Η Λαογραφία απέναντι στο δημοτικό και το ρεμπέτικο τραγούδι

Aνδρονίκη Μαστοράκη

24grammata.com / free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο / download]

εισαγωγή

Ο 19ος αιώνας είναι η περίοδος της συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Αυτή η διαδικασία είναι αναπόσπαστα δεμένη με τη διαμόρφωση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Η εθνική ταυτότητα προσδιορίζεται από ένα σύνολο πολιτισμικών και πνευματικών στοιχείων, τα οποία χαρακτηρίζουν το αίσθημα της συμμετοχής στο εθνικό σύνολο και επιβεβαιώνουν τη συνοχή του. Κατά συνέπεια, τα θέματα του πολιτισμού αποτέλεσαν τα χρόνια αυτά πεδία συζητήσεων και αντιπαραθέσεων· η έκβασή τους αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα διακυβεύματα της περιόδου. Η τροπή που θα έπαιρναν τα πολιτισμικά ζητήματα σηματοδοτούσε τις κατευθύνσεις της γενικότερης πορείας της ελληνικής κοινωνίας…

24grammata.com / free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο / download]