Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΞΟΤΩΝ (Ν. ΞΑΝΘΗΣ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Περιβαλλοντική Ομάδα Γυμνασίου Τοξοτών
Σχολ. έτος 1998-1999
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. 1900 – Ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
I. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
II. ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
III. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΞΙΛΑΡ
IV. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΞΙΛΑΡ
V. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ
VI. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Β. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
I. Η ΤΟΥΖΛΑ
Γ. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Δ. Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΞΙΛΑΡ ΣΕ ΤΟΞΟΤΕΣ & Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ε. Η ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΞΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1924 – 1999
I. ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΩΣ ΤΑ 1930
II. ΑΠΟ ΤΟ 1930 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1940
III. ΑΠΟ ΤΟ 1940 ΩΣ ΤΟ 1950
IV. ΑΠΌ ΤΟ 1950 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1960
V. ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΩΣ ΤΟ 1999
ΣΤ. ΟΙ ΤΟΞΟΤΕΣ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ
24grammata.com/ free ebook
[download]