Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑ Ι Α

solomos23Αθανασία Παπαπαναγιώτου

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο / download]
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑ Ι Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Η θεωρία της πρόσληψης και η ιστορία της λογοτεχνίας.

1.2. Η ιστορία της σολωμικής πρόσληψης (1859–1900).

2. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΤΟΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ

2.1.Tο περιοδικό Παναθήναια

2.2. Ο «απροσδιόνυσος» στον Σολωμό Α ́ τόμος.

2.3. Συγκυριακοί όροι πρόσληψης του Δ. Σολωμού: Νέες εκδόσεις–Εκατονταετηρίς
………………………….
Διονυσίου Σολωμού,Άπαντα τα Ευρισκόμενα,[εκδ.Παλαμά]Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Αθήνα, 1901
Εκατονταετηρίς–Αφιέρωμα στον Διονύσιο Σολωμό (Παναθήναια, τ. 4, 31 Μαΐου 1902).
Η λανθάνουσα κριτική αντιδικία Καλοσγούρου–Παλαμά

Διονυσίου Σολωμού: τα Άπαντα και η Ζάκυνθος.

Σολωμικά επίκαιρα.

2.4. Το πορτρέτο του Διονυσίου Σολωμού.
Σημειώσεις για μια βιογραφία.
Ο Σολωμός στα γράμματά του.
Ήθος και έθη.. Η μορφή του ποιητή.

2.5. Η πρόσληψη του Δ. Σολωμού σε συνάρτηση με το γλωσσικό ζήτημα.

2.6. Η πρόσληψη του σολωμικού έργου.

2.7. Τα σολωμικά «αντιπαραδείγματα».

3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το πορτρέτο του Δ. Σολωμού–Ο Σολωμός στα γράμματά του
Η πρόσληψη του σολωμικού έργου–Πίνακες έργων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο / download]