Η αλήθεια για την κατοχή της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου

Η αλήθεια για την υπόθεση των κατεχόντων την Ιερά Μονή Εσφιγμένου της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους Άθω
Ο Ιερός Τόπος του Άθωνος είναι από τη φύση του και τον προορισμό του χώρος που αρμόζει να μένει μακριά από τα φώτα της κοσμικής δημοσιότητος, τόπος εσωστρεφείας, ησυχίας, νύξεως και προσευχής, όπου η ψυχή συναντά κατά μόνας τον
Θεό.
Δυστυχώς όμως η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω τον τελευταίο καιρό ευρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να παρακολουθεί με οδύνη καρδίας τον ταραχώδη δημοσιογραφικό και λοιπό θόρυβο που έχουν εγείρει οι κατέχοντες παρανόμως την Ιερά Μονή Εσφιγμένου, καταργώντας το ησυχαστικόν του Τόπου και εκθέτοντας στα κοσμικά φώτα, αλλά και κυρίως στις κοσμικές αντιλήψεις, κατά τρόπο βέβηλο την πατροπαράδοτη μυσταγωγική πνευματική ζωή. Η Ιερά Κοινότης ετήρησε σιγή επί μακρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να μη δώσει τροφή και συνέχεια στην ίδια απάδουσα τακτική, αλλά και προκειμένου να μη σκανδαλίσει τον απλό κόσμο, καταγγέλλοντας ατοπήματα διαπραττόμενα, ως μη όφειλε, σε Τόπο Ιερό.

24grammata.com/free e book

[κατέβασέτο]