Θεωρία και πειράματα στον Κβαντικό νου

e-magazine: Φύση και Στοχασμός (ένθετο του 24grammata.com για τις θετικές επιστήμες)

Ανδρέας Μέρσιν  και Δηµήτρης Β. Νανόπουλος
Στο άρθρο αυτό δίνουµε µια περίληψη του µοντέλου εγκεφαλικής λειτουργίας που αναπτύξαµε αναγνωρίζοντας τους κβαντοµηχανικούς µηχανισµούς οι οποίοι πιθανότατα παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην λειτουργία του νευρώνα (Νανόπουλος κ.α.  1999) Αναφέρουµε επίσης τα αποτελέσµατα των προκαταρκτικών in vivo πειραµάτων µας µε την γενετικά τροποποιηµένη µύγα Δροσόφυλλα και περιγράφουµε τα επόµενα in vitro πειράµατα που θα πραγµατοποιήσουµε. Με βάση την θεωρητική µας µελέτη των µικροσωληνιδίων, προτείνουµε µηχανισµούς για την µοριακή βάση του “εγγράµµατος” της µνήµης όπου θεωρούµε την πρωτείνη τουµπουλίνη µε τις εναλλασσόµενες καταστάσεις διπολικής ροπής της, ως την βασική µονάδα ένδο-νευρωνικού υπολογισµού και τον κυτταροσκελετό ως την υποδοµή της µνήµης.

24grammata-com_- επιστημονικές μελέτες
[κατέβασέτο]