Η χρυσή τομή, the golden ratio, ο αριθμός φ

24grammata.com/ video/επιστήμες

κείμενο στα ελληνικά και αγγλικά

Η χρυσή τομή ορίζεται ως το πηλίκο των θετικών αριθμών όταν ισχύει που ισούται περίπου με 1,618. Θεωρείται ότι δίνει αρμονικές αναλογίες και για το λόγο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί στην αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική, τόσο κατά την αρχαία Ελλάδα όσο και κατά την Αναγέννηση. Την χρυσή τομή εισήγαγε και υπολόγισε ο Πυθαγόρας, (585 – 500 π.Χ.) που γεννήθηκε στη Σάμο, και ίδρυσε σημαντικότατη φιλοσοφική σχολή στον Κρότωνα της Μεγάλης Ελλάδας (Κάτω Ιταλία). Η χρυσή τομή συμβολίζεται με το γράμμα -φ- προς τιμήν του Φειδία, ίσως τον γνωστότερο γλύπτη της ελληνικής αρχαιότητας, και τον σημαντικότερο της κλασικής περιόδου.

In mathematics and the arts, two quantities are in the golden ratio if the ratio of the sum of the quantities to the larger quantity is equal to (=) the ratio of the larger quantity to the smaller one. The golden ratio is an irrational mathematical constant, approximately 1.6180339887. Other names frequently used for the golden ratio are the golden section (Latin: sectio aurea) and golden mean.Other terms encountered include extreme and mean ratio,[5 medial section, divine proportion, divine section (Latin: sectio divina), golden proportion, golden cut,golden number, and mean of Phidias.The golden ratio is often denoted by the Greek letter phi, usually lower case (φ).

 

Comments are closed.