Επεξήγηση με απλά λόγια του ισχύοντος εκλογικού νόμου (ebook με όλα τα άρθρα του εκλ. νόμου)

24grammata.com- Πολιτικός Λόγος

Διαβάστε τον ισχύοντα εκλογικό νόμο με την τελευταία τροποποίηση του σε ένα συνοπτικό ebook του 24grammata.com κλικ εδώ

γράφει ο Γιώργος Δαμιανός

Κατά το ισχύον εκλογικό σύστημα (3231/2004 με την τροποποίηση 3636/2008, για να εισέλθει ένας πολιτικός φορέας ή ένας μεμονωμένος υποψήφιος στη Βουλή των Ελλήνων, πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 3% των εγκύρων ψήφων πανελλαδικά. Στα έγκυρα δε συμπεριλαμβάνονται τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια.

Οι 250 έδρες της απλής αναλογικής

Οι 250 από τις 300 έδρες κατανέμονται βάσει απλής αναλογικής, με εκλογικό μέτρο το κλάσμα: [άθροισμα ψήφων όσων ξεπέρασαν το 3%] / 250. Για να καθορισθεί ο αριθμός των εδρών που λαμβάνει κάθε συνδυασμός, γίνεται η διαίρεση [ψήφοι συνδυασμού]/[εκλογικό μέτρο]. Το πηλίκο στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο (για παράδειγμα, εάν το πηλίκο είναι 25,4 το συγκεκριμένο κόμμα κερδίζει 25 έδρες). Απ αυτή τη στρογγυλοποίηση μένουν αδιάθετες έδρες και απ αυτές προκύπτουν οι οι έδρες των βουλευτών Επικρατείας.

Πως προκύπτει το δώρο των 50 εδρών  -πρωτοκομματοκρατία αντί για Δημοκρατία-

Οι υπόλοιπες 50 έδρες προσφέρονται ως δώρο / bonus στον πρώτο εκλογικό φορέα που θα θα έχει το υψηλότερο ποσοστό, ακόμα και αν υπερέχει “κατά μία ψήφο” από τον δεύτερο εκλογικό φορέα

 

Έχει ειπωθεί ότι για να μπορέσει ένας εκλογικός συνδυασμός να έχει αυτοδυναμία (τουλάχιστον 151 βουλευτές) χρειάζεται ένα ποσοστό της τάξης του 40,5% > 101 /250 + 50 (bonus) =151. Στην πραγματικότητα, όμως επειδή το 1οο% αναλογεί σε όλους τους συνδυασμούς που βρίσκονται πάνω από το όριο του 3% μπορούν να ισχύουν και τα σενάρια του παραπάνω πίνακα, που μας ετοίμασε ο Γιώργος Πρίμπας (αν π.χ. μόνο  ένα κόμμα βρίσκεται στο 10% και όλα τα άλλα κάτω από το 3% τότε αυτό δεν παίρνει 75 έδρες (το 10% του 250 = 25+ 50 bonus), αλλά καταλαμβάνει και τις 300 έδρες

Tο χάος με την κατανομή των εδρών σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά

Για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά δεν ισχύει ο περιορισμός του 3%. Συνυπολογίζονται όλοι οι έγκυρες ψήφοι, όλων των συνδυασμών, ανεξάρτητα αν ήταν πάνω ή κάτω από το 3%. Ο συνολικός αριθμός των ψήφων διαιρούμενο με τον αριθμό των εδρών της κάθε περιφέρειας δίνει το εκλογικό μέτρο της κάθε περιφέρειας.

Στη συνέχεια, το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε ένας συνδυασμός σε μια εκλογική περιφέρεια διαιρούμενο με το εκλογικό μέτρο δίνει τον αριθμό των εδρών που λαμβάνει ο συνδυασμός στην εκλογική περιφέρεια αυτή.

Και εδώ λαμβάνονται υπόψιν μόνο οι ακέραιοι αριθμοί (Ο προηγούμενος ακέραιος) π.χ 2,78> 2 έδρες και το 0,78 συνυπολογίζεται στις αδιάθετες έδρες.

Για τον καταμερισμό των αδιάθετων εδρών λαμβάνεται υπ’ όψιν ο αριθμός των εδρών που δικαιούται ο κάθε συνδυασμός σε όλη την επικράτεια με βάση την πρώτη (αναλογική) διαδικασία. Σε αυτό το στάδιο λαμβάνει και το πρώτο κόμμα τις 50 επιπλέον έδρες που του αναλογούν.

Ό,τι απομένει, τελικά, τις καρπώνεται το πρώτο κόμμα

Διαβάστε τον ισχύοντα εκλογικό νόμο με την τελευταία τροποποίηση του σε ένα συνοπτικό ebook του 24grammata.com κλικ εδώ