Θεματική Βιντεοθήκη: περιήγηγη στην Αρχαία Αθήνα

24grammata.com/ video

Αθήνα

Καμία άλλη πόλη δεν έχει συνεισφέρει περισσότερα στον ανθρώπινο πολιτισμό από την Αθήνα. Είναι ο τόπος όπου ο Σωκράτης γεννήθηκε, ο Πλάτων, ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης και πολλοί άλλοι.
Είναι ο τόπος στον οποίο ο ανθρωπισμός και η δημοκρατία γεννήθηκαν.
Το πνευματικό φως που η Αθήνα δημιούργησε θα επιζεί πάντοτε.www.sikyon.com