Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Γιάννης Μηλιός
Δημήτρης Δημούλης
Γιώργος Οικονομάκης
Πλευρές μιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης

24grammata.com/free ebook

[download]

ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ 9
1. Εισαγωγή: Σχετικά με το αντικείμενο της «Κριτικής της Πολιτικής
Οικονομίας» του Μαρξ 10
1. Τα ώριμα οικονομικά έργα του Μαρξ
2. Το θεωρητικό υπόβαθρο: Η Μαρξική θεωρία της Ιστορίας
(Ταξική πάλη και τρόποι παραγωγής)
3. Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής ως έννοια-κλειδί για τη μελέτη της
καπιταλιστικής οικονομίας και κοινωνίας
4. Το ζήτημα της θεωρίας της αξίας
5. Το αντικείμενο της Μαρξικής Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας:
Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
2. Ο Μαρξ απέναντι στον Ρικάρντο. (Η θεωρία της αξίας του Μαρξ) 20
1. Εισαγωγή
2. Η «κλασική» ανάγνωση του Μαρξ
3. Η αξία ως σχέση ανταλλαγής
4. Η δομή της επιχειρηματολογίας του Μαρξ
5. Η «αφηρημένη εργασία»
6. Παρέκβαση: «Ουσία» και μορφή εμφάνισης.
Μεθοδολογικές παρατηρήσεις
7. Η αξιακή μορφή και το χρήμα
8. «Ουσία», περιεχόμενο και μορφή της αξίας
3. Χρήμα και κεφάλαιο
(Η Μαρξική θεωρία του χρήματος και το κεφαλαιακό κύκλωμα) 41
1. Η διαμεσολαβούμενη από το χρήμα ανταλλαγή
2. Το χρήμα ως μέτρο (των αξιών), ως μέσο (κυκλοφορίας των εμπορευμάτων)
και ως αυτοσκοπός («χρήμα»)
3. Το χρήμα ως κεφάλαιο
4. Η κριτική του Μαρξ προς την ποσοτική θεωρία του χρήματος
5. Σημείωση για τη σχέση ανάμεσα σε επιτόκιο και κέρδος
6. Η πίστη και το ζήτημα του εμπορευματικού χρήματος
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 71
4. Το πρόβλημα του φετιχισμού του εμπορεύματος 72
1. Εισαγωγή
2. Από τα φετίχ των «ιθαγενών» στην αλλοτρίωση και στον αντιανθρωπιστικό
Μαρξισμό. Διαδρομές του φετιχισμού
3. Το ζήτημα του φετιχισμού στο Κεφάλαιο του Μαρξ
4. Ιδεολογία, φετιχισμός και πολιτική. Ορισμένα συμπεράσματα
3
ΜΕΡΟΣ ΙIΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ:
ΟΙ ΑΜΦΙΤΑΛΑΝΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 104
5. Συνολικό-κοινωνικό κεφάλαιο και γενικό ποσοστό κέρδους 105
1. Ατομικά κεφάλαια και συνολικό-κοινωνικό κεφάλαιο
2. Τιμές παραγωγής, ανταγωνισμός, μέσο κέρδος και μονοπώλιο
3. Η αναπαραγωγή του συνολικού-κοινωνικού κεφαλαίου
4. Ο «μετασχηματισμός» των αξιών σε τιμές παραγωγής
6. Θεωρία της αξίας και γαιοπρόσοδος
(Σμιθ – Ρικάρντο – Μαρξ: Συγκλίσεις και αντιγνωμίες) 121
1. Εισαγωγή
2. Καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και περιεχόμενο της προσόδου
3. Η λεγόμενη διαφορική πρόσοδος
4. Η λεγόμενη απόλυτη πρόσοδος
5. Συμπεράσματα
ΜΕΡΟΣ ΙV:
TO ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ,
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 130
7. Ο «νόμος της πτωτικής τάσης» του ποσοστού κέρδους 131
1. Εισαγωγή
2. Η επιχειρηματολογία του Μαρξ
3. Ο «νόμος της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους» ως η μαρξιστική
θεωρία των οικονομικών κρίσεων
4. Η απόρριψη του Μαρξικού «νόμου»
5. «Αποδοτικότητα κόστους» και ποσοστό κέρδους. Μια σημείωση σχετικά με
τις διαμάχες γύρω από τον Μαρξικό «νόμο».
8 H ιστορική μαρξιστική συζήτηση για τις οικονομικές κρίσεις
και η θεωρητική της σημασία 141
1. Για τον χαρακτήρα της «θεωρίας των κρίσεων» του Μαρξ
2. Οι κρίσεις ως ανισορροπίες ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση:
Μη μαρξιστικές εκδοχές της θεωρίας της υποκατανάλωσης ως κριτικές στην
Κλασική θεωρία
3. Μαρξιστικές εκδοχές της υποκαταναλωτικής θεωρίας Ι: Η ρωσική θεωρητική
σκηνή, 1880-1905
4. Μαρξιστικές εκδοχές της υποκαταναλωτικής θεωρίας ΙΙ: Η θεωρητική
σκηνή στις γερμανόφωνες χώρες, 1895-1902
5. Η θεωρητική παρέμβαση του Τουγκάν-Μπαρανόφσκι
6. Θεωρητικές επιπτώσεις από την παρέμβαση του Τουγκάν-Μπαρανόφσκι
7. Η πολεμική του Νικολάι Μπουχάριν προς τη Ρόζα Λούξεμπουργκ: Περιοδικές
κρίσεις υπερπαραγωγής που προκύπτουν από την πάλη των τάξεων
8. Παράρτημα: Ένα υπόδειγμα αναπαραγωγής με «τρίτα πρόσωπα»
4
9. Συμπεράσματα
9. Για μια μαρξιστική θεωρία των «κρίσεων υπερσυσσώρευσης» 172
1. Εισαγωγή
2. Εσωτερικοί-αναγκαίοι και εξωτερικοί καθορισμοί
3. Η έννοια της απόλυτης υπερσυσσώρευσης και το ποσοστό κέρδους
4. Παράγοντες που επηρεάζουν την αξιακή (οργανική) σύνθεση του κεφαλαίου
5. Η διευρυνόμενη καπιταλιστική αναπαραγωγή και ο υπερπροσδιορισμός της
από την πάλη των τάξεων
10. Επίλογος: Για τον χαρακτήρα της Μαρξικής θεωρίας:
Ο «Ρικαρδιανός Μαρξισμός» και ο ρόλος του Φ. Ένγκελς 186
Βιβλιογραφία 194

24grammata.com/free ebook

[download]