Ευστάθιος Μπάλιας : εργογραφία

24grammata.com/ προσωπικότητες

Ο Σ. Μπάλιας είναι επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

4.1. Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά με κριτές

1992: ‘Η Δημοκρατία και η ισχύς των αρχών της στον διεθνή χώρο’ Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 7, 113-131.

1994: ‘Το πεδίο ιστορικότητας και η δυναμική της μοντέρνας πολιτικής: Ατομικότητα και Ratio’, Αξιολογικά 6, 45-69.

1995: ‘O εκσυγχρονισμός της ελληνικής διοίκησης: Kουλτούρα και θεσμοποίηση’, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 17, 5-31.

1997: ‘Κρίση της αντιπροσώπευσης και δημοκρατία’ ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 9, 138-166.

1998: ‘Οι ιδεολογικές στοχεύσεις μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και η λογική του γαλλικού κρατισμού’, Νέα Παιδεία, 87, 102-115.

2000: ‘Πολιτισμικές και ορθολογιστικές προσεγγίσεις των πολιτικών θεσμών’, Αξιολογικά, 13, 5-31.

2000: ‘Δημοκρατία και αυτονομία: Από την πολιτική θεωρία του Rawls στο κοινωνικο-παιδευτικό πρόγραμμα του Durkheim’, Δευκαλίων, 18/2, 193-214.

4.2. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

2000: ‘Δημοκρατία και δίκαιο: Ανομικά φαινόμενα και εξουσιαστικές πρακτικές στον ελληνικό δημόσιο χώρο’, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα, 87-100.

2003: ‘Η προσχολική εκπαίδευση και η διαμόρφωση μιας δημοκρατικής ηθικής, στο Κούρτη Ε. (επιμ.) Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση, Gutemberg, 199-206.

4.3. Συμμετοχή σε εκδόσεις τρίτων

1995: Πρόλογος στην ελληνική έκδοση του βιβλίου του B. Badie Πολιτική και Κουλτούρα, Πατάκης, Αθήνα, 11-22.

4.4. Βιβλιοκριτικά δοκίμια/βιβλιοκριτικές

1993: Κριτικό σημείωμα για τον ρόλο του δικαίου στις σύγχρονες κοινωνίες με αναφορά στην εργασία του Π. Τερλεξή Γραφειοκρατικός Νόμος – Η Πολιτική Κοινωνιολογία του Δικαίου, Διαβάζω, 304, 19-22.

1994: Βιβλιοκριτική του βιβλίου του Χ. Ναξάκη ‘Προς έναν πράσινο καπιταλισμό’, Εναλλακτικές εκδόσεις, Αθήνα 1993, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 14, 197-200.

1996: Βιβλιοκριτικό δοκίμιο σχετικά με το βιβλίο των Θ. Λίποβατς – Ν. Δεμερτζή Δοκίμιο για την ιδεολογία – ένας διάλογος της ψυχανάλυσης με την κοινωνική θεωρία, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 18, 215-222.

1997: Βιβλιοκριτικό δοκίμιο για το βιβλίο του Π. Τερλεξή Διευθυντικές ολιγαρχίες: κράτος, διοίκηση, κοινωνική οργάνωση, ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 10, 163-171.

4.5. Άλλες δημοσιεύσεις

1990: ‘Ηθική της ευθύνης και δημοκρατία’, Οικονομικός Ταχυδρόμος, φ. 51 (1911), 31-32.

1991: ‘Πότε θα ήταν δυνατή η διοικητική μεταρρύθμιση’, Οικονομικός Ταχυδρόμος, φ. 10 (1922) 31-32.

1995: Παρουσίαση των εργασιών του Συνεδρίου της ΕΕΠΕ για τα “20 Χρόνια Δημοκρατίας” (7-9 Δεκ. 1994) Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 16, 277-281.

1994-1996: Συμμετοχή στη σύνταξη του Φιλοσοφικού-Κοινωνιολογικού λεξικού, εκδόσεις Καπόπουλου, 5 τόμοι – αριθμός λημμάτων 32, κυριότερα εκ των οποίων είναι : δημοκρατία, δουλεία, πολιτική, πολιτική επιστήμη, σύστημα, συστημική ανάλυση,, συμπεριφορισμός, πολιτισμικό πλέγμα (κουλτούρα), φιλελευθερισμός, Locke, Montesquieu, Spinoza και Hobbes.

7. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

1991: P. Juquin, C. Antunes, κ.ά. Το μανιφέστο των οικοσοσιαλιστών, εκδ.

Η Εποχή.

1993: A. Gorz Καπιταλισμός, σοσιαλισμός, οικολογία, Εναλλακτικές εκδόσεις.

1993: Κείμενα επιστημολογίας των Bachelard, Koyré και Canguilhem, στον συλλογικό τόμο Γ. Κουζέλης (επιμ.) Επιστημολογία, εκδ. Νήσος.

1995 : Β. Badie, Πολιτική και Κουλτούρα, εκδ. Πατάκη.

1995-1996: (Με τον Π. Κυπριανό) Υ. Μény, Οι πέντε μεγάλες δυτικές δημοκρατίες: ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, εκδ. Παπαζήση α΄ τόμος 1995, β΄ τόμος 1996.

9. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

-Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης.

-Μέλος της Γραμματείας του Βήματος των Κοινωνικών Επιστημών (1998-2002).

-Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (Δεκέμβριος του 1997) με θέμα: Δικτατορία : 30 χρόνια μετά.

-Συνεργάτης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (κριτικός αναγνώστης στη θεματική Ελληνικός Πολιτισμός – Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος και στο αντικείμενο ‘Η έννοια του ελεύθερου πολίτη’).

Μετά την εκλογή μου στη βαθμίδα του λέκτορα

2.1.1 Σε ξενόγλωσσα περιοδικά με κριτές

2003: Pandelis Kiprianos, Stathis Balias and Vaggelis Passas ‘Greek Policy Towards Immigration and Immigrants’, Social Policy & Administration, 37 (2) 148-164.

2005: Balias Stathis and Kiprianos Pandelis ‘Disability in Geeece: Social Perceptions and Educational Policies’, Review of Disability Studies, Ι (3), 44-53.

2.1.2. Σε ελληνικά περιοδικά με κριτές

2003: ‘Ευταξία και αυτονομία στην πολιτική και την κοινωνική θεωρία’, ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 21, 28-47.

2.2. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

2002: ‘Εκπαίδευση και δημοκρατία στο έργο του Παπανούτσου’, πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου του Εργαστηρίου Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών (4.100 λέξ.).

2005: ‘Η πολιτισμική μετάδοση στην εκπαίδευση: παράδοση και ανα-λυτικό πρόγραμμα’, πρακτικά 7ου Συνεδρίου Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. (υπό δημ. ) (2.550 λέξ.).

2.3. Βιβλιοκριτικές

2002: (με τον Στ. Δημητρίου) Βιβλιοκριτική στο βιβλίο του Κ. Ψυχοπαίδη Κανόνες και αντινομίες στην πολιτική, ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 18, 149-156.

2.4. Άλλες δημοσιεύσεις

2004: ‘Τα δικαιώματα του παιδιού και η εποχή μας’, Εκπαιδευτικοί Προσανατολισμοί, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2004, 2-4.

4. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

2002: Πάτρα, 31/5/2002, Ημερίδα της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα ‘Ανθρώπινα δικαιώματα με έμφαση στα δικαιώματα του παιδιού’. Τίτλος ανακοίνωσης: ‘Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Προβλήματα εφαρμογής’.

2002: Πάτρα 4-6/10/2002, 2ο Διεθνές Συνέδριο του Εργαστηρίου Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθούς Εκπαίδευσης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα Η παιδεία στην αυγή του 20ου αιώνα. Τίτλος ανακοίνωσης: ‘Εκπαίδευση και δημοκρατία στο έργο του Παπανούτσου’.

2002: Αθήνα 7-9/11/2002, ια΄ συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα την Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα. Τίτλος ανακοίνωσης: ‘Ηθική και πολιτική αγωγή στον Durkheim’.

2005: Πάτρα 8-10/4/2005, 7ο Συνέδριο Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η με θέμα ‘Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου’. Τίτλος ανακοίνωσης: ‘Η πολιτισμική μετάδοση στην εκπαίδευση: παράδοση και αναλυτικό πρόγραμμα’.

5. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2002: Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα ‘Ανθρώπινα δικαιώματα με έμφαση στα δικαιώματα του παιδιού’.

2002: Διάλεξη στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Παράρτημα Πατρών της Διεθνούς Αμνηστίας με θέμα ‘Ο Αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο μεταβαλλόμενο διεθνές πολιτικό πεδίο’. Τίτλος της διάλεξης: ‘Ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτισμοί: μια αξεπέραστη αντίθεση ;’.

2001-2005: Συμμετοχή στα διοικητικά όργανα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Πατρών.

2005 (30 Σεπτ. – 2 Οκτ.): Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. στην Πανελλήνια Συνάντηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (με πεντάλεπτη εισήγηση στη Στρογγυλή Τράπεζα «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Έρευνα στην Εκπαίδευση: Ο ρόλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας»). Οργανωτής: Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

2004-2006: Αιρετό μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης.

Μετά την εκλογή μου στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή

1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.1. Μονογραφία

2008: Στάθης Μπάλιας (επιμ.) Ενεργός Πολίτης και εκπαίδευση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008.

1.2. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

1.2.1. Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά με κριτές

2007: Stathis Balias, ‘L’éducation tiraillée par le discourse traditionaliste et les valeurs de la démocratie libérale: l’exemple grec. Etudes Balkaniques, no 1, pp. 73-85.

2009: Komis V., Karalis Th., Ravanis K., Balias St., “La formation initiale de enseignants en Gréce dans les trente derniéres années: le difficile défi de la professionnalisation, Formation et profession, Vol. 16, No 2, 45-47.

2010: Konstantinos Ravanis, Stathis Balias, Thanassis Karalis, Vassilis Komis, La formation universitaire des enseignants du préscolaire et du primaire en Grèce: évolutions et perspectives’, Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria (REFIEDU), Vol. 3, No1, 33-42.

1.2.2. Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά με κριτές

2006: Στάθης Μπάλιας: Κράτος και εκπαίδευση στον Durkheim, Αξιολογικά, Νο 15.

2007: Καραλής Θ. – Στάθης Μπάλιας ‘Ιδιότητα του πολίτη και διά βίου εκπαίδευση στις σύγχρονες κοινωνίες’, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 50, 143-161.

2008: Στάθης Μπάλιας ‘Ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτισμοί: με αφορμή την πρόσφατη διεθνή κρίση και τα προβλήματα εφαρμογής των κειμένων του ΟΗΕ για ανθρώπινα δικαιώματα’, Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, τ. 5, 95-111.

1.3. Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους

2008: Στάθης Μπάλιας ‘Ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και εκπαίδευση», στο Στάθης Μπάλιας (επ.) Ενεργός πολίτης και εκπαίδευση, Παπαζήσης, 198-220.

2008: Στάθης Μπάλιας ‘Σε αναζήτηση του σύγχρονου ενεργού πολίτη’, στο Στάθης Μπάλιας (επ.) Ενεργός πολίτης και εκπαίδευση, Παπαζήσης, 9-41.

2008: Στάθης Μπάλιας ‘Η ιδέα της ανοχής στη φιλελεύθερη-νεωτερική παράδοση, σε Μ. Αγγελίδης, Σ. Δημητρίου, Α. Λαβράνου (επ.) Θεωρία, αξίες και κριτική – Αφιέρωμα στον Κοσμά Ψυχοπαίδη, Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα, Αθήνα, 372-386.

2009: Στάθης Μπάλιας ‘Ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση: ηθικο-πολιτικοί σκοποί, κοινωνική αλλαγή και διαχείριση προβλημάτων, στο Β. Οικονομίδης, Θ.Γ. Ελευθεράκης (επ.) Εκπαίδευση, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, Ατραπός, Αθήνα, σ. 141-155.

1.4. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

2006: Δημήτριος Γιαννακόπουλος – Στάθης Μπάλιας, ‘Η πνευματική και η ιδεολογική-πολιτική φυσιογνωμία του οθωνικού Πανεπιστημίου: Ρήξη και συνέχεια με τον νεοελληνικό διαφωτισμό», πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου του Εργαστηρίου Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.

2007: Στάθης Μπάλιας: ‘Ενεργός πολίτης και ηθική αγωγή: Το κοινωνικό κεφάλαιο στις θεωρίες ηθικής αγωγής των Piaget, Rawls και Durkheim’, Proceedings of the 2007 South European and Mediterranean Conference on Citizenship Education, CICE.

2009: Στάθης Μπάλιας ‘Η έννοια της δημόσιας εκπαίδευσης στη σκέψη του Condorcet: μια πρώιμη θεωρία του εξισωτικού φιλελευθερισμού; Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου του Εργαστηρίου Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el_GR

2010: Pitsou H., Spinthourakis J., Balias S. Human Rights Education and Social Change: Towards the hegemony of human rights culture. The relevance of the change of curriculum and the formation of a new type of teacher’, CICE Malmö, Σουηδία, 21-23 Μαΐου 2009 (υπό δημοσίευση).