ερμηνεία των λέξεων: “νταβατζής” και “ριάλια”

24grammata.com/ από τη ζωή των λέξεων

γράφει ο Θωμάς Χριστιάς

«Νταβατζήδες και ριάλια».
Η λέξη «νταβατζής», εν αντιθέσει με το αρνητικό περιεχόμενο που έχει αποκτήσει στις μέρες μας, κατά την τουρκοκρατία σήμαινε κάτι τελείως διαφορετικό και μάλιστα με θετικό πρόσημο: ton enάgonta se ma dikastikή upόθεση (dava).
Αντιθέτα, το αρνητικό περιεχόμενο του σύγχρονου όρου «νταβατζής»- πρόσωπο που παίρνει μέρος των χρημάτων μιας πόρνης με αντάλλαγμα την παροχή προστασίας- είχε τότε η λέξη pezevenk, την οποία και συχνά σήμερα μετερχόμαστε, όταν τραγουδούμε στις μέρες μας τους στίχους ενός εκ των πιο γνωστών κυπριακών τραγουδιών. Πιο συγκεκριμένα σε  ένα σημείο του τραγουδιού λέει: «τα πεντόλιρα που ο πεζεβέγκης του τα έχει στην πούγκα». Βέβαια, στη σύγχρονη της μορφή  αυτή η λέξη μπορεί να μην έχει αποκτήσει θετικό πρόσημο, σε μια σχέση αντιστρόφως ανάλογη με τη λέξη «νταβατζής», ωστόσο, έχει μετριαστεί και σημαίνει, πλέον, τον κακό άνθρωπο,τον παλιάνθρωπο.
Η λέξη pezevenk κατά μία εκδοχή, προέρχεται ετυμολογικά από το ιταλικό pesce bianco, το λευκό ψάρι, δηλαδή, που πιστεύεται ότι ήταν το σκουμπρί. Και επειδή το σκουμπρί τρώει τα αυγά του θηλυκού του για να ζήσει, το όνομα δόθηκε και στους άντρες που εξασφαλίζουν τα προς το ζην από τις γυναίκες. Κατά μια άλλη,όμως, πιθανότερη εκδοχή, η λέξη πεζεβέγκης είναι αρμενικής προέλευσης, από τη λέξη poz  (πόρνη) και  avak (κύριος).