Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

eleto_transparentΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Θ. Βυζάς, Δ . Δεληγιάννη

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]
ΕΛΕΤΟ
– 4ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία » Αθήνα-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διαφορετική διοικητική και ακαδημαϊκή διάρθρωση μεταξύ γαλλικών και ελληνικών πανεπιστημίων δημιουργεί προβλήματα στη μετάφραση προς τα ελληνικά της γαλλικής ορολογίας που δηλώνει τις δομές αυτές .

TRANSLATING FRENCH UNIVERSITIES ADMINISTRATIVE TERMINOLOGY : PROBLEMS AND SOLUTIONS
T. Vyzas, D. Deliyianni