Η ευρωπαϊκή ισορροπία στον Μεσαίωνα: Η Γερμανοβυζαντινή Συμμαχία

Louggis 24grammatajpg24grammata.com/ Βυζάντιο

Η ευρωπαϊκή ισορροπία στον Μεσαίωνα: Η Γερμανοβυζαντινή Συμμαχία
Τηλέμαχος Κ. Λουγγής
Διευθυντής Ερευνών στο ΙΒΕ/ΕΙΕ
Ες Γερμανούς, οi νυν Φράγγοι καλούνται,1 λέει ο Προκόπιος ο Καισαρεύς και ο Αγαθίας ο Μυριναίος συμπληρώνει: rò γένος των Φράγγων, εϊεν δ’αν ούτοι οi πάλαι ονομαζόμενοι Γερμανοί? Ο κλασικιστής
Προκόπιος και ο συνεχιστής και διορθωτής του ταυτόχρονα Αγαθίας συμφωνούν σε ένα ακόμα σημείο: η πολεμική δεινότητα των Φράγγων ή Γερμανών είναι ακατάβλητη και προξενεί δέος στον αντίπαλο.3 Ο πολύ ανώτερος σε λογιότητα από τον Αγαθία Προκόπιος, που έχει επί πλέον επισκεφθεί την Ιταλία ενώ η υπόλοιπη Δύση του είναι γνωστή από αναγνώσεις, αναφέρει ότι πέρα από την Ιταλία και πριν από την Ισπανία υπάρχει η ομιχλώδης Γαλλία, γεμάτη λίμνες και ποτάμια, όπου ο Ρήνος και ο Ροδανός ρέουν αντίθετα ο ένας από τον άλλο, εκεί ζουν και από παλιά οι Γερμανοί ή Φράγγοι,

1.Προκόπιος, Πολ. Γ, 3, 1 = Ι, 317 Haury-Wirth.
2.Αγαθίας, Α’, 2, 1, σ. 11 Keydell.
3.Προκόπιος, Πολ. ΣΤ’, 25, 3-4 = II, 261-262. Αγαθίας, Β’, 5, 3-8, σ. 46.

24grammata.com / free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]