Η διαδικασία εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ των υποψηφίων με αναπηρία

24grammata.com/ ειδική  εκπαίδευση

3/3/2011
Οι υποψήφιοι με αναπηρία και/η σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή χωρίς εξετάσεις (βάσει του νόμου 3794/2009) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται με ανακοίνωση του υπουργείου παιδείας να απευθυνθούν σε μια από τις ειδικές επιτροπές που έχουν συσταθεί στα δημόσια ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία ώστε να αποκτήσουν το απαραίτητο πιστοποιητικό.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :

α) Αίτηση (υπόδειγμα αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜ http://www.minedu.gov.gr, στην επιλογή ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις/Έγγραφα Εξετάσεων Υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις)

β) Ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο, οι οποίες φέρουν σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα και

γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των παθήσεων, που απαιτούν διαπίστωση συγκεκριμένου ποσοστού αναπηρίας (υποψήφιοι με μειωμένη οπτική οξύτητα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85% ή με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%), οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν τη σχετική γνωμάτευση από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας του υποψηφίου.

Τα δημόσια ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία στα οποία έχουν συσταθεί οι ειδικές επιτροπές είναι τα εξής :
1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο (Π.Γ.Ν.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
2. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  «ΑΧΕΠΑ»
3. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
4. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
5. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΡΙΣΑΣ
7. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  ΠΑΤΡΩΝ
8. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
10. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
11. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»
12. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
13. Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας  Πειραιά «Ο ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
14. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ».

Οπως επισημαίνεται από το υπουργείο παιδείας, “για την διευκόλυνση και αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας  τόσο του ιδίου του υποψηφίου όσο και των Επιτροπών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται σε ένα και μόνο Νοσοκομείο από τα αναφερόμενα για την έκδοση τόσο των ιατρικών γνωματεύσεων όσο και την τελική διαπίστωση και έκδοση των πιστοποιητικών”.

Το χρονικό διάστημα στο οποίο οι υποψήφιοι θα υποβάλουν στις ειδικές επιτροπές τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίστηκε για φέτος από 3 Μαρτίου μέχρι και 15 Μαρτίου 2011. Τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθούν από τον ίδιο τον υποψήφιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Επίσης μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Το εμπρόθεσμο της αίτησης στην περίπτωση αυτή, κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επιβάλλεται να επισημανθεί  ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές των προαναφερομένων Νοσοκομείων, δε χρειάζεται να προσέλθουν εκ νέου στις ειδικές επταμελείς επιτροπές για την απόκτηση του εν λόγω πιστοποιητικού, αλλά θα χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό που ήδη κατέχουν.

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας και την απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων, σε Λύκειο της επιλογής τους. Η επόμενη διαδικασία (υποβολής των αιτήσεων-μηχανογραφικών δελτίων) θα ανακοινωθεί με νεότερη εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας η οποία θα αποσταλεί στα σχολεία και θα αναρτηθεί προς ενημέρωση στο διαδίκτυο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας που είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 210 – 34 42 100, 34 42 101, 34 42 099, 34 42 703. Για τη σχετική αίτηση, τέλος, πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2011/aitisi_110302.doc