Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ 1941 – Τα μαύρα κοράκια και το αυγό του φιδιού

Πέτρος Δ. Ντούσκος, Επίκουρος Καθηγητής, Παν. Πειραιώς

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]
Η εργασία οροθετεί την τρέχουσα κρίση ως Γενική Οικονομική Κρίση του Καπιταλισμού (ΓΟΚΚ) του 2008, συνάρτηση με παραμέτρους την Κυκλική Κρίση του Καπιταλισμού (ΚΚΚ), τη ΓΟΚΚ 1929-33 και εκείνη του 1974-75, τις Διαρθρωτικές Κρίσεις του Καπιταλισμού (ΔΚΚ), Nομισματική, της Οικονομίας Ενέργειας και Πρώτων Υλών (ΟΕΠΥ) και την Aνθρωπιστική, τη Γενική Κρίση του Καπιταλισμού (ΓΚΚ) και η Γενική Κρίση Περιβάλλοντος (ΓΚΠ). Δεσπόζει μεταξύ των παραμέτρων αυτών η ΓΚΚ, πυρήνας της οποίας είναι η κρίση της γεωστρατηγικής της Δύσης, των ΕυρωΑτλαντικών Δομών (ΕΑΔ) ειδικότερα και συγκεκριμένα του μονοπολισμού ή του δόγματος της πλανητικής κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), όπως αυτό διαμορφώθηκε με το Νεομακαρθικό Μανιφέστο (ΝΜΜ) στην καμπή των δεκαετιών 1970-80. Η προσέγγιση της ΓΟΚΚ 2008 γίνεται με βάση τη συστημική μεθοδολογία και θεωρία, προδιαγραφές τούτες του τρόπου της εργασίας, σε αντιδιαστολή με την απολογητική του μονοπολισμού από την αστική ελίτ και συμβατά με τη συνεπή έρευνα.

Οι κρίσεις αυτές έφεραν η κάθε μια  το καινούργιο στη θέση του παλιού. Η ΓΟΚΚ (1929-33) στην ανάπτυξή της έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Β΄ΠΠ), έφερε τη Συνθήκη της Γιάλτας και το Σύστημα Χωρών του Σοσιαλισμού (ΣΧΣ) ως συνεταίρο του καπιταλισμού στην παγκόσμια ζωή και τη σφαιρική κρατική παρέμβαση στο εσωτερικό του τελευταίου. Η ΓΟΚΚ 1974-75 έφερε στο παγκόσμιο σύστημα την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) και τις ΗΠΑ σε ισοδυναμία και ειρηνική συνύπαρξη με πλαίσιο την Τελική Πράξη του Ελσίνκι (ΤΠΕ) και στον καπιταλισμό, τις ΕΑΔ με τον τρικεντρισμό, το στασιμοπληθωρισμό, τα G4 (Group 4)-G7 (Group 7). Απέναντι δε στο μονοπολισμό που δρομολογήθηκε με το ΝΜΜ, το ιδεολόγημα «ανθρώπινα δικαιώματα» και το απόλυτο όπλο, τη Strategic Initiative Defense (SDI),  προτάθηκε από το ΣΧΣ ο ποιοτικά νέος, ειρηνικός, ρεαλιστικός και λυσιτελής μηχανισμός διευθέτησης των πραγμάτων, το σύστημα Νέα Αντίληψη, Νέα Πολιτική Σκέψη (ΝΠΣ) και Πρόγραμμα Γενικής Καθολικής Ασφάλειας (ΠΓΚΑ).

Η ΓΟΚΚ 2008 είναι η χρεοκοπία του μονοπολισμού, το δε καινούργιο που μαζί της ανατέλλει, δίπλα στη ΝΠΣ και το ΠΓΚΑ, είναι το G20 (Group 20) με τη Ρωσία-Κίνα στο κέντρο του και ειδικά την πρώτη, η οποία είναι ο πυρήνας της ΕΣΣΔ  και φορέας των τεσσάρων κορυφαίων επαναστάσεων στην ιστορία. Εδώ βρίσκεται η πρωτοπορία που ορίζει πλέον την ατζέντα του κόσμου και τη διεύθυνσή του ιστορικά σύννομα. Η δε νεομακαρθική ελίτ,  είτε δηλώνει με απόγνωση άγνοια, είτε καθεύδει σε χειμερία νάρκη, είτε η ίδια ανακαλεί για διευθέτηση της κρίσης μεθόδους από το παρελθόν, ενασχόληση τούτη άγονη και με μηνύματα Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Γ΄ΠΠ). Η δε ΓΟΚΚ 2008 απαιτεί για την υπέρβαση της αφοπλισμό και μαζί μεταγλώττιση των υπουργείων άμυνας σε υπουργεία ειρήνης για την εξυγίανση και της παγκόσμιας κοινωνικής συνείδησης, προκλήσεις τούτες ανοιχτές για το G20. http://www.petrosntouskos.gr

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]