Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ

Robert Michels

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο/ download]
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ*
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΈΣ σχολές θεωρούν τη δημοκρατία επιτευκτή στο μέλλον, και όχι λίγοι στοχαστές με αριστοκρατική κοσμοθεωρία θεωρούν μεν τη δημοκρατία κοινωνικά επιβλαβή, ωστόσο εφαρμόσιμη· στον επιστημονικό κόσμο απαντά όμως και ένα συντηρητικό ρεύμα που αρνείται κατηγορηματικά τη δυνατότητα αυτή για όλες εν γένει τις εποχές. Το εν λόγω ρεύμα, το οποίο, καθώς είπαμε ήδη, έχει επιρροή κυρίως στην Ιταλία, διακηρύσσει την εγγενή σε κάθε κοινωνικό καθεστώς αναγκαιότητα μιας «πολιτικής τάξης», δηλαδή μιας πολιτικά κυρίαρχης τάξης, μιας τάξης μειοψηφίας.