Η Μαρία, η μητέρα του Ιησού Χριστού στα Απόκρυφα Ευαγγέλια του Ιακώβου, του ψευδο-Ματθαίου και του Αρμενικού Ευαγγελίου της παιδικής ηλικίας: συγκριτική μελέτη

300px-Tizian_24grammataΠολυζωίδου, Αγγελική Ιωάννη
Mary, Mother of Jesus Christ in the Apocryphal Gospels of James protevangelium, pseudo-Matthew and Armenian gospel of infancy: comparative study

24grammata.com/ free ebook
[download]

24grammata.com/ θρησκεία

  1.  Free ebooks on Classical Literature and History click here
  2.  ebook in Italiano click qui
  3.  ελληνικά ebook κλικ

No account needed, no registration, no payment

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος……………………………………………………………………………5
Εισαγωγή……………………………………………………………………………7
1. Η Μαρία, η μητέρα του Ιησού στα κανονικά και
στα απόκρυφα Ευαγγέλια……………………….…….…….…………………….7
2. Συνοπτική ιστορία της έρευνας για τα απόκρυφα Ευαγγέλια..………..9
3. Σκοπός, μέθοδος και πορεία της εργασίας………………….. ……………10
Μέρος Α΄
Τα απόκρυφα χριστιανικά κείμενα και το Πρωτευαγγέλιο του
Ιακώβου, το Ευαγγέλιο του ψευδο-Ματθαίου και το Αρμενικό
Ευαγγέλιο της παιδικής ηλικίας
1. Εισαγωγικά για τα απόκρυφα χριστιανικά κείμενα…………..………..13
1.1 Ο όρος «ευαγγέλιο»……………………………………………………….13
1.2 Ο όρος «απόκρυφος»………………………………………………………14
1.3 Τα απόκρυφα κείμενα…………………..…………………………………15
1.4 Τα απόκρυφα Ευαγγέλια………………..……………………………….17
1.5 Τα Ευαγγέλια της παιδικής ηλικίας …………………………………………19
2. Το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου……………………………………….………….25
2.1 Εισαγωγή……………………..……………………………………………..25
2.2 Ο χρόνος και ο τόπος συγγραφής……………………..…………………27
2.3 Ο συγγραφέας……………………………..……………………………….31
2.4 Η δομή του κειμένου……………………………………………………….33
2.5 Οι πηγές του Πρωτευαγγελίου του Ιακώβου………………….……….37
2.5.1 Οι πηγές του Πρωτευαγγελίου του Ιακώβου και
οι κανονικές πηγές………………………………………………37
2.5.2 Οι εξωκανονικές πηγές παράδοσης του κειμένου………….43
3. Το Ευαγγέλιο του ψευδο-Ματθαίου ή το βιβλίο της
παιδικής ηλικίας……………………………………………………………………..……….45
3.1 Εισαγωγή……………………………………………………………………45
3.2 Προέλευση – χρόνος συγγραφής………………….……………………47
4. Το Αρμενικό Ευαγγέλιο της παιδικής ηλικίας …………….………………48
4.1 Εισαγωγή…………………..……………………………………………….48
4.2 Προέλευση – χρόνος συγγραφής…………………………….………….49
4
Μέρος Β΄
Το περιεχόμενο του Πρωτευαγγελίου του Ιακώβου, του Ευαγγελίου
του ψευδο-Ματθαίου και του Αρμενικού Ευαγγελίου της παιδικής
ηλικίας
1. Η σύλληψη και η γέννηση της Μαρίας……………………………………………..53
2. Η είσοδος της Μαρίας στο ναό των Ιεροσολύμων ……..…………………61
3. Η εκλογή του Ιωσήφ, ο οιωνός της ράβδου
και ο γάμος της Μαρίας……………………………………………………………67
4. Ο ευαγγελισμός της Μαρίας και η σύλληψη του Ιησού……………………..72
5. Ο διπλός ευαγγελισμός…………………………..………………………………74
6. Η κρίση………………………………….…………………………………………84
7. Η δοκιμασία……………………………….………………………………………86
8. Η γέννηση του Ιησού…………………………….……………………………….89
9. Σύγκριση των αφηγήσεων των τριών απόκρυφων
Ευαγγελίων για τη Μαρία……………………………………………….……………101
9.1 Η σύλληψη και η γέννηση της Μαρίας……………………………..101
9.2 Ο ευαγγελισμός της Μαρίας…………………..……………………..108
9.3 Η κρίση και δοκιμασία του Ιωσήφ και της Μαρίας……………………109
9.4 Η γέννηση του Ιησού……………………………….…………………..110
Μέρος Γ΄
Η θεολογία, η ανθρωπολογία και η σωτηριολογία
του Πρωτευαγγελίου του Ιακώβου, του Ευαγγελίου του ψευδο-
Ματθαίου του Αρμενικού Ευαγγελίου
της παιδικής ηλικίας και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού
1. Η θεολογία των τριών απόκρυφων Ευαγγελίων και η Μαρία,
η μητέρα του Ιησού…………………………………………………………………………….115
1.1 Η επιμέρους θεολογία των τριών απόκρυφων
Ευαγγελίων και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού………………………118
1.2 Η θεολογία των τριών απόκρυφων Ευαγγελίων
και η Μαριολογία ……………………………………………………………………..136
2. Η ανθρωπολογία και η σωτηριολογία των τριών
απόκρυφων Ευαγγελίων και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού.………….140
Τελικά συμπεράσματα…………………………………………………………..151
Πίνακας των αφηγήσεων για την παιδική ηλικία
του Ιησού και της Μαρίας………………………………………………………158
Βιβλιογραφία…………………………………………………………………….159
Συντομογραφίες………………………………………………………………170
Πίνακας βιβλικών χωρίων……………………………………………………171

24grammata.com/ free ebook
[download]

Περίληψη: Απόκρυφα χριστιανικά κείμενα ονομάζονται μια σειρά από ανώνυμα ή ψευδεπίγραφα κείμενα που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Από πλευράς φιλολογικού είδους τα κείμενα της συγκεκριμένης εργασίας είναι ευαγγέλια και τα περιεχόμενα τους αναφέρονται σε πρόσωπα και γεγονότα που περιέχονται στην Καινή Διαθήκη.Η ευσεβής φαντασία κάποιων άγνωστων συγγραφέων θέλησε να συμπληρώσει τα κενά της ζωής του Ιησού Χριστού και της μητέρας του της Μαρίας. Η απόκρυφη όμως φιλολογία χρησιμοποιήθηκε για τη διάδοση αιρετικών διδασκαλιών.Για το λόγο αυτό, στο πέρασμα των αιώνων τα απόκρυφα χριστιανικά κείμενα είχαν διακυμάνσεις στην αντιμετώπισή τους.Καταδικάστηκαν από την Εκκλησία,κυρίως της Δύσης,όπως και ενέπνευσαν έργα τέχνης και τροφοδότησαν τη λαϊκή ευλάβεια.Το αρχαιότερο και σημαντικότερο κείμενο είναι το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Αποδεικτικό στοιχείο της αξίας και σημασίας που του αποδιδόταν είναι ο μεγάλος αριθμός των χειρογράφων που διασώθηκε,καθώς επίσης η ποικιλία των τίτλων και οι μεταφράσεις του σε πολλές γλώσσες. Χαρακτηρίστηκε ως «εγκώμιο προς τη Μαρία» καθώς εξυμνεί τις αρετές της και το αειπάρθενό. Παράλληλα συνυπάρχουν σ’αυτό, απολογητικά στοιχεία με τα οποία αντικρούονται οι διάφορες κατηγορίες στο πρόσωπο της μητέρας του Ιησού.Το ευαγγέλιο του ψευδο Ματθαίου είναι το αντιπροσωπευτικότερο έργο που δημιουργήθηκε από το Πρωτευαγγέλιο του Ιακωβου με επιπλέον στοιχεία από το ευαγγέλιο του Θωμά της παιδικής ηλικίας.Είχε μεγάλη επίδραση στη Δύση.Οι αλλαγές που παρουσιάζει δηλώνουν ένα διαφορετικό σκοπό συγγραφής και μια διαφορετική εποχή από του Πρωτευαγγελίου του Ιακώβου. Πιθανόν να είχαν προκύψει ηθικά ζητήματα σχετικά με την αρτιότερη μορφή Χριστιανικής ζωής.Προαναγγέλεται το ιδεώδες του μοναστικού βίου με την απομονωμένη ζωή της Μαρίας στον ναό.Το αρμένικο ευαγγέλιο της παιδικής ηλικίας προέρχεται απο ένα συριακό πρωτότυπο του έκτου αιώνα που έχει χαθεί.Βάση του είναι το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου και το ευαγγέλιο του ψευδο Ματθαίου καθώς και το ευαγγέλιο της παιδικής ηλικίας του Θωμά.Και σ αυτό το ευαγγέλιο παρουσιάζεται όπως και στο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου ως συγγραφέας ο Ιάκωβος.Σκοπός του είναι η εξύψωση της παρθένου Μαρίας και ο τονισμός του αειπάρθενού της.Συμπερασματικά, η Μαρία ,είναι ο κεντρικός χαρακτήρας όλων των αφηγήσεών ,η αγνότητά της και το αειπάρθενό της είναι το κοινό θέμα που τα ενώνει. Η Μαρία ήταν παρθένος πριν κατά την διάρκεια και μετά τη γέννηση του Ιησού. Επιλέχθηκε να είναι η μητέρα του Υιού του Θεού εξαιτίας της ασυνήθιστης και θαυμαστής αγνότητάς της.Κύριος σκοπός και των τριών Ευαγγελίων είναι να την δοξολογήσουν.Το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου αποτέλεσε τη βάση για την καθιέρωση Θεομητορικών εορτών.Το Ευαγγέλιο του ψευδο Ματθαίου εισάγει την ιδέα της ασπίλου συλλήψεως της Μαρίας καθώς στο πέρασμα των αιώνων διαμορφώθηκε η Μαριολογία, κατά την οποία αποδίδονται υπερβολικές τιμές στο πρόσωπο της παρθένου που φτάνει στα όρια της λατρείας που αρμόζει στην τριαδική θεότητα.Στην φεμινιστική Θεολογία ,η Μαρία αποτέλεσε κύριο θέμα και αξιολογήθηκε θετικά και αρνητικά .Τέλος η Μαρία η μητέρα του Ιησού,περιγράφεται στα συγκεκριμένα απόκρυφα Ευαγγέλια να διαθέτει κοινωνικές αρετές που την καθιστούν πρότυπο ανθρώπου ικανού,να εμπνεύσει όλους τους πιστούς,ανεξαρτήτως φύλου.

24grammata.com/ free ebook
[download]

The apocryphal books denote the collection of unsigned or false documents that are not included in the New Testament canon. In terms of literature, the documents in question are classified as gospels and their content refers to the narratives of the New Testament. It seems that the gaps in the story of Jesus and Mary were filled in by the pious imagination of some devout Christians.On the other hand, the apocryphal literature was used as a means of spreading heretical teachings and on account of that, it stirred various reactions over the centuries. Thus, although condemned, particularly by the Catholic Church, it also inspired religious art and kindled popular piety. One of the oldest and most important apocryphal texts is the Infancy Gospel of James, also called the Protevangelion of James. The large number of manuscripts it has survived in, as well as its many versions and translations in numerous languages constitutes proof of its great value and appreciation. It was perceived as “a tribute to Mary” as it glorifies her virtues and perpetual virginity. Its impact on the western word was significant. The discrepancies it presents suggest a different purpose of writing and different era from the one described in the Protevangelion. It may have been the case that moral issues were raised concerning a more thorough presentation of christian life. By describing Mary’s solitary confinement in the temple, this book introduces the ideal of monastic life. The Armenian version of the Infancy Gospel originates from a lost Syrian prototype. The Protevangelion is based on the Gospel of Pseudo-Matthew and the Infancy Gospel of Thomas. Like the Protevangelion, this gospel also boasts Jacob as its author and intends to glorify the Virgin Mary and underline her perpetual virginity. As a conclusion, Mary seems to be the main character of all narratives and her perpetual virginity constitutes their common ground. Mary maintained her virginity before, during and after giving birth to Jesus. She was chosen to be the mother of God thanks to her miraculous and remarkable chastity. The main goal of all three gospels is her glorification.The Protevangelion formed the basis of establishing the celebrations of the Virgin Mary. The Gospel of Pseudo-Matthew introduces the idea of the immaculate conception of Mary, and over the centuries, the dogma of Mariology is being shaped, paying excessive honour to the Virgin, to the same extent of worshiping the Holly Trinity. Mary was the central theme of feminist Theology and received both favourable and negative reactions. Finally, the Mother of Jesus is described in the apocryphal gospels as a person of such social virtues that render her a role model for everyone, man or woman.

24grammata.com/ free ebook
[download]