Ελληνικά της Κάτω Ιταλίας : η κοινωνιογλωσσολογική άποψη

Μαριάννα Κατσογιάννου
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου  LACITO (Laboratoire de Langues et Civilisations à Tradition Orale) – CNRS

24grammata.com – Αφιέρωμα: Οι Ελληνόφωνοι της Κάτω Ιταλίας

24grammata.com- free ebook (σειρά: επιστημονικές μελέτες)

[download]

ABSTRACT
In the context of language shift studies, the observation of the greek-speaking community of Calabria (Italy) leads to a better understanding of the sociological conditions causing language shift and death. This paper deals with both socio-demographic data and data concerning the linguistic repertoire, the conditions of language use and the speakers’ attitudes. It will be argued that the conditions leading to language shift or maintenance cannot be analysed exclusively on the basis of economic and political factors that influence speakers’ attitude. Concerning the Calabrian community, the most important element seems to be the symbolic value of the language, which depends upon the mental representation that the whole community (speakers and non-speakers) have of their social and cultural identity.
Η ελληνόφωνη μειονότητα της Καλαβρίας : έδαφος και πληθυσμός
Το φαινόμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε εδώ είναι η γλωσσική αλλαγή που συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες στην ελληνόφωνη περιοχή της Καλαβρίας (Ιταλία). Πρόκειται για μία αρκετά τυπική περίπτωση σταδιακής εγκατάλειψης ενός γλωσσικού κώδικα, διαδικασία της οποίας θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τα στάδια και τις παραμέτρους, όπως προκύπτουν από τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας1.
Είναι καταρχήν ανάγκη να διευκρινιστεί ο όρος “γλωσσική μειονότητα”, για τον οποίο δεν υπάρχει σταθερός και γενικά αποδεκτός ορισμός…

24grammata.com – Αφιέρωμα: Οι Ελληνόφωνοι της Κάτω Ιταλίας
24grammata.com- free ebook (σειρά: επιστημονικές μελέτες)

[download]