Επιστημονικές διαμάχες, από τον 18ο έως τον 20ό αι. στην Ελλάδα

εγγ 24γραμματα  24grammata.com/ 1821 – 1864

Επιστημονικές διαμάχες, ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές έριδες από τον 18ο έως τον 20ό αι. στον ελληνικό πνευματικό χώρο
Γιώργος Ν. Βλαχάκης
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Από την Αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας η ανθρωπότητα βιώνει μια διαρκή ανέλιξη, κυρίως τεχνολογική, που όπως αποδεικνύει η ιστορία των επιστημών
οφείλεται σε μια αέναη συσσώρευση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, σε μια δημιουργική αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης και στην ανάγκη να καλυφτούν επαρκώς με τα κριτήρια της κάθε εποχής οι ανάγκες του ανθρώπου για ό,τι οι σύγχρονοι κοινωνιολόγοι καθορίζουν ως ποιότητα ζωής.

24grammata.com / free ebookκατηγορία επιστημονικές μελέτες

[download]

ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΕΚΜΙΔΕΥΙΗ: 4/06,57-75