Η μουσική και το τραγούδι των Πομάκων του νομού Ξάνθης. Η περίπτωση του χωριού Δημάριο

ΤΣΙΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πτυχιακή εργασία)

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή………………………………………………………………………………3
Κεφάλαιο 1
1.1 Τα εθνολογικά συμφραζόμενα……………………………………………………3
1.2 Η γλώσσα των Πομάκων……………………….………………………………….8
1.3 Καταγραφή πομάκικων τραγουδιών και προγενέστερη έρευνα……………..……10
1.4 Η δομή των πομάκικων τραγουδιών……………….……………………….……12
1.5 Λίγα λόγια για την Εμινέ και το Δημάριο.……………….………………………14
Κεφάλαιο 2
Καταγραφή πομάκικων τραγουδιών……………………..……………………….17
Βιβλιογραφία…………………………………………………………………………24

απόσπασμα από την εργασία του κ. Γ. Τσιώλη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ
Η Πομάκικη γλώσσα είναι ένα παλαιοσλαβικό ιδίωμα που έχει πολλές ομοιότητες με τη βουλγαρική γλώσσα, αλλά και πολλά στοιχεία από την Τουρκική και την Ελληνική γλώσσα. Τα στοιχεία όμως που υπερτερούν στη πομακική γλώσσα (γραμματική, συντακτικό) είναι αυτά της σλαβικής γλώσσας. Ο Ν.Π. Ανδριώτης, καθηγητής της γλωσσολογίας στο Α.Π.Θ., γράφει: «Εις το γλωσσικόν ιδίωμα των Πομάκων υπάρχει πλήθος ελληνικών λέξεων δεν αποτελεί όμως ελληνική διάλεκτο.
Βασικό κριτήριο για οποιαδήποτε γλώσσα αποτελεί η γραμματική και η γραμματική της
γλώσσας των Πομάκων είναι σλαβική». (Εμμανουηλίδης Δ.) Σε άρθρο του περιοδικού ‘’Οικονομικός Ταχυδρόμος’’ αναφέρεται η ύπαρξη μιας (πρώτης) εργασίας του Σκορδέλη Γ. σχετική με τη γλώσσα των Πομάκων, που
χρονολογείται από το 1875. (Εμμανουηλίδης Δ.)
Η πομακική είναι μια από τις ολιγότερο ομιλούμενες γλώσσες της Ευρώπης. Μιλιέται σήμερα από περίπου 35.000-40.000 άτομα στην Ελλάδα και περισσότερα από 200.000 άτομα στη Βουλγαρία και άλλα τόσα στην Τουρκία. (Εμμανουηλίδης Δ.)
Στον ορεινό όγκο του νομού Ξάνθης η γλώσσα των Πομάκων εξακολουθεί να είναι ζωντανή τόσο μέσα στο σπίτι όσο και έξω από αυτό, παρ’ όλους τους λανθασμένους πολιτικούς χειρισμούς και τις περιπέτειες που έχει περάσει μέχρι
σήμερα. Αντίθετα στο νομό Ροδόπης και πολύ περισσότερο στο νομό Έβρου η χρήση της πομακικής γλώσσας φθίνει και ομιλείται περισσότερο η τουρκική. (ΕμμανουηλίδηςΔ.)
Η γλώσσα, επηρεάζοντας το σχηματισμό της εθνικής ταυτότητας και η εθνική ταυτότητα τη χρήση και την κατεύθυνση της γλώσσας, αποτελεί πολλές φορές το μέσον για την υπεράσπιση της αίσθησης συμμετοχής σε μια ομάδα και φορέα αξιών
και αισθημάτων που απορρέουν από αυτή τη συμμετοχή. Έτσι η πολιτική της Τουρκίας, στα πλαίσια της αύξησης της επιρροής της στα Βαλκάνια, προσπάθησε να εξαφανίσει την πομακική γλώσσα και να φέρει την τουρκική στον καθημερινό βίο. (Εμμανουηλίδης Δ.)…
24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]