Η κατασκευή του Παρθενώνα

24grammata.com/ video/ τέχνη

Παρακολουθήστε τον τρόπο κατασκευής του μεγαλύτερου και ομορφότερου επιτεύγματος…