Η ιστορία της εξωσωματικής γονιμοποίησης

24grammata.com/ θετικές επιστήμες

Για αιώνες.. οι επιστήμονες πίστευαν ότι το σπερματοζωάριο περιείχε έναν “μικρό άνθρωπο” (homunculus) που τοποθετούνταν μέσα στη γυναίκα για να ωριμάσει και να γίνει παιδί. Αυτή ήταν η εύκολη και απλή εξήγηση για τα μυστήρια της σύλληψης.
Βεβαίως αυτή η ιδέα είναι λανθασμένη για πολλούς λόγους. Μια σωστή κατανόηση των μηχανισμών της κληρονομικότητας άρχισε με την έρευνα του Αυστριακού μοναχού και βοτανολόγου Gregor Mendel το 1865, του “πατέρα της γενετικής”. Τα πειράματα του με μοσχομπίζελα καθιέρωσαν την ύπαρξη ζευγαριών κληρονομήσιμων μονάδων που ονόμασε “παράγοντες”. Τα ευρήματα του ίσχυαν τόσο για φυτά όσο και για ζώα και τον άνθρωπο. Η δουλειά του Mendel, μαζί με της θεωρίες του σύγχρονου του Charles Darwin αποτέλεσαν την βάση για την γενετική έρευνα του 20ου αιώνα. Οι νόμοι του Mendel δεν παρατηρήθηκαν δυστυχώς μέχρι το 1901.
Μια από τις πρώτες μεθόδους της ανθρώπινης παρέμβασης στην ζωική αναπαραγωγή ήταν η τεχνική γονιμοποίηση.
Οι Άραβες την εφάρμοζαν από το 1320. Το 1420 ο Γάλλος μοναχός Dom Pinchon επιχείρησε την τεχνική γονιμοποίηση αυγών ψαριών και το 1780 ο Ιταλός φυσιοδίφης Lazzaro Spallanzani πειραματίστηκε με την τεχνική γονιμοποίηση σε σκύλους. Ο Άγγλος βιολόγος Robert Bakewell, ο ιδρυτής της επιστήμης της ελεγχόμενης ζωικής αναπαραγωγής, δημιούργησε αρκετές νέες ράτσες κτηνοτροφικών ζώων στα τέλη του 18ου αιώνα.
Η ανακάλυψη το 1953 του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (DNA) από τον Αμερικάνο βιολόγο James D Watson και τον Άγγλο βιολόγο Francis Crick οδήγησε στην νέα επιστήμη της γενετικής μηχανικής. Το DNA “το μόριο της ζωής” είναι μια δομή διπλής έλικας που βρίσκεται εντός κάθε ζωντανού κυττάρου και καθορίζει την γονιδιακή κατάσταση του κάθε ατόμου.
Η ιστορία της εργαστηριακής γονιμοποίησης (IVF) και της μεταφοράς εμβρύων(ΕΤ) χρονολογείταιι από το 1890 όταν ο  Walter Heape ένας καθηγητής ιατρικής στο πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ στη  Αγγλία, που πραγματοποιούσε  έρευνα για την αναπαραγωγή σε διάφορα ζωικά είδη, ανέφερε την πρώτη  γνωστή περίπτωση της μετεμφύτευσης εμβρύων στα κουνέλια, πολύ πριν να προταθούν ακόμη οι εφαρμογές της στην ανθρώπινη αναπαραγωγή..

Η ιστορία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 1961-2010

Το 1932 το”Brave new world” δημοσιεύθηκε από τον Aldous Huxley.  Σε αυτό το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας ο, Huxley περιέγραψε ρεαλιστικά την τεχνική του IVF όπως την γνωρίζουμε.

1961
Ο Palmer από  τη Γαλλία περιέγραψε την πρώτη ανάκτηση ωαρίων με λαπαροσκοπία.
1965
Το 1965, ο Robert Edwards στις ΗΠΑ   προσπάθησε να γονιμοποιήσει ανθρώπινα ωοκύτταρα in vitro (Edwards και συνεργάτες 1966, AM j Obstet Gynecol 96, 192).
1973
Η πρώτη εγκυμοσύνη IVF πραγματοποιήθκε στην Αυστραλία. Δυστυχώς, οδηγήθηκε σε πρόωρη αποβολή (deKretzer και συνεργάτες , 1973, Lancet 2, 728).
1976
O Υ. Menezo ανέπτυξε το πρώτο Β2 καλλιεργητικό υλικό. Αυτό το συγκεκριμένο καλλιεργητικό μέσο ανακλούσε το θυλακοειδή, σαλπιγγικό και τομητρικό περιβάλλον των προβάτων, των κουνελιών και των ανθρώπων.
1976
Οι Steptoe και Edwards αναφέρθηκαν σε έκτοπη κύηση μετά από τη μεταφορά ενός ανθρώπινου εμβρύου στο στάδιο του μοριδίου και στο στάδιο της πρώιμης βλαστοκύστης.
1978
Η πρώτη γέννηση από IVF συνέβει στο Όλνταμ της Αγγλίας στις 25 Ιουλίου 1978 από τους–Patrick Steptoe and Robert Edwards (Steptoe and Edwards 1978, Lancet 312, 366).
1979
Οι Pez και συνεργάτες του, παρακολουθούσαν την ανάπτυξη των θυλακίων με υπέρηχο (Pez και συνεργάτες., 1979, 17° soirée gynéco-obstricale de St Maurice le 9.10.79).
1980
Η πρώτη γέννηση IVF στην Αυστραλία (Lopata και συνεργάτες 1980 Fertil Steril 33,117)
1981
Οι Howard και Georgianna Seegar Jones ανήγγειλαν την γέννηση του πρώτου μωρού IVF στις  Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η πρώτη γέννηση IVF στις  ΗΠΑ  επιτεύχθηκε με τη χρήση hMG μια ορμόνη που προκαλεί τεχνητή διέγερση πολλών ωαρίων.
Η ομάδα του Clamart στη Γαλλία ανέπτυξαν μια LH που επιτρέπει την ακριβή πρόβλεψη του ιδανικού χρόνου ωοληψίας. (Testart et Al, 1981, Fertil Steril 36, 50).
1983
Πρώτη εγκυμοσύνη μετά από τη δωρεά ωαρίων. (Trounson και συνεργάτες, 1983, Br Med J 286:835 )BR.
Πρώτη επιτυχής γέννηση μετά από τη δωρεά ωαρίων. (Trounson και συνεργάτες. 1983, Br Med J 286, 835).
Ο Gleicher και η ομάδα του ανέφεραν την πρώτη κολπική ανάκτηση ωαρίων χρησιμοποιώντας έναν κοιλιακό υπέρηχο.(Gleicher και συνεργάτες.1983, Lancet ;2:508)
1984
Πρώτος νόμος για IVF.  Η κυβέρνηση της Victroria καθιέρωσε το νόμο στειρότητας IVF το 1984.  Η πρώτη νομοθεσία για τη ρύθμηση του IVF και τη σχετική μ΄αυτήν  έρευνα των ανθρώπινων εμβρύων.
Πρώτη αναφορά εγκυμοσύνης μετά από  δια-λαπαροσκοπική διαδικασία GIFT (ενδοσαλπιγγική μεταφορά γαμετών) (Asch και συνεργάτες, 1984, Lancet 2(8410):1034).
Εισαγωγή των  GnRH αγωνιστών στο πρωτόκολλο θεραπείας IVF για τον καλύτερο έλεγχο της διέγερσης ωαρίων.  (Porter και συνεργάτες, 1984, Lancet 2:1284)
Μια αναφορά εγκυμοσύνης μετά από τη μεταφορά  κατεψυγμένων-αποψυγμένων εμβρύων (Zeilmaker και συνεργάτες 1984, Fertil Steril 42:293)
Πρώτη γέννηση μωρού στην Ελλάδα από Έλληνες επιστήμονες.
1985
Ανθρώπινη εγκυμοσύνη μετά από in vitro γονιμοποίηση (IVF) με σπερματοζωάρια που ανακτήθηκαν από την επιδιδυμίδα ( Temple-Smith 1985 J In Vitro Fert Embryo Transf 2: 119)
Πρώτη αναφορά της χρήσης κοιλιακού υπερήχου για την καθοδήγηση της μεταφοράς εμβρύων. (Strickler και συνεργάτες 1985 Fertil Steril 43:54)
Η πρώτη αναφορά γέννησης με εμβρυομεταφορά μετά από κρυοσυντήρηση εκκολαπτόμενης βλαστοκύστης  (Cohen και συνεργάτες, 1985, Lancet 1(8429):647).
Το 1985 η Quinn δημοσίευσε μια φόρμουλα που ονομάστηκε ανθρώπινο σαλπιγγικό υγρό (HTF) που μιμείται το in vivo περιβάλλον στο οποίο το έμβρυο εκτίθεται (Quinn π, Kerin JF, Warnes GM 1985 Fertil Steril.  1985 :493).
1986
Η αναφορά του Monash για το IVF σχετικά με την παγκόσμια πρώτη εγκυμοσύνη και γέννηση μωρού μετά από εγχειρητική ανάκτηση σπέρματος από ασθενή με αποφρακτικό σπερματικό αγωγό..
Η πρώτη περιγραφή διακολπικής υπερηχογραφίας για την καθοδήγηση της βελόνας και για την ωοληψία (Fiechtinger and Kemeter 1986, Fertil Steril 45:722)
Πρώτη αναφορά εγκυμοσύνης μετά από ενδοσαλπιγγική μεταφορά ζυγώτη (ZIFT). (Devroey και συνεργάτες 1986, Lancet 1(8493):1329)
1988
Η τεχνική βιοψίας εμβρύων 3ης ημέρας για προεμφυτευτική διάγνωση, αναπτύχθηκε στα ποντίκια από τον καθηγητή AlanTrounson και Leeanda Wilton..
Η πρώτη γέννηση μωρoύ πραγματοποιήθηκε στο εθνικό πανεπιστήμιο Σιγκαπούρης, χρησιμοποιώντας SUZI (υποζωνική τοποθέτηση σπερματοζωαρίου (Ng και συνεργάτες, 1988, Lancet 2, 790).
1989
Πρώτη αναφορά  σε βιοψία  ανθρώπινων προεμφυτευτικών εμβρύων και επιλογή φύλου μετά από ανάλυση DNA. (Handyside και συνεργάτες. 1989 Lancet 1:347)
Πρώτη αναφορά σε χρήση τεχνικών λέιζερ στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για την εφαρμογή τους σε γαμέτες ή  έμβρυα (Tadir και συνεργάτες 1989, Fertil Steril 52: 870)
1990
Η πρώτη επιτυχής κρυοσυντήρηση ανθρώπινων εμβρύων με την μέθοδο της υαλοποίησης και γέννηση μωρού. (Gordts και συνεργάτες, 1990, Fertil Steril 53, 469).
Εγκυμοσύνες μετά από βιοψία προεμφυτευτικών εμβρύων στις οποίες έγινε επιλογή φύλου με ενίσχυση του Υ γονιδίου (Handyside και συνεργάτες. 1990, Nature 344:768)
Πρώτη αναφορά της υποβοηθούμενης εκκόλαψης στα ανθρώπινα έμβρυα. (Cohen και συνεργάτες 1990, Human Reprod 5:7)
1991
Η in vitro ωρίμανση ωαρίων (IVM) σε μη διεγερμένo κύκλο, οδήγησε σε εγκυμοσύνη σε ένα πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων (Cha και συνεργάτες 1991, Fertil Steril 55:109)
1992
Επιτυχής in-vitro γονιμοποίηση και μεταφορά εμβρύων μετά από θεραπεία με ανασυνδυασμένη ανθρώπινη r-FSH. (Germond και συνεργάτες. 1992, Lancet. 9;339(8802):1170)(Devroey και συνεργάτες. 1992, Lancet. 9;339(8802):1170).
Αναφορά της πρώτης εγκυμοσύνης μετά από ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπέρματοζωαρίου (ICSI) από μια ομάδα  στις Βρυξέλλες  (Palermo και συνεργάτες. 1992, Lancet, 2, 17).
1993
Πρώτη αναφορά σχετικά με τη χρήση TESE, ορχική εξαγωγή σπέρματος και μικρογονιμοποίηση ICSI (Silber και συνεργάτες. Hum Reprod 1994).
1994
Η πρώτη αναφερόμενη γέννηση μετά από κατάψυξη-απόψυξη ωαρίου και μικρογονιμοποίηση  ICSI (Chen 1986, Lancet 1:884).
1995
Εγκυμοσύνες μετά από ορχική εξαγωγή σπέρματος (TESE) και μικρογονιμοποίηση ICSI σε μη-αποφρακτική αζωοσπερμία (Devroey και συνεργάτες. 1995 Hum Reprod 10:1457).
1996
Ανακάλυψη ότι μερικά άτομα με μεγάλου βαθμού ολιγοσπερμία παρουσιάζουν ελλείψεις στο Υ-χρωμόσωμα. (Devroey και συνεργάτες. 1995 Hum Reprod 10:1457).
Πρώτη αναφορά  σχετικά με την κυτταροπλασματική μεταφορά (Cohen και συνεργάτες. 1996, Lancet; 350:186)
1998
Πρώτη απόδειξη  εγκυμοσύνης χρησιμοποιώντας  ανασυνδυασμένη r-FSH και GnRH ανταγωνιστή (Itskovitz-Eldor και συνεργάτες 1998, Hum Reprod. 13:294).
1999
Πρώτη απρόσμενη εγκυμοσύνη χρησιμοποιώντας προεμφυτευτική γενετική διάγνωση για την δρεπανοκυτταρική αναιμία. (Xu και συνεργάτες. 1999, JAMA 281: 1701)
Γέννηση μετά από κρυοσυντήρηση με την μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification) ανθρώπινου ωοκυττάρου (Kuleshova και συνεργάτες. 1999, Hum Reprod 14:3077).
Γέννηση πρώτου μωρού στην Ελλάδα μετά από προεμφυτευτική διάγνωση για μεσογειακή αναιμία.(Καναβάκης E. ,Βρετού Χ., Palmer G., 1999, Prenat.Diagn 19 1217-1222 ).
2000
Οι Oktay και Karlikaya ήταν οι πρώτοι που ανέφεραν την ωοθηκική μεταμόσχευση ιστού μετά από κατάψυξη. (Oktay και Karlikaya 2000, NEJM 342:1919)
2002
Πρώτη γέννηση ζωντανού βρέφοuς μετά από βιοψία βλαστοκύστης και PGD ανάλυση. (De Boer και συνεργάτες. 2002, Reprod Biomed Online 4:35).
Ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα.
2004
Ο Jaques Donnez ανέφερε την πρώτη γέννηση ζωντανού μωρού μετά από ορθοτροπική μεταμόσχευση  ωοθηκικού ιστού (Donnez και συνεργάτες, 2004, Lancet 364(9443) :1405).
2005
Ψηφίστηκε ο δεύτερος νόμος στην Ελλάδα, ο οποίος ορίζει τον αριθμό των εμβρύων που μεταφέρονται στην μήτρα.
2007
Εισαγωγή της έννοιας της ήπιας θεραπευτικής αγωγής για IVF. (Heijnen και συνεργάτες, 2007 Lancet 369(9563):743).
www.kosmogonia.gr