Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (επιλογή βιβλιογραφίας)

24grammata.com/ εκπαίδευση / βιβλίο

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ
(Θεωρίες της λογοτεχνίας με έμφαση στη διακειμενικότητα και τη διδακτική αξιοποίησή της)

Eπιλογή βιβλιογραφίας


Ι. ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Beaton R.,Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία, Δόμος, Αθήνα 1996.
Δημαράς Κ.Θ., Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Ίκαρος, Αθήνα 1987.
Μαστροδημήτρης Π.Δ., Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία, Δόμος, Αθήνα 1996.
Πολίτης Λ., Συνοπτική ιστορία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη 1977.
-, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,  Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1979.
Vitti M., Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,  Οδυσσέας, Αθήνα 1978.

ΙΙ. ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ
Η Ελληνική Ποίηση, Ανθολογία – Γραμματολογία (6 τόμοι), επιμ. Α. Αργυρίου, εκδ. Σοκόλη, Αθήνα 1979.
Η Ελληνική Ποίηση, Φαναριώτες – Άνθη ευλαβείας – Επτανήσιοι, επιμ. εισαγωγής Μ. Μ. Παπαϊωάννου, επιμ. ανθολογίας Κ. Ιορδανίδης, Αθήνα 1980.
Η Ελληνική Ποίηση, Ρομαντικοί – Εποχή Παλαμά – Μεταπαλαμικοί, επιμ. Μ. Γ. Μερακλής, Αθήνα 1977.
Η Ελληνική Ποίηση, Η ανανεωμένη παράδοση, επιμ. Κώστας Στεργιόπουλος, Αθήνα 1980.


ΙΙΙ. Θεωρίες της Λογοτεχνίας – Μέθοδοι προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου.

Ανώνυμος, Περί Ύψους, μτφρ. Π.Λεκατσάς, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα.
Bakhtine M., Ζητήματα της Ποιητικής του Ντοστογιέφσκι, μτφρ. Αλ. Ιωαννίδου, Πόλις, Αθήνα 2000.
-, Προβλήματα Λογοτεχνίας και Αισθητικής, μτφρ. Σπανός, Πλέθρον, Αθήνα 1980.
Barthes R., Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου, μτφρ. Β. Παπαβασιλείου, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1983.
Beaugrande R-A –Dressler W-Ul., Introduction to text linguistics, publ. Longman, London and New York, 1981.
Bloom H., H θραύση των δοχείων, μτφρ. Γ. Σκαρπέλος, Πλέθρον, Αθήνα1998
-, Η Αγωνία της Επίδρασης, μτφρ. Δημηρούλης, εκδ. Άγρα, Αθήνα 1989.
Delcroix M.- Hallyn F., Εισαγωγή στις Σπουδές της Λογοτεχνίας, Μέθοδοι του Κειμένου, μτφρ.Βασιλαράκης Ι.Ν., Gutenberg, Αθήνα 1997.
Eco U., Ερμηνεία και Υπερερμηνεία, μτφρ. Α. Παπακωνσταντίνου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1993.
Εngleton T., Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας, δ΄έκδοση, μτφρ. Δ.Τζιόβας, Οδυσσέας, Αθήνα.1996.
Genette G., Marin L., Mathieu Μ-Colas, Τα όρια της διήγησης,  μτφρ. Ε. Θεοδωροπούλου, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1987.
Graham A., INTERTEXTUALITY, publ.Routledge, London and New York, 1stpubl. 2000, (repr. 2001,2002).
Hoey M., Textual interaction, publ. Routledge, London and New York, 2001.
Jakobson R., «Linguistics and Poetics», Style in Language, New York 1960.
Jauss H.R., Η Θεωρία της Πρόσληψης,  μτφρ. Μ. Πεχλιβάνος, Εστία, Αθήνα 1995.
Ματσαγγούρας Η., Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου, Γρηγόρης, Αθήνα 2001.
Μπαμπινιώτης Γ., Γλωσσολογία και Λογοτεχνία, β΄ έκδοση, εκδ. Μαυρομάτη, Αθήνα 1991.
Πεσκετζή Μ., Θεωρία της Λογοτεχνίας και νεοελληνική κριτική, Σαββάλας, Αθήνα 2003.
Σαμαρά Ζ., Προοπτικές του κειμένου, Επικαιρότητα, Θεσσαλονίκη 1987.
Στεφάνου Λ., Το πρόβλημα της μεθόδου στη μελέτη της ποίησης,  Κάλβος, Αθήνα 1972 .
Todorov T., Ποιητική,  μτφρ. Α. Καστρινάκη, Γνώση, Αθήνα 1989.

ΙV. Λογοτεχνία και Εκπαίδευση
Αποστολίδου Β. – Καπλάνη Β. – Χοντολίδου Ε., Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο, Μια νέα πρόταση διδασκαλίας, Γ.Δαρδανός-Τυπωθήτω, Αθήνα. 2000.
Βασιλαράκης, Ι. Σύγχρονες Οπτικές και Προοπτικές της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους, Γ.Δαρδανός-Τυπωθήτω, Αθήνα. 1998.
Benton M.-Fox G., TEACHING LITERATURE, publ.Oxford University Press, 1985 (REPR.1990).
Γρηγοριάδης Ν., Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων,  Κώδικας, Θεσσαλονίκη 1992.
Ηawthorn J.,  Ξεκλειδώνοντας το Κείμενο, μτφρ. Μ. Αθανασοπούλου, 1995.
Θέμελης Δ. Γ.,  Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών. Το πρόβλημα της ερμηνείας, (τόμ.2), τόμ. Α’ Θεσσαλονίκη 1973, τόμ. Β’ Κωνσταντινίδης, Θεσσαλονίκη 1975.
Ματσαγγούρας Η., Η Σχολική Τάξη,  στοιχειοθεσία Μέδουσα Ο.Ε., Αθήνα. 1998.
Μήτσης Ν., Η Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος, Gutenberg, Αθήνα. 1999.
Rontari, G., Γραμματική της Φαντασίας, Τεκμήριο, Αθήνα,. 1994.
Σπανός Γ., Διδακτική Μεθοδολογία, Η Διδασκαλία του Ποιήματος, β΄ έκδ. προσωπική, Αθήνα 1998.
Συνέδριο Σεριζί, Η Διδασκαλία της Λογοτεχνίας, Επικαιρότητα, Αθήνα 1985.
Κάλφας Α., Ο μαθητής ως αναγνώστης. Λογοτεχνική θεωρία και διδακτική πράξη, Η διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ένας αναλυτικός  περιγραφικός- βιβλιογραφικός οδηγός, Το τραμ, Θεσσαλονίκη 1998.
Καρβέλης Τ., Η νεότερη ποίηση, Θεωρία και Πράξη, Κώδικας, Θεσσαλονίκη 1983.
-, Δεύτερη ανάγνωση, Κριτικά κείμενα 1984-1991, εκδ. Σοκόλη, Αθήνα 1991.
Κούσουλας Α., Μηλιώνης Χ., Παγανός Γ., Τριανταφυλλόπουλος Ν., Νεοελληνικά. Διδακτικά δοκίμια για το Λύκειο, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1981.
Μηλιώνης Χ., Υποθέσεις. Δοκίμια, Καστανιώτης, Αθήνα 1983.
-, Με το νήμα της Αριάδνης. Μεταπολεμική πεζογραφία. Ερμηνεία κειμένων, Σοκόλης, Αθήνα 1991.
Μπαλάσκας Κ., Νεοελληνική  ποίηση. Κείμενα, ερμηνεία, θεωρία,  Επικαιρότητα Αθήνα 1980.
-, Λογοτεχνία και Παιδεία,  Επικαιρότητα, Αθήνα 1985.
-, Ταξίδι με το κείμενο,  Επικαιρότητα, Αθήνα 1990.
Παγανού Λαμπράκη Α., Βιβλιογραφικός οδηγός για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, Κώδικας, Θεσσαλονίκη 1997.
Παγανός Δ. Γ., Η νεοελληνική πεζογραφία, Θεωρία κατ πράξη, τόμ. Α’, Κώδικας, Θεσσαλονίκη 1983.
-, Η νεοελληνική πεζογραφία, Θεωρία και πράξη, τόμ. Β’, Κώδικας, Θεσσαλονίκη 1993.
-, Αναζητήσεις στη σύγχρονη πεζογραφία, Κριτικά μελετήματα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1984.
Παρίσης Ν., Μεθοδική ερμηνεία νεοελληνικών κειμένων, εκδ. Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη, Αθήνα 1975.
-, Μελέτες-αναγνώσεις. (Ποίηση-πεζογραφία), εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1992.
Τριανταφυλλόπουλος Ν. Δ., Νεοελληνικά διδακτικά δοκίμια για το Λύκειο, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1978.
Τριανταφυλλόπουλος Ν. Δ.,-Φωκάς Ν., Νεοελληνικά διδακτικά δοκίμια για το Γυμνάσιο,  Εστία, Αθήνα 1986.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Γλώσσα – Έκθεση – Λογοτεχνία, Σεμινάριο ΠΕΦ, τχ. 11, Αθήνα Μάρτης – Απρίλης 1989.
Η διδακτική της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Πρακτικά τριήμερου σεμιναρίου του 1992, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, εκτός εμπορίου.
Η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στην εκπαίδευση, Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, τχ. 8, Αθήνα Δεκ. 1994.
Η διδασκαλία της ξένης λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, Δοκίμια, Κώδικας, Θεσσαλονίκη 1989.
Η διδασκαλία της σύγχρονης ποίησης στη Μέση Εκπαίδευση, (Ξ. Α. Κοκόλης, Τ. Πατρίκιος, Μ. Saunier, N. Παρίσης, Δ. Μαρωνίτης), εκδ. Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη, Αθήνα 1978.
Νέα Ελληνικά, Σεμινάριο ΠΕΦ, τχ. 2, Αθήνα Ιούνιος 1983.
Το μάθημα της Λογοτεχνίας, Δύο εκδηλώσεις στο γαλλικό Ινστιτούτο, περ. Το Δέντρο, τχ. 48-49, Αθήνα Χριστούγεννα 1989.

V. Γλώσσα και Εκπαίδευση
Κριαράς Ε., Γλωσσοφιλολογικά, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2000.
Νικολάου Γ., Ένταξη και Εκπαίδευση των Αλλοδαπών Μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000.
Παΐζη Λ.-Καβουκόπουλος Φ., Η γλώσσα στο σχολείο, Νεφέλη, Αθήνα. 2001.
Σακελλαρίου Α., Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας, Γρηγόρης, Αθήνα. 2000.
Τριάρχη-Herrmann B., Η Διγλωσσία στην Παιδική Ηλικία, Gutenberg, Αθήνα. 2000.
Χαραλαμπόπουλος Α.-Χατζησαββίδης Σ., Η Διδασκαλία της Λειτουργικής Χρήσης της Γλώσσας: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή, Κώδικας, Θεσσαλονίκη 1997.

VI. Μελέτες για τη Νεοελληνική Ποίηση

Άγρας Τ., Κριτικά, Πρόσωπα και κείμενα. Ο Καρυωτάκης και οι «Σάτιρες», Ερμής, Αθήνα 1981.
Αθανασόπουλος Β., Το ποιητικό τοπίο του ελληνικού 19ου και 20ου αιώνα, τ.Α΄, Κάλβος, Σολωμός, Παλαμάς και τόμος Β΄, Σεφέρης, Θέμελης, Ρίτσος, Βρεττάκος, Παπαδιαμάντης, Καστανιώτης, 1996.
-, Το ελληνικό ποιητικό τοπίο του 19ου και του 20ού αιώνα, τομ.2, Καστανιώτης, 1998.
Αναγνωστάκη Ν., Διαδρομή, Δοκίμια κριτικής, (1960-1995), Νεφέλη, Αθήνα 1995.
-, «Το στοιχείο της σάτιρας και του χιούμορ στη νεότερη ποιητική γενιά», περ. Συνέχεια, τεύχ. 4, Ιούνιος 1973.
Αργυρίου Α., Δεκαεπτά κείμενα για το Γ. Σεφέρη, Καστανιώτης, Αθήνα 1986.
-, Κείμενα περί κειμένων, εκδ. Σοκόλη, Αθήνα 1995.
-, “Γ.  Σεφέρης, ποιητική τέχνη και ιστορία”, Κύκλος Σεφέρη,  Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής  Παιδείας, Αθήνα, 1984.
Αργυροπούλου Χ., Η Γλώσσα στην ποίηση του Ε.Κακναβάτου, Η Γραμματική, Οι λειτουργίες της ποιητικής γλώσσας, κειμενογλωσσολογικές αναλύσεις (Διδακτορική Διατριβή) εκδ. Γ.Δαρδανός-Τυπωθήτω, Aθήνα 2003.
Αυγέρης Μ., ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ, εκδ. Μπούρας.
Βαγενάς Ν., Σεφέρης, Σικελιανός, Καβάφης: Ο ποιητής και ο χορευτής, Αθήνα 1979.
Βαγενάς Ν., Η ειρωνική γλώσσα. Κριτικές μελέτες για τη νεοελληνική γραμματεία,  Στιγμή, Αθήνα 1994.
Βάρναλης Κ., ΣΟΛΩΜΙΚΑ, Κέδρος
Γαραντούδης Ε., «Η αναβίωση του Καρυωτακισμού. Ο Κ.Γ. Καρυωτάκης και η Ποιητική Γενιά του 1970». Καρυωτάκης και Καρυωτακισμός, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1998.
Γενιά του 70΄, εισαγωγή Αλ. Ζήρα, Όμβρος, Αθήνα 2001.
Γιατρομανωλάκης Γ., Ανδρέας Εμπειρίκος, ο ποιητής του έρωτα και του νόστου, β΄εκδ. Κέδρος, Αθήνα. 1983.
Γιουρσενάρ Μαργ., Κριτική Παρουσίαση του Κ. Καβάφη, μτφρ. Γ.Π.Σαββίδης, εκδ. Χατζηνικολή, Αθήνα 1981.
Δάλλας Γ., Καβάφης και Ιστορία, Ερμής, Αθήνα 1974.
Ζήρας Α., Γενεαλογικά, Ρόπτρον, 1989.
-, Προσεγγίσεις στη νεώτερη ποίηση 1985-1980, Γενικές διαπιστώσεις, τάσεις, διαφοροποιήσεις. Εισαγωγή στην ανθολογία Νεώτερη ελληνική Ποίηση 1965-1980, Γραφή, 1979.
Hausser M., Julien Gracq. Actes du colloque international d’ Angers, Presse de l’ Univ., 1982.
Η Ποίηση του Κράματος, Μοντερνισμός και Διαπολιτισμικότητα στο Έργο του Καβάφη, Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2000
Θασίτης Π., Εφτά δοκίμια για την ποίηση, Κέδρος, Αθήνα 1979.
Θέμελης Γ., Ένας μονόλογος για την ποίηση, Κωνσταντινίδης, Θεσσαλονίκη 1975.
-, Η νεώτερη ποίησή μας, τομ. 2, Κωνσταντινίδης, Θεσσαλονίκη 1978.
Καραλής Β, Η Ποίηση του Κράματος, Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2000.
Καραγεωργίου Τ., «Ο Όμηρος και οι ποιητές της γενιάς του ’70—μια πρώτη προσέγγιση», Στην αίθουσα της ποίησης, Ελληνικά Γράμματα, 2001.
Καραντώνης Α., Η ποίησή μας μετά το Σεφέρη,  Δωδώνη, Αθήνα 1976.
-, Εισαγωγή στη νεώτερη ποίηση, Β΄Γύρω από τη σύγχρονη ποίηση, εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 1984.
Καραπαναγιώτης Λ.,“Μυθιστόρημα 1961. Ανάγνωση ενός ποιήματος”, Για το Σεφέρη. Τιμητικό αφιέρωμα στα τριάντα χρόνια της Στροφής, Νεφέλη, Αθήνα 1989.
Κουβαράς Γ., «Οι ποιητές της αμφισβήτησης», εφημ. Καθημερινή, 9-10-1991.
Κούρτοβικ Δ., Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς, Πατάκης, 2000.
Κούρτοβικ Δ., Ημεδαπή εξορία, Κείμενα για την ελληνική λογοτεχνία, 1986-1991, Όπερα 1991.
Καρβέλης Τ., Δεύτερη ανάγνωση, Σοκόλης, 1992.
Καψάσκης Σ., Δ.Σολωμός, Δαρδανός, Αθήνα 1998.
Κριαράς Ε., Διονύσιος Σολωμοός,, Ο Βίος το Έργο ,Θεσσαλονίκη 1957.
Λεχωνίτης Γ., Καβαφικά Αυτοσχόλια, 2η εκδ. Α. Λεχωνίτη, Αθήνα 1977.
Μάκριτζ P., Διονύσιος Σολωμός, Καστανιώτης, Αθήνα 1995.
Μαρκόπουλος Γ., Εκδρομή στην άλλη γλώσσα, Νεφέλη 1984.
Μαρωνίτης Δ.,“Προβλήματα γραφής και ανάγνωσης στο Σεφέρη”, Κύκλος Σεφέρη, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα, 1984.
-, Ποιητική και πολιτική ηθική. Πρώτη μεταπολεμική γενιά, Κέδρος, Αθήνα 1976.
-, Διαλέξεις, Στιγμή, 1992.
ερακλής Μ., Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία, Πατάκης, 1987.
Μηνάς Κ., Η Γλώσσα του Καβάφη, Παν/μιο Ιωαννίνων, 1985.
Μόνιος Ι.,“Η εξέλιξη της ποίησης του Σεφέρη από τη  Στροφή  στο Μυθιστόρημα”, περ. Φιλολογική, τευχ. 50, Αθήνα, 1995.
Μoυλλάς Π., “Η λογοτεχνία από τον αγώνα ως τη γενιά του 1880”, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ΄, Εκδ.Αθηνών.
Μπαγέρης Δ., “Ο Τιτανικός του Cameron στον Ατλαντικό του Εγγονόπουλου”, περ. ΔΙΑΒΑΖΩ, τεύχος 387, Αθήνα. 1998.
Μπαλάσκας Κ., Νεοελληνική Ποίηση, Επικαιρότητα, Αθήνα. 1984.
Μπεκατώρος Σ – Φλωράκης Α., Η νέα γενιά—ποιητική ανθολογία 65-70, Κέδρος, 1971.
Μυτά-Κακαϊδή Χ., « Η ποίηση της γενιάς του ‘70», περ. Λόγος και Πράξη, τεύχ. 55, Δεκ 1993-Ιαν. Φεβρ. 1994.
Νάκας Θ., Γλωσσοφιλολογικά, Γ΄, Επτάλοφος, Αθήνα 1996.
-, «Η αρχαιογνωσία των συγχρόνων μας ποιητών», Πρακτικά 17ου Συμποσίου Ποίησης, Αχαϊκές Εκδόσεις, Πάτρα 1999.
-, « Η γλώσσα της σύγχρονης ποίησης», περ. Νέες Τομές, τεύχ. 8, Ιαν. –Ιούν. 1987 και τεύχ. 10, Σεπτ.-Οκτ.. 1987.
Νεοελληνική Μεταπολεμική Ποίηση (1945-1985), Πρακτικά Έκτου Συμποσίου Ποίησης, επιμ. Σωκράτης Σκαρτσής, Γνώση 1987.
Ντελόπουλος Κ., Καβάφη Ιστορικά και Άλλα Πρόσωπα, 3η έκδ. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 1980.
Παπαγεωργάκης Δ., «Η γενιά του ’70 και ο αρχαίος ελληνικός λογοτεχνικός μύθος», περ. Φιλολογική, τεύχ.74, Ιαν.-Φεβρ.-Μάρτ. 2001.
Παπαγεωργίου Γ. Κ., Η γενιά του ’70, Κέδρος 1989.
Παπανούτσος Ε., Παλαμάς, Καβάφης, Σικελιανός, Ίκαρος, Αθήνα 1985.
Παυλόπουλος Γ.,“Από μια πρώτη συγκίνηση”, στο συλλογικό τόμο Για το Σεφέρη, Τιμητικό αφιέρωμα στα τριάντα χρόνια της Στροφής, Νεφέλη, Αθήνα 1989.
Πιερής Μ., «Φιλολογικά και κριτικά σχόλια στην Παραλογή του Μιχάλη Γκανά, περ. Πρόταση τεύχ.1, εκδ. Νομαρχιακής Επιτροπής Άρτας, Άρτα 1995.
Pontani F.M., Επτά Δοκίμια και Μελετήματα για τον Καβάφη (1936-1974), εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ. Αθήνα 1991.
Richs D., Η Σκιά του Ομήρου, μτφρ. Α. Παρίση, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1993.
Σαρεγιάννης Ι., Σχόλια στον Καβάφη, Ίκαρος, Αθήνα 1973.
Τσακνιάς Σ., Δακτυλικά αποτυπώματα, Καστανιώτης, Αθήνα 1983.
Τζιόβας Δ., Το Παλίμψηστο της Ελληνικής Αφήγησης, Οδυσσέας, Αθήνα 1993.
-, Μετά την αισθητική. Θεωρητικές δοκιμές και ερμηνευτικές αναγνώσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Γνώση, Αθήνα 1987.
Χατζηβασιλείου Β., «Κοινή αφετηρία και ώριμη διασπορά της νεώτερης ποιητικής γενιάς», περ. Αλεβαβάν, τεύχ. 1, Ιαν. Μάρτιος 1990.
Χατζηφώτης Ι., Η Αλεξάνδρεια του Καβάφη, Αλκαίος, Αθήνα, χ.χ.
περ. Διαβάζω, «Αφιέρωμα στον Ανδρέα Εμπειρίκο», τεύχος 358, Αθήνα. 1995.
περ. Διαβάζω, «Αφιέρωμα στον Κ.Γ.Καρυωτάκη», τ.157, 17-12-86.
περ. Εμβόλιμον, «Αφιέρωμα στον Γιάννη Πατίλη», τεύχ. 33-34, Άσπρα Σπίτια,1997.
περ. Εμβόλιμον, «Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαρκόπουλο», τεύχ. 37-38, Άσπρα Σπίτια,1997.
περ. Εμβόλιμον «Αφιέρωμα στον Αντώνη Φωστιέρη», τεύχ. 41-42, Άσπρα Σπίτια, 2000.
περ. Νέα Εστία, «Αφιέρωμα στον Κ.Π.Καβάφη», τεύχος 872, Εστία, Αθήνα 1963.

πηγή : www.users.sch.gr