Η Οδύσσεια (του Καζαντζάκη) στα Ισπανικά από τη ΔΕΦΝΚ Χιλής

24grammata.com/ καλλιτεχνική ζωή αποδήμων

Ο κ.  Αντώνιος Βασιλειάδης είναι πρόεδρος της Διεθνούς  εταιρείας φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) στη Χιλή και μας γνωστοποίησε ότι πραγματοποίησαν την επανέκδοση της “Οδύσσειας” του Καζαντζάκη στα Ισπανικά. Μικρό απόσπασμα παραθέτουμε για να δείτε πως φτάνει το άρωμα της Ελλάδας στη μακρινή Χιλή.Προλογίζει και μεταφράζει ο Miguel Castillo Didier
NIKOS KAZANTZAKIS
O D I S E A
Prólogo y traducción directa de
Miguel Castillo Didier
CENTRO DE ESTUDIOS GRIEGOS, BIZANTINOS Y NEOHELÉNICOS UNIVERSIDAD DE CHILE
SOCIEDAD INTERNACIONAL AMIGOS DE NIKOS KAZANTZAKIS / SANTIAGO – CHILE
2 0 1 0
INTRODUCCIÓN
ODISEA
Obra gigantesca, proteica, poliédrica; extraordinariamente compleja y sin embargo llana a veces como un sencillo romance o canto popular; recorrida por el epicismo singular de la angustia del hombre contemporáneo que busca un camino, y bañada en ocasiones por manantiales de lirismo puro en que se reflejan alegrías y tristezas elementales de gente del pueblo; barroca en sus dimensiones desproporcionadas y la acumulación casi inverosímil de elementos de distinta procedencia, su arquitectura y su fuego interior recuerdan la Divina Comedia y la serenidad de ciertos momentos de contemplación del drama humano traen a la mente a Homero. Es la obra más discutida de toda la literatura neogriega y, a la vez, constituye un monumento titánico que recoge el tesoro de la lengua neohelénica, sus dialectos, sus compuestos bellísimos; expresiones, motivos, versos, fragmentos y hasta baladas completas de la rica poesía demótica griega; elementos de la mitología y la cultura populares neo-griegas.
Tal es la Odisea. Una de las obras claves de la literatura de nuestro siglo, en palabras de Alain Decaux. Su aparición —dice Friar— «causó en los círculos griegos discusiones tan vivas como las que produjo en los círculos ingleses la publicación de otra epopeya de parecidas dimensiones y de disposición semejante: el Ulises de Joyce. Las dos obras se refieren al hombre contemporáneo que busca su ser. Y en las dos, los autores utilizan el esqueleto de la Odisea homérica, aunque de un modo sorprendentemente distinto».
Admirada fuera de la Hélade por artistas tan diferentes como Albert Schweizer y T. S. Eliot, en la patria del escritor se la sigue observando «rodeada de una suerte de oscura grandeza. Se la contempla desde lejos, como una majestuosa cordillera de un país desconocido e inexplorado».

NIKOS KAZANTZAKIS (1883-1957)
La figura de Nikos Kazantzakis ocupa, junto a la de Kavafis, Seferis, Elytis y Ritsos, el más alto sitial en las letras neogriegas del siglo XX. Con sus obras, algunas de las cuales han sido traducidas a una cincuentena de lenguas, la literatura y la cultura griega conquistaron, a su vez, un puesto significativo en el panorama literario mundial. Trabajador incansable, autor prolífico, la vida de Kazantzakis es un continuo viajar y un continuo escribir. De los numerosos y muy variados personajes de sus novelas, obras teatrales y poemas, hay uno que en cierto modo simboliza la “insaciabilidad” espiritual que caracterizó al escritor cretense: es Odiseo.
Kazantzakis leyó, estudió, viajó, trabajó, con una mente insaciable, con un espíritu siempre ávido de conocimientos y de experiencias. En él se da una conjunción del escritor y el pensador. Hombre “atormentado por las ideas”, lleno de inquietudes espirituales, defensor apasionado de las nobles causas del humanismo, admirador de los más diversos personajes que entregaron su vida a un gran ideal, como Cristo, Buda, Alejandro Magno, Colón, Don Quijote, Santa Teresa, Dante, Lenin,
Kazantzakis tenía notables dotes como novelista, dramaturgo y sobre todo como poeta. Inolvidables para miles y miles de personas en todos los continentes, son sus novelas Cristo de nuevo crucificado, Libertad o Muerte, Zorba el Griego, El pobre de Asís; sus tragedias Cristóbal Colón, Buda, Constantino Paleólogo, Julián el Apóstata. Sus opúsculos filosóficos – Ascética y Simposio – son estudiados con gran interés por los filósofos.
Su monumental Odisea, que Alain Décaux llama “un himno a la grandeza humana, a la frágil grandeza humana”, es en verdad un auténtico océano de poesía. Aquí la amalgama de pensamiento y poesía es extraordinaria. En torno al nuevo viaje de Odiseo y su incesante búsqueda espiritual, se entretejen incontables imágenes de honda poesía que nos sorprenden casi en cada verso y nos sobrecogen. La inagotable riqueza de las imágenes en Kazantzakis es notable tanto en las novelas, como en las obras teatrales, pero en la Odisea llega a ser casi increíble.
En su poesía y su pensamiento permanece la noble figura de Nikos Kazantzakis y su pluma sigue hablando a quienes aman la belleza y los ideales del humanismo.
M.C.D.
MIGUEL CASTILLO DIDIER
Nació en Santiago de Chile. Estudió en la Universidad de Chile, en las Facultades de Filosofía, de Ciencias, Artes Musicales y de Derecho. Es egresado de la Escuela de Derecho, licenciado en Lengua y literatura griega y profesor de castellano.
Fue uno de los fundadores del Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos (hoy Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos “Fotios Malleros”), que se creó en 1968 por iniciativa del inolvidable profesor Fotios Malleros.
Desde 1963, ha publicado 190 trabajos sobre temas de literatura y lengua griegas, de musicología y sobre Francisco de Miranda, precursor, héroe y mártir de la independencia hispanoamericana, conocedor del griego y filo-heleno, además de innumerables artículos y reseñas de libros en diarios y revistas. Sus obras se han publicado en Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, España, Francia, Rumania, Grecia, Chipre, Estados Unidos, Bélgica y México.
Ha traducido la Obra Completa (poética) de Kavafis y Kalvos; y 11 tragedias de Kazantzakis; gran parte de la obra poética de Seferis, Elytis, Ritsos y Vretakos, y sobre 200 poeta neogriegos en antologías; cantos populares y textos medievales anónimos en lengua popular, como la Epopeya de Diyenís Akritas (Escorial) y el Cantar de Armuris. Entre los prosistas, ha traducido a Papadiamandis, Venezis, St. Tsirka, P. Glezos y otros. Considera que el trabajo de traducción contribuye al recíproco conocimiento entre los pueblos y, en consecuencia, a las relaciones pacíficas y constructivas entre ellos.
Desde 1993 es Director del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Chile donde enseña lengua griega antigua, historia de la lengua griega, literatura neohelénica y lengua neogriega.