«Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 1990 ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ»

ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
«Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 1990 ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ»

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ…………………………………………………………………………………σελ. 1
ΠΡΟΛΟΓΟΣ…………………………………………………………………..σελ.5
ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ………………….σελ.19
1.1.
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΔΟΣΗ…………………………………………………σελ. 19
1.2.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ…………………………….σελ. 21
1.3.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ…………σελ. 25
1.4.
ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (LINGUA FRANCAS) ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (VERNACULAR LANGUAGES)….…………..σελ. 26
1.5.
ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ/ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ….σελ. 28
1.6.
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΣ…………………………………………σελ. 32
1.6.1.
Θεωρητικές έννοιες ανισότητας των γλωσσών…………………………σελ. 32
1.6.2.
Διδασκαλία ισχυρών γλωσσών………………………………………….σελ. 36
1.7.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ………………………………….σελ. 38
1.8.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ……………………………………………………………σελ. 42
1.9.
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ…………………… σελ. 43
1.9.1.
Η διάδοση της αγγλικής γλώσσας………………………………………σελ. 43
1.9.2.
Η διάδοση της γαλλικής γλώσσας………………………………………σελ. 51
1.9.3.
Η διάδοση της γερμανικής γλώσσας……………………………………σελ. 60
1.9.4.
Η διάδοση της ιταλικής γλώσσας……………………………………….σελ. 64
1.9.5.
Η διάδοση της ισπανικής γλώσσας……………………………………..σελ. 69
1.10
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………..σελ. 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ……σελ.79
2.1 H ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ……………………………………………………………….σελ. 79
2.2
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ……………………………………………………………….σελ. 83
2.3. ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ……σελ. 86
2.3.1. Κυβερνητικοί Φορείς…………………………………………………..σελ. 86
2.3.1.1. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)…………σελ. 86
2.3.1.1.1. Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό…………………………σελ. 87
2.3.1.1.1.1. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών-Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΚ-ΚΑΕ)……….σελ. 90
2.3.1.1.2. Ελληνικές σπουδές στα πανεπιστήμια του εξωτερικού………………σελ. 93
2.3.1.2. Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ)…………………………………….σελ. 94
2.3.1.3. Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ)……………………………………σελ. 95
2.3.1.4. Υπουργείο ΄Εθνικής ΄Αμυνας-ΓΕΕΘΑ………………………………σελ. 98
2.3.2. Εκπαιδευτικοί φορείς……………………………………………………σελ.100
2.3.3. Ημικρατικοί- Εποπτευόμενοι- Μη κυβερνητικοί ερευνητικοί και κοινωνικοπρονοιακοί φορείς…………………………………………………..σελ.103
2.3.3.1. Ελληνικό ΄Ιδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ)…………………………………σελ.103
2.3.3.2. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)…………………………………..σελ.105
2.3.3.3. Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ)……………………………………………………………………….σελ. 106
2.3.3.4. Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)…………………………………….σελ.107
2.3.3.5. Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης και Λογοτεχνίας (ΕΚΕΜΕΛ)……..σελ.110
2.3.3.6. Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ)………………………………σελ.110
2.3.3.7. Διάφορα Ν.Π.Δ.Δ.-Ν.Π.Ι.Δ. – Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί……….σελ.112
2.3.4. ΄Αλλοι Φορείς………………………………………………………………σελ.113
2.4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ………………………….σελ.117
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ………………………………..σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: H ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ……..…………………………….. σελ.140
3.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1990………………………………………………….σελ.140
3.1.1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ…………………………………………………………………………σελ.140
24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]
3.1.2. 19ος ΑΙΩΝΑΣ……………………………………………………………σελ.151
3.1.3. 20ος ΑΙΩΝΑΣ……………………………………………………………σελ.156
3.1.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ…………………………………………………….σελ.160
3.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ
1990……………………………………………………………………..σελ.161
3.2.1
ΑΛΒΑΝΙΑ…………………………………………………………σελ.161
3.2.1.1. Τα νέα ελληνικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση…………………..σελ.161
3.2.1.2. Τα νέα ελληνικά στην προπανεπιστημιακή εκπαίδευση…………..σελ.162
3.2.2
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ…………………………………………..σελ.167
3.2.3
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ……………………………………………………..σελ. 168
3.2.3.1. Τα νέα ελληνικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση…………………σελ. 169
3.2.3.2. Τα νέα ελληνικά στην προπανεπιστημιακή εκπαίδευση…………σελ. 176
3.2.3.3. Πολιτιστικοί σύλλογοι ελληνικού ενδιαφέροντος…………………σελ. 177
3.2.3.4.Διδακτική της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στη Βουλγαρία……..σελ.179
3.2.4
ΚΡΟΑΤΙΑ………………………………………………………….σελ. 181
3.2.5
FYROM……………………………………………………………σελ. 183
3.2.6
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ…………………………………………………σελ. 185
3.2.7
ΡΟΥΜΑΝΙΑ……………………………………………………….σελ. 186
3.2.7.1. Τα νέα ελληνικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση……………………σελ. 186
3.2.7.2. Ομογενείς – Τα νέα ελληνικά στην προπανεπιστημιακή
εκπαίδευση………………………………………………………..σελ. 188
3.2.7.3. Εταιρεία νεοελληνιστών- ΄Αλλα κέντρα εκμάθησης της
ελληνικής…………………………………………………………. σελ. 191
3.2.8
ΣΕΡΒΙΑ……………………………………………………………σελ. 192
3.2.9
ΣΛΟΒΕΝΙΑ………………………………………………………..σελ. 194
3.2.10
ΤΟΥΡΚΙΑ…………………………………………………………σελ. 197
3.2.10.1. Ομογενειακή εκπαίδευση………………………………………..σελ. 197
3.2.10.2. Τα νέα ελληνικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση- ΄Αλλα κέντρα εκμάθησης της γλώσσας……………………………………………………σελ. 198
3.2.11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………………………….σελ. 208
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ………………………………………………σελ. 214
3.3.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ………σελ. 225
3.3.1.
ΣΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ……………………………………………………..σελ. 225
3.3.2.
ΣΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ…………………………………………………..σελ. 226
3.3.3.
ΣΤΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ……………………………………………………σελ. 230
3.3.4.
ΣΤΑ ΣΕΡΒΟΚΡΟΑΤΙΚΑ……………………………………………..σελ. 234
3.3.4.1.
Στη Σερβία……………………………………………………………..σελ. 237
3.3.4.2.
Στην Κροατία…………………………………………………………..σελ. 240
3.3.5.
ΣΤΑ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ……………………………………….. σελ. 241
3.3.6.
ΣΤΑ ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ……………………………………………………σελ. 243
3.3.7.
ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ………………………………………………………σελ. 244
3.3.8.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………………………………σελ. 248
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΒΙ…………………………………………………………………………σελ. 251
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΒΙ…………………………………………………………………………σελ. 252
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………σελ. 253
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………..σελ. 261
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ………………………………………σελ. 261
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ…………………………………………σελ. 269
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ…………………………………………….σελ. 273
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ…………………………………….σελ. 274

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]