Επιτάφιος θρήνος για τις ξένες γλώσσες στην εκπαίδευση

24grammata.com/ εκπαίδευση
γράφει η Στέλλα Πριόβολου, Πρόεδρος Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Οι γραμμές αυτές χαράσσονται μετά την υπογραφή υπουργικής απόφασης για το μέλλον των ξένων γλωσσών στη σχολική εκπαίδευση. Παρά τις πολλαπλές αντιδράσεις των συλλόγων των εκπαιδευτικών, αλλά και παρεμβάσεις Πανεπιστημιακών Τμημάτων με έγγραφα προς το υπουργείο Παιδείας και δημοσιεύματα, η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο σχολείο …κατέληξε, γιατί με την παραπάνω απόφαση καταργούνται ορισμένες γλώσσες (Ιταλική-Ισπανική) και άλλες περιορίζονται (Γαλλική-Γερμανική).

Είναι φανερό ότι στην εποχή των Μνημονίων για την Ελλάδα, κάθε αλλαγή επιβάλλεται με μοναδικό κριτήριο τους οικονομικούς δείκτες, και δυστυχώς, η φιλοσοφία αυτή βλάπτει σοβαρά την υγεία της Παιδείας και της Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της διεύρυνσης της Ευρώπης, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανακηρύχτηκε το 2001 «Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών». Η απόφαση εκείνη ανέδειξε τη σημασία των γλωσσών, οι οποίες αποτελούν πρόκληση για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση και καλούνται να ανοίξουν τους νέους της ορίζοντες. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών ήταν η ευαισθητοποίηση των λαών στην εκμάθηση ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης των ενηλίκων και γενικότερα των κοινωνικών ομάδων.

Σε προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ το υπουργείο Παιδείας, βάσει συγκεκριμένης πολιτικής για τις ξένες γλώσσες και στο πλαίσιο της Ε.Ε για την ισότιμη εισαγωγή τους στην εκπαίδευση, συμμετείχε σε ευρωπαϊκά προγράμματα με σημαντικό εθνικό οικονομικό κόστος για αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, αξιολογήσεις και για τον σημαντικό θεσμό χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εντός του σχολείου.

Σήμερα, το υπουργείο Παιδείας, έχοντας καθιερώσει ως… μητρική γλώσσα την Αγγλική, προχωρά στην απόφαση να διδάσκεται από το σχολικό έτος 2011-12 μία δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία θα επιλέγεται μεταξύ της Γαλλικής, της Γερμανικής, της Ιταλικής και της Ισπανικής. Όμως, για την επιλογή της γλώσσας θα ληφθεί υπόψη η ύπαρξη οργανικής θέσης εκπαιδευτικού στο σχολείο. Σε περίπτωση, μάλιστα, που οργανική θέση έχουν δύο ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων, θα επιλεγεί η ξένη γλώσσα που επιθυμεί να διδαχθεί η πλειοψηφία των μαθητών του Γυμνασίου. Εδώ ισχύει, πραγματικά, η ρήση «πρώτα ο μαθητής».

Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η δυνατότητα επιλογής περιορίζεται ανάμεσα στις γλώσσες του …άξονα, δηλαδή, τη Γαλλική και τη Γερμανική.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οι καθηγητές των ξένων γλωσσών θα συμπληρώνουν ωράριο, διδάσκοντες το μάθημα της Λογοτεχνίας. Θα μπορούσαμε εδώ να προσθέσουμε και το μάθημα του Θεάτρου, του Κινηματογράφου, της Φυσικής ή και της Σεξουαλικής Αγωγής, με διεθνή βιβλιογραφία λόγω …γλωσσομάθειας.

Η απόφαση υπεγράφη χωρίς προβληματισμό, χωρίς σοβαρό διάλογο, χωρίς έγνοια για διδάσκοντες και διδασκόμενους. Εξάλλου κάποια ευνοϊκή τροποποίηση, που υποσχέθηκε στους εκπαιδευτικούς το υπουργείο, έπεσε ίσως θύμα του… δαίμονα του τυπογραφείου.

Είναι οδυνηρό ότι η πολιτική ξένων γλωσσών είναι πολυτέλεια, όταν στην υπό επιτήρηση Ελλάδα η ίδια η εθνική πολιτική είναι ανύπαρκτη!

Πηγή: www.aixmi.gr