Ελληνο – Ισπανικό Λεξικό. DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL

24grammata.com/ ισπανικά

Ελληνο – Ισπανικό Λεξικό.  DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL
κλικ εδώ / press here

[English] [Français] El Diccionario Griego-Español (DGE) se realiza en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC (Madrid) bajo la dirección de Francisco R. Adrados y Juan Rodríguez Somolinos y contando con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación. Aspira a convertirse en el diccionario de griego antiguo más completo y actualizado, empleando métodos lexicográficos modernos para la organización interna de sus artículos. Esta página le ofrece información sobre la obra y los volúmenes publicados, así como abundante bibliografía complementaria relacionada con el proyecto.

Dirección de contacto:

Diccionario Griego-Español
Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo
Centro de Humanidades y Ciencias Sociales, CSIC
Albasanz, 26-28
28037 Madrid

Fax: +34-91-6022971
e-mail: [email protected]

Para las palabras griegas esta página utiliza la fuente de dominio público SPIonic, de Jimmy Adair, Scholars Press, disponible tanto para entorno Windows como para entorno Macintosh.

Página realizada por Juan Rodríguez Somolinos y José Luis Rodríguez dentro de una Acción Especial del Ministerio de Educación y Ciencia para el proyecto DGE y con el apoyo de la Fundación A.G. Leventis.

Ελληνο – Ισπανικό Λεξικό.  DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL
κλικ εδώ / press here