«Η Λαογραφία απέναντι στο δημοτικό και το ρεμπέτικο τραγούδι»

mastoraki 24γραμματα24grammata.com/ ρεμπέτικο

«Η Λαογραφία απέναντι στο δημοτικό και το ρεμπέτικο τραγούδι»

24grammata.com- free ebook (κατηγορία επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]

από το ηλ. περιοδικό  www.pneuma.gr

Ανδρονίκη Μαστοράκη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

Ο 19ος αιώνας είναι η περίοδος της συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Αυτή η διαδικασία είναι αναπόσπαστα δεμένη με τη διαμόρφωση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Η εθνική ταυτότητα προσδιορίζεται από ένα σύνολο πολιτισμικών και πνευματικών στοιχείων, τα οποία χαρακτηρίζουν το αίσθημα της συμμετοχής στο εθνικό σύνολο και επιβεβαιώνουν τη συνοχή του. Κατά συνέπεια, τα θέματα του πολιτισμού αποτέλεσαν τα χρόνια αυτά πεδία συζητήσεων και αντιπαραθέσεων· η έκβασή τους αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα διακυβεύματα της περιόδου. Η τροπή που θα έπαιρναν τα πολιτισμικά ζητήματα σηματοδοτούσε τις κατευθύνσεις της γενικότερης πορείας της ελληνικής κοινωνίας.

Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το δημοτικό και το ρεμπέτικο τραγούδι, μέσα στο παραπάνω πλαίσιο. Θα αναφερθούμε, επίσης, στα υλικοτεχνικά χαρακτηριστικά και των δύο ειδών. Τέλος, θα επιχειρήσουμε έναν σχολιασμό αναφορικά με τις μετεξελίξεις και τα διάδοχα σχήματα του δημοτικού και του ρεμπέτικου τραγουδιού σε προοπτική χρόνου μέχρι σήμερα, συνδέοντας τα υλικοτεχνικά δεδομένα με τις πολιτικές, ιδεολογικές και κοινωνικές ανακατατάξεις και την άνοδο του τεχνολογικού επιπέδου στη χώρα…

24grammata.com- free ebook (κατηγορία επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]