Η πορεία διεθνοποίησης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το 1902 έως το 2012

Θεόδωρος Καραδήμας
Παναγιώτα Καραδήμα

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]

Τίτλος: “Η πορεία διεθνοποίησης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το 1902 έως το 2012”

Συγγραφείς: Θεόδωρος Καραδήμας ,Παναγιώτα Καραδήμα

Επίλεκτες Ψηφιακές Εκδόσεις: 24grammata.com

Σειρά: εν καινώ, Αριθμός σειράς: 180

Χρονολογία πρώτης έκδοσης: Μάιος 2017

Μέγεθος Αρχείου: 1,8 Mb

Σελίδες: 68

Μορφή αρχείου: pdf

Γραμματοσειρά: cambria

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση δίχως την έγγραφη άδεια του δημιουργού ή του εκδότη.

 

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]

Περιεχόμενα

 

  1. Η ακολουθούμενη πολιτική ανάπτυξης10

1.1 Κριτική επισκόπηση της πορείας διεθνοποίησης10

1.2 Κριτήρια επιλογής αγορών-στόχων και εκμετάλλευση πλεονεκτημάτων τύπου: Location, Ownership, Internalization (L.O.I.)14

1.3 Διαχρονικές Εταιρικές στρατηγικές22

1.4 Οικονομικά αποτελέσματα Ά τριμήνου του 201224

1.5 Οικονομικά αποτελέσματα των ετών 2009 έως 201126

1.6 Οικονομικά αποτελέσματα του 201131

1.7 Χρηματοοικονομική ανάλυση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με την χρήση αριθμοδεικτών για τα έτη 2011-200533

  1. Ιδιαιτερότητες του κλάδου των δοµικών υλικών46

2.1 Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής  Ευθύνης (ΕΚΕ)47

  1. Ανταγωνιστικό Περιβάλλον48
  2. Η ακολουθούμενη εταιρική στρατηγική51

4.1 Συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας52

4.2 Καθετοποίηση δραστηριοτήτων53

4.3 Επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναµικό και την εταιρική κοινωνική ευθύνη53

  1. Μερίδια αγοράς53
  2. Ανάλυση S.W.A.T. του Ομίλου ΤΙΤΑΝ58

6.1 Τα δυνατά σημεία περιλαμβάνουν59

6.2 Τα αδύνατα σημεία περιλαμβάνουν59

6.3 Οι ευκαιρίες περιλαμβάνουν59

6.4 Οι απειλές περιλαμβάνουν60

  1. Εταιρική Στρατηγική στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης61

Συμπεράσματα63

Βιβλιογραφία65

 

 

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στις οποίες έχει προβεί διαχρονικά ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, καθώς και η στρατηγική την οποία έχει ακολουθήσει σε όλη την επιχειρηματική του πορεία. Εν συνεχεία, μελετάται η αντιμετώπιση των εκάστοτε απειλών, τόσο στην Ελληνική, όσο και στη  διεθνή αγορά. Ωστόσο, δε περιλαμβάνει μόνο μία περιγραφή των εκάστοτε στρατηγικών αποφάσεων του Ομίλου, αλλά συνδέει τις αποφάσεις αυτές με την οικονομική συγκυρία που υπήρχε την περίοδο εκείνη και κατά πόσο ήταν επιτυχείς ή όχι οι ακολουθούμενες στρατηγικές του ΤΙΤΑΝΑ, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του. Συνοψίζοντας, η μελέτη του οικονομικού περιβάλλοντος και η επιλογή της στρατηγικής, έδωσαν στον ΤΙΤΑΝΑ, την ώθηση να επεκταθεί αποτελώντας σήμερα υπολογίσιμη δύναμη στην αγορά τσιμέντου και δομικών υλικών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]

 

 

Εισαγωγή

Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ, έκλεισε πρόσφατα περισσότερα από εκατό χρόνια παρουσίας στο επιχειρηματικό στερέωμα, καθώς αποτελεί μια Ελληνική επιχείρηση παραγωγής τσιμέντου η οποία είναι η παλαιότερη στη χώρα μας. Αυτό γιατί, η εταιρεία ξεκίνησε τις δραστηριότητες της στον Ελληνικό χώρο το 1902 ενώ μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας εισέρχεται στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας (Χ.Α.Α). Σκοπός των ηγετικών στελεχών, που τότε αποτελούνταν η εταιρεία, ήταν να μεταμορφωθεί η εταιρεία σε μία υπολογίσιμη επιχείρηση παραγωγής τσιμέντου, σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο σε πρώτη φάση. Έτσι, σήμερα ύστερα από πολλά χρόνια παρουσίας με προϊόντα υλικών δόμησης, η εταιρεία πλέον έχει αναπτύξει τις δραστηριότητες της με καθετοποιημένη δράση. Δηλαδή είναι παραγωγική και εμπορική σε ένα σύνολο από δώδεκα χώρες ανά τον κόσμο, ενώ οι εργαζόμενοι του σήμερα ανέρχονται στις 6.300.

Οι κυριότερες εργασίες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ Α.Ε. πραγματοποιούνται με τη βοήθεια των θυγατρικών εταιρειών, οι οποίες ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από τη μητρική εταιρεία, είτε με τη μορφή μετόχου, είτε με τη μορφή συμμετοχής της σε αυτές για την πραγμάτωση ενός έργου. Το φάσμα των εργασιών του Ομίλου αποτελείται από μία πλειάδα δραστηριοτήτων και παραγωγής προϊόντων, όπως τσιμέντο, σκυρόδεμα, αδρανή υλικά και κονιάματα, και εργασίες που έχουν να κάνουν με παραγωγή τσιμέντου, λατομεία για την παραγωγή χαλικιού και ορυχεία. Επιπρόσθετα, όσον αφορά το εμπορικό κομμάτι του Ομίλου, η εταιρεία, έχει κάνει σημαντικά βήματα στο κομμάτι που λέγεται έρευνα και ανάπτυξη, κυρίως στους τομείς που αφορούν τη διαχείριση των βιομηχανικών της αποβλήτων και τη συνακόλουθη μεταφορά αυτών (Sugden 2002, Αγιοµυργιανάκης και  Thompson 2006).

Στην χώρα μας η πορεία της εταιρείας μόνο επιτυχημένη μπορεί να θεωρηθεί. Αυτό γιατί διαθέτει το 40% του μεριδίου της εγχώριας αγοράς. Ακόμη και στις αγορές του εξωτερικού διαθέτει ανάλογα μερίδια. Αυτό επιτεύχθηκε με τη χρησιμοποίηση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας που υπήρχε σε κάθε χρονική περίοδο, σε όλους τις βαθμίδες της παραγωγικής διαδικασίας. Ως επισφράγιση της ορθής και ποιοτικής παραγωγικής προσπάθειας που επιτελεί ο ΤΙΤΑΝΑΣ, τα έτη 2006 και 2007,  υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, έλαβε το βραβείο «LeadingCompanyGreece»ακόμη έχει αποσπάσει τιμητικές διακρίσεις σε πολλούς άλλους διεθνείς διαγωνισμούς.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία, έχει επενδύσει από το έτος 2000 περισσότερα από 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ με σκοπό τη μεγαλύτερη επέκταση της στο διεθνή στίβο και την κατάκτηση ολοένα και μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Ακόμη, εναρμονιζόμενη με την υπάρχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μειώσει την εξάρτηση της από τα ξένα κεφάλαια και να βασίζεται περισσότερο σε ίδια κεφάλαια, με συνακόλουθη φυσικά μείωση του κόστους παραγωγής.  Συνδυάζοντας την αρχή που διέπει την επιχειρηματική φιλοσοφία τη εταιρείας, δηλαδή ότι πρώτιστη αξία έχει η κοινωνική συνεισφορά στα μέλη την κοινωνίας, με τη σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, μπορεί κάλλιστα να αισιοδοξεί για τη μελλοντική της πορεία (Σιώµκος 2004;AnderssonandFredriksson 1996;AakerandMcBride 2004).

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]

  1. Η ακολουθούμενη πολιτική ανάπτυξης

1.1 Κριτική επισκόπηση της πορείας διεθνοποίησης

Σε αυτή την ενότητα, θα επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε όσο το δυνατόν αναλυτικότερα την πορεία ή τις φάσεις θα λέγαμε καλύτερα, που ακολούθησε η Εταιρεία στην προσπάθεια της να επεκταθεί σε διεθνές επίπεδο. Ξεκινώντας, καλό είναι να επισημανθεί, ότι η Εταιρεία, είχε πάντοτε ως γνώμονα της εταιρικής της στρατηγικής την επέκταση σε όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, σημαντικά βήματα έχουν πραγματοποιηθεί διαχρονικά σε τομείς όπως  η βελτίωση της αποδοτικότητας και η εδραίωση της στις τοπικές αγορές. Επιπρόσθετα με την προσπάθεια οικονομικής επέκτασης, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, δε λησμόνησε ποτέ το κοινωνικό του πρόσωπο, καθώς  και την αξία που έχει η προσφορά στον άνθρωπο και την κοινωνία γενικότερα.

Θέλοντας να εντρυφήσουμε περισσότερο στην διαχρονική πορεία διεθνοποίησης της Εταιρείας, κατηγοριοποιήσαμε σε τέσσερις φάσεις την εξελικτική αυτή διαδικασία οι οποίες είναι οι εξής. Η πρώτη φάση, ξεκινά από την αρχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΤΙΤΑΝΑ το 1902 μέχρι το 1973, η δεύτερη φάση  ξεκινά από το 1974 μέχρι το 1984, η τρίτη φάση από το 1985 μέχρι το 1991 και η τέταρτη και τελευταία από το 1992 έως το 2012. Αναλυτικότερα έχουμε τα παρακάτω σχετικά με τις φάσεις διεθνούς επέκτασης του Ομίλου.

Η πρώτη φάση (1902-1973), διακατέχεται από μία συνεχή προσπάθεια να αυξηθεί η παραγωγή και συνακόλουθα οι πωλήσεις των προϊόντων της Εταιρείας. Οι αγορές στις οποίες εστιάζει σε αυτήν την περίοδο ο Όμιλος, είναι τόσο η Ελληνική αγορά, όσο και η διεθνής αγορά, όλα αυτά πάντα με την προοπτική της εδραίωσης στις τοπικές αγορές στόχους και τη μελλοντική περαιτέρω διείσδυση σε αυτές τις αγορές. Αναλυτικότερα, στα πρώτα του βήματα ο ΤΙΤΑΝΑΣ, όπως είναι αναμενόμενο περιορίζεται στην κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής αγοράς, με απώτερο στόχο την εδραίωση της στην τοπική αγορά, την απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας, ώστε να επεκταθεί μετέπειτα επιχειρηματικά σε διεθνές επίπεδο (Σιώµκος 2004;Αγιοµυργιανάκης και  Thompson 2006).

Ακόμη καλό είναι να επισημανθεί, ότι στο χρονικό διάστημα που μελετούμε, η Εταιρεία ξεκίνησε μία σειρά από επέκταση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων, τον εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων που έως τότε διέθετε, την εισαγωγή και εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού κ.α. Επίσης, σημαντικό παράγοντας προόδου αποτέλεσε η εφαρμογή οριζόντιας ολοκλήρωσης στην παραγωγική διαδικασία της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, η οριζόντια ολοκλήρωση κατέστη δυνατή με τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών οι οποίες ήταν εγκατεστημένες σε λιμάνια, ώστε η πρόσβαση σε αυτές διαμέσου της θάλασσας ήταν εύκολη. Η επιλογή αυτή δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού οι οδικές αρτηρίες της Ελλάδος βρίσκονταν σε κακή κατάσταση, συνεπώς η θάλασσα μπορούσε να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στο κομμάτι της μεταφοράς δομικών υλικών σε αγορές του εξωτερικού (Συριόπουλος 1999;Βερναρδάκης 2006).

Παρά τις πρωτοποριακές εφαρμογές από τη διοίκηση του ΤΙΤΑΝΑ και την υπερπήδηση δυσθεώρητων εμποδίων, δεν ήταν δυνατόν η Εταιρεία να μην κλονιστεί σοβαρά από τα κοσμοϊστορικά γεγονότα που συντάραξαν την Ευρώπη και όλο τον κόσμο τον εικοστό αιώνα. Τα γεγονότα τα οποία αναφερόμαστε είναι ο Πρώτος και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η οικονομική κρίση της δεκαετίας του τριάντα. Συνέπεια όλων αυτών είναι, η κατά περιόδους συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και η αναβολή των επεκτατικών της σχεδίων. Συνοψίζοντας, η πρώτη φάση, δε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η πιο κερδοφόρα, παρόλα αυτά το γεγονός και μόνο ότι η Εταιρεία κατάφερε να αναπτυχθεί σε τόσο δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, αποτελεί επιτυχία. Τέλος, η γνώση όσον αφορά τη διαχείριση πολύ δύσκολων καταστάσεων, θα αποδειχθεί μελλοντικά πολύ χρήσιμη όταν ο Όμιλος θα ξεκινήσει τη διεθνή του επέκταση (Συριόπουλος 1999;Βερναρδάκης 2006).

Η δεύτερη φάση (1974-1984), είναι η περίοδος στην οποία η Εταιρεία πραγματοποιεί σημαντικά βήματα στην καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της, στη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής και φυσικά η αναζήτησε καινούργιων περισσότερο προσοδοφόρων αγορών. Ακόμη, στο εν λόγω χρονικό διάστημα, πραγματοποιούνται προσπάθειες να συνδυαστούν οι δραστηριότητες του Ομίλου (οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση), με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, ο παράγοντας ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, λαμβάνει κεντρικό ρόλο στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό. Για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού, ο Όμιλος ξεκινά να διαχειρίζεται εσωτερικά όλο το φάσμα της παραγωγής, διακίνησης και τελικής προώθησης στην αγορά των παραγόμενων προϊόντων του. Ιδρύει λοιπόν, τη θυγατρική εταιρεία ΝΑΥΤΙΤΑΝ, διαμέσου της οποίας πραγματοποιεί τις θαλάσσιες μεταφορές των δομικών υλικών, τη θυγατρική εταιρεία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. η οποία έχει έργο την παραγωγή και διάθεση στην αγορά έτοιμου σκυροδέματος.

Επιπρόσθετα, οι πωλήσεις της Εταιρείας σε διεθνές πλέον επίπεδο αυξάνονται συνεχώς, καθώς ο ΤΙΤΑΝΑΣ προβαίνει για πρώτη φορά στη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών στην Αλεξάνδρεια της Αίγυπτου και στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Όμως, παρά τη σημαντική επέκταση διαμέσου άμεσων ξένων επενδύσεων η Εταιρεία συνέχιζε να αποτελεί μια ως επί το πλείστον εξαγωγική εταιρεία, με τη μεσολάβηση εμπορικών αντιπροσώπων.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να αναφέρουμε, πως στη φάση όπου τώρα μελετούμε, ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις και συνακόλουθα τα έσοδα του και να επεκτείνεται σε ξένες αγορές όχι μόνο διαμέσου εξαγωγών, αλλά με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών σε κάποιες αγορές του εξωτερικού. Ακόμη, οριζόντια αλλά και κάθετη ολοκλήρωση που κατάφερε να επιτύχει η Εταιρεία μπόρεσε να βελτιώσει την ποιότητα των παραγόμενων αγαθών και την παραγωγικότητα της. Συνέπεια όλων αυτών είναι, να γίνει περισσότερο γνωστή η επωνυμία του ΤΙΤΑΝΑ στις διεθνείς αγορές και φυσικά να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των αγοραστών όσον αφορά τα προϊόντα του (Συριόπουλος 1999;Βερναρδάκης 2006).

Η τρίτη φάση (1985-1991), διαβλέπουμε να υφίστανται έντονες πιέσεις σε διεθνές επίπεδο από βιομηχανικές μονάδες με συναφές με τον ΤΙΤΑΝΑ αντικείμενο. Ακόμη, την περίοδο εκείνη, παρατηρήθηκε έντονη αύξηση του κόστους παραγωγής, καθώς και των πρώτων υλών και της ενέργειας. Σε μία προσπάθεια η Εταιρεία να ενισχύσει τον κύκλο εργασιών της και να αποφύγει τον αδυσώπητο ανταγωνισμό που δέχονταν, έθεσε ως στόχο να επεκταθεί σε ευνοϊκότερες αγορές, όπου ο ανταγωνισμός δεν θα ήταν τόσο σκληρός, οι πρώτες ύλες θα ήταν οικονομικότερες και φυσικά η δυνατότητα αύξησης των κερδών θα ήταν μεγαλύτερη. Αναλυτικότερα, τη χρονική περίοδο εκείνη, ο Όμιλος  δε συνέχισε την επέκταση του με την εντατικοποίηση των εξαγωγών, αλλά επιχείρησε να εγκαθιδρύσει όσο το δυνατόν περισσότερες

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]