Η κρίση και το μέλλον της Σοσιολδημοκρατίας

Πολιτικός Λόγος (ένθετο του 24grammata.com)

Την τύχη της Σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αναζητά ο αρχισυντάκτης του Πολιτικού Λόγου (ένθετο του 24grammata.com), Μανώλης Μαυροζαχαράκης. Σε ένα μοναδικό ebook, 229 σελίδων, συγκέντρωσε οτιδήποτε αξιόλογο έχει γραφτεί στον Ελληνικό και Ξένο Τύπο και προσπαθεί να εντοπίσει την κρίση και το μέλλον της Σοσιαλδημοκρατίας σήμερα.

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]

Απόσπασμα:
Και σήμερα τι γίνεται;
Σήμερα η υπεράσπιση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη, πρέπει να αποτελέσει  αδιαπραγμάτευτο στόχο. Θα πρέπει όμως να συζητηθούν οι αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Γιατί εκτός από τα δικαιώματα των εργαζομένων, υπάρχουν και τα δικαιώματα των ανέργων. Οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη θα πρέπει κάποτε ν’ απαντήσουν στο γιατί οι άνεργοι και οι κοινωνικά περιθωριοποιημένοι εγκαταλείπουν τις προοδευτικές λύσεις για να βρουν, στην απόγνωση τους, «προστασία» στις πιο συντηρητικές πολιτικές και λογικές.
Όπως επισημαίνει ο πάλαι ποτέ πρωθυπουργός της Γαλλίας Michele Rocard, η   απορύθμιση, οι ιδιωτικοποιήσεις, η μείωση των κοινωνικών δαπανών, ο αναπροσανατολισμός του συνόλου του επιχειρηματικού μάνατζμεντ αποκλειστικά στην άμεση κερδοφορία, είναι πράγματα που βολεύουν ένα σωρό ανθρώπους. Ως εκ τούτου, κάθε πολιτικό εγχείρημα για να επανεισαγάγουμε στο δημόσιο χώρο την έννοια του «κοινού συμφέροντος», των κανόνων, των ελέγχων, θα είναι σκληρό και δύσκολο.
Θα πρέπει επιπλέον να εξεταστεί εκ νέου η συγκρουσιακή σχέση μεταξύ της δυνατότητας  ατομικής επιλογής και κοινωνικής ευημερίας. Οι δημοκρατικές αποφάσεις αποτελούν πολλές φορές ζήτημα εξισορρόπησης μεταξύ συλλογικών και ατομικών συμφερόντων , μια προσπάθεια που τις περισσότερες  φορές καταλήγει μονόδρομος υπέρ του ατομικού ή υπέρ του συλλογικού και ελάχιστες φορές ως λύση που σέβεται την   αμφίδρομη σχέση. Όσοι ασπάζονται τις αρχές της κοινωνικής Δημοκρατίας σε βάθος, σίγουρα θα έχουν κάποιο ενδιαφέρον να δαμαστούν οι άγριες εκείνες κοινωνικές δυνάμεις που ενδιαφέρονται για μονόπλευρα και απεριόριστα κέρδη, μέσα  τη  πρόταξη κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών  αλληλεξάρτησης για το “κοινό καλό” (από το άρθρο του Μανώλη Μαυροζαχαράκη)

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]