Η ένταση των αντιπαραθέσεων για το σολωμικό έργο στην περίοδο 1910–1930

Αγγελάτος Δημήτριος, Angelatos Demetrios

24grammata.com/ free e book (απόσπασμα, σελ. 225-280)

[κατέβασέτο]

Η ένταση των αντιπαραθέσεων για το σολωμικό έργο στην περίοδο 1910–1930: ο “πραγματικός” Σολωμός του Βάρναλη (1925).
In E. Close, M. Tsianikas and G. Frazis (Eds.) “Greek Research in Australia: Proceedings of the [3rd] Annual Conference of Greek Studies, Flinders University, 23-24 June 2000”.
Flinders University Department of Languages – Modern Greek: Adelaide, 225-280.

 

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – Ο Δημήτρης Αγγελάτος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958· σπούδασε Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία· είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης (Paris IV) (1987). Δίδαξε (Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής) Νεοελληνική Φιλολογία, Συγκριτική Φιλολογία και Θεωρία της Λογοτεχνίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1989-1993)· από το 1994 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Θεωρίας Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι Πρόεδρος του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. ‘Εχει δημοσιεύσει τα βιβλία: 1) …λογόδειπνον… Παραθεματικές πρακτικές στο μυθιστόρημα: Ν. Καχτίτσης – Γ. Πάνου – Αλ. Κοτζιάς – Θ. Βαλτινός – Γ. Αριστηνός, Αθήνα, Σμίλη, 1993. 2) Διάλογος και Ετερότητα. Η ποιητική διαμόρφωση του Κ. Γ. Καρυωτάκη, Αθήνα, Σοκόλης, 1994. Εργάστηκε στο Αρχείο Παναγιώτη Κοδρικά που βρίσκεται στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Σορβόνης (1982-1985) και δημοσίευσε σε συνεργασία με την Αικατερίνη Κουμαριανού τον πλήρη Κατάλογο αυτού: Αρχείο Π. Κοδρικά. Κατάλογος, [ανάτυπο] περ. Τετράδια Εργασίας 11, Αθήνα, Κέντρο Νεολληνικών Ερευνών – ΕΙΕ, 1987· διηύθυνε το Ερευνητικό Πρόγραμμα “Ειδολογική τιτλοφόρηση κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (16ος-20ός αιώνας)” στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1991-1993). Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας Σύγκριση/Comparaison. Μελέτες του επί ζητημάτων Θεωρίας Λογοτεχνίας, Συγκριτικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και σύμμεικτους τόμους. Από τον Οργανισμό Λιβάνη κυκλοφορεί το βιβλίο του: Η “Φωνή” της Μνήμη

24grammata.com/ free e book (απόσπασμα, σελ. 225-280)

[κατέβασέτο]