Η ίδρυση και εξέλιξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

24grammata.com/ οικονομία
Η ίδρυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η πρώην ΑΣΟΕΕ, προέκυψε ως ιστορική αναγκαιότητα των συντελούμενων στη χώρα οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού. Από την ίδρυσή του μέχρι και τις μέρες μας, η πορεία του Οικονομικού Πανεπιστήμιου χαρακτηρίζεται από μία διαρκή προσπάθεια παρακολούθησης των πολύπλευρων εξελίξεων της ελληνικής και διεθνούς κοινωνίας. Η προσαρμοστικότητα και ο δυναμισμός που αυτό επέδειξε, βοήθησαν, ώστε να εξελιχθεί από μία Σχολή Κλασσικών και Εμπορικών Σπουδών σε ένα σύγχρονο και δυναμικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα οικονομικο-τεχνικού χαρακτήρα, το οποίο δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη των Κλασικών Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, αλλά επεκτείνεται και στις σύγχρονες επιστήμες των Αποφάσεων και της Πληροφορικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των ποσοτικών μεθόδων και των νέων τεχνολογιών.

Πρώτες προσπάθειες δημιουργίας οικονομικών σπουδών στην Ελλάδα

Ωστόσο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν ήταν η πρώτη Σχολή Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα. Το 1894 ιδρύθηκε από τον Όθωνα Ρουσόπουλο η “Εμπορική και Βιομηχανική Ακαδημία”, η οποία λειτούργησε μέχρι το 1919. Στο μεταξύ, από το 1903, ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής δώρισε το ποσό των 250.000 χρυσών δραχμών με σκοπό την ίδρυση στην Αθήνα της “Εμπορικής Ακαδημίας αναλόγου προς τας εν τη αλλοδαπή λειτουργούσας Εμπορικάς Ακαδημίας”.

ο 1970 έως το 1990 και δ) από το 1990 έως σήμερα.
Η περίοδος 1919-1950

Οι σημαντικότεροι σταθμοί αυτής της περιόδου είναι οι εξής:

1919: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος καλεί στην Ελλάδα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λωζάνης Γεώργιο Παγιάρ με αποστολή τη σύσταση Οργανισμού για την ίδρυση και λειτουργία Ανώτατης Εμπορικής Σχολής, κατά το πρότυπο της αντίστοιχης Σχολής του Πανεπιστημίου της Λωζάνης.

1920: Με βάση την πρόταση Παγιάρ δημοσιεύεται ο νόμος 2191/18-6-1920 με τον οποίο ιδρύεται η “Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Επιστημών”, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, η Σχολή αποτελεί Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Κατά την ίδρυσή της, η τότε Ανώτατη Σχολή Εμπορικών Σπουδών εγκαταστάθηκε προσωρινά στο κτήριο στο οποίο στεγαζόταν η Εμπορική και Βιομηχανική Ακαδημία Ρουσόπουλου, στην Πλατεία Κάνιγγος.

1922: Τα έργα για την κατασκευή κτηρίου, όπου θα στεγάζεται η Σχολή ολοκληρώνονται. Το νέο κτήριο βρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, όπου βρίσκεται σήμερα το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Όμως η αποπεράτωση των έργων συμπίπτει με τη μεγάλη για τη χώρα εθνική συμφορά, τη Μικρασιατική Καταστροφή και το κτήριο χρησιμοποιείται ως νοσοκομείο προσφύγων.

1926: Οι εξελίξεις στην κοινωνία και την επιστήμη, καθώς και οι ανάγκες της οικονομίας οδηγούν στον επαναπροσανατολισμό του περιεχομένου των σπουδών. Έτσι, η Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών μετονομάζεται σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, η γνωστή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ΑΣΟΕΕ, με στόχο την κάλυψη των νέων αναγκών. Η αλλαγή αυτή γίνεται με το ΝΔ της 5/17 Μαΐου του 1926 ΦΕΚ 156, τεύχος Α’.

1928: Η Σχολή με το Διάταγμα της 12/12/1928 οργανώνει τα εξής παραρτήματα:

Bιβλιοθήκη
Πρακτικό Γραφείο Λογιστικής και Τραπεζικής
Εμπορευματολογικό Εργαστήριο και Μουσείο
Γραφείο Οικονομικών Ερευνών
Γραφείο Συγκριτικού Δικαίου

1930: Παραχωρείται από το Κράτος έκταση στην οδό Πατησίων 76 με σκοπό την κατασκευή κτηρίου που να καλύπτει τις ανάγκες της Σχολής. Αυτή η έκταση δίδεται ως αντάλλαγμα για τη μη παραχώρηση του κτηρίου στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, όπου τελικά στεγάζεται το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

1935: Με τον νόμο της 19/11/1935, ο οποίος συμπληρώνει τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι τη στιγμή αυτή, η Σχολή αποκτά τις ακαδημαϊκές αρχές που έχει μέχρι και σήμερα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την ίδια χρονιά η Σχολή εγκαθίσταται στο κτήριο της οδού Πατησίων 76, το οποίο κατασκευάζεται με τα χρήματα της δωρεάς Μαρασλή. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θεωρούν πολυτέλεια την ανέγερση ενός “τόσο μεγάλου κτηρίου” για τις ανάγκες μιας Σχολής που ο αριθμός των φοιτητών της δεν ξεπερνά τους 450, ενώ το κτήριο μπορεί να στεγάσει “μέχρι και 1000 φοιτητές”.

1939: Σύμφωνα με ΑΝ 1622/1939 η Σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Την ίδια χρονιά με το ΝΔ 2007/1939, η ΑΣΟΕΕ αναγνωρίζεται ως ισότιμη με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και τοποθετείται ιεραρχικά αμέσως μετά το ΕΜΠ, θέση την οποία εξακολουθεί να κατέχει μέχρι και σήμερα.

1942: Με το ΝΔ 954/1942 ολοκληρώνεται η ακαδημαϊκή αναγνώριση της Σχολής. Επίσης, με το ΝΔ 1894/1942 ιδρύονται η Υγειονομική Υπηρεσία και το Ταμείο Απόρων της Σχολής.

1943: Με το ΝΔ 2091/1943 ιδρύεται και οργανώνεται το Τμήμα Σωματικής Αγωγής.

www.aueb.gr