Η δίκη του Θεόφιλου Καϊρη

Η κατά την 19 Ιανουαρίου 1853 ενώπιον του Αρείου Πάγου δίκη του Θεοφίλου Καΐρου

Και των συν αυτώ επί Καϊρισμώ υπό του πλημμελειοδικείου Σύρου καταδικασθέντων Σπυρίδωνος Γλαυκωπίδου, Γρηγορίου Δεσποτοπούλου και Θεοφίλου Λουλούδη ή Μονοκονδύλου.

Για το Δάσκαλο Θεόφιλο Καϊρη διαβάστε και εδώ

 

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]
Εν Αθήναις :
Εκ της Τυπογραφίας Ιω. Αγγελοπούλου,
1853.
Σημείωση Γκίνη-Μέξα: περιέχονται αι αγορεύσεις των δικηγόρων Ν. Ι. Σαριπόλου και Μ. Ρενιέρη.
http://anemi.lib.uoc.gr