hellas, (London: Ward and Downey, 1888).

Glennie-Stuart, J.S. [ed.], Greek folk poesy: annotated translations from the whole cycle of Romaic folk-verse and folk-prose, edited, with essays on The science of folklore, Greek folk speech, and The survival of paganism, (Guildford: printed for the authors by Billing and Sons, 1896).

Legrand, E. Receuil de chansons populaires grecques, (Athènes: André Coromilas, 1874).

Legrand, E., Receuil de chansons populaires grecques publiées et traduites pour la première fois, (Αθήνα: Εκδόσεις Κουλτούρα, 2001).

Ludeke, H., Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, (Αθήνα: [Ακαδημία Αθηνών], 1943).

Marcellus, M. de, Chants du people en Grèce, (Paris: Jacques Lecoffre et C., 1851.)

Saunier, G., Adikia: le mal et l’ injustice dans les chansons populaires grecques, Paris: Les Belles Letters, 1979.

Saunier, G., Το δημοτικό τραγούδι της ξενιτιάς, (Αθήνα : Ερμής, 1990).

Saunier, G., Ελληνικά δημοτικά τραγούδια: συναγωγή μελετών (1968-2000), (Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 2001).
πηγή: www.mmb.org.gr