Η οικονομική κρίση του 14ου αιώνα

byzantio 24grammata24grammata.com- Βυζάντιο

Αποτυπώσεις της φτώχειας στο Βυζάντιο μέσα από το έργο του Αλέξιου Μακρεμβολίτη «Διάλογος πλουσίων και πενήτων».

Σοφία Κανταράκη, Φιλόλογος, Θεολόγος.

24grammata.com- free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)
[κατέβασέτο]

Είναι γεγονός ότι μελετώντας βυζαντινά κείμενα θα ανακαλύψουμε πληθώρα πληροφοριών που αναφέρονται στην οικονομική κατάσταση των πολιτών, στη φτώχεια αλλά και σε οικονομικό-κοινωνικές αναταραχές που συγκλόνισαν τη βυζαντινή αυτοκρατορία. Χαρακτηριστικό της βυζαντινής κοινωνίας είναι οι έντονες αντιθέσεις μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών, της «καλής ζωής» και της εξαθλίωσης, του αγώνα για εξουσία και του αγώνα για επιβίωση. Ως μείζον ζήτημα η οικονομική πολιτική και οι παράμετροι της απασχόλησαν όλους σχεδόν τους αυτοκράτορες που επιζητούσαν άμεσα σολομώντεια λύση ανάμεσα στα συμφέροντα των πλουσίων και των πενήτων. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι αυτά τα συμφέροντα βρέθηκαν στο επίκεντρο θρησκευτικών και πολιτικών συζητήσεων με αυτοκράτορες που είχαν τη διάθεση1 αλλά και τη θέληση να επιβάλλουν μια σχετική οικονομική ισονομία ανάμεσα στους δυσπραγούντες πένητες και στους οικονομικά εύρωστους αριστοκράτες.
Με ιδιαίτερη έμφαση αναφέρεται ο 14ος αι. με κλίμα αναταραχής και αβεβαιότητας, κατά τον οποίον ξεσπά το κίνημα των ζηλωτών(1342-49), ένα κίνημα που εξέφραζε την δυσαρέσκεια των φτωχών τάξεων έναντι των πλουσίων και που ίσως αποτέλεσε μια επαναστατική εκδοχή (Καραμπελιάς, 209) εξόδου από την κρίση και την επαπειλούμενη πτώση. Ανεξάρτητα όμως και μακράν από τους ζηλωτές, όπως θα δούμε παρακάτω, λειτουργούν από τη μια νοσταλγικές αναφορές, όπως αυτή του Μακρεμβολίτη, για την περασμένη δόξα της αυτοκρατορίας και από την άλλη μομφές για την αιώνια μάστιγα της κοινωνικής ανισότητας και δη της φτώχειας…

24grammata.com- free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)
[κατέβασέτο]