Θράκη 2000: 80 Χρόνια από την ενσωμάτωση στην Ελλάδα

ή, διαφορετικά, πως ένας άστοχος (!;) τίτλος αμαυρώνει το ίδιο το  έργο.

Και ο λόγος είναι απλός. Βλέπετε, δεν πέρασαν 80 χρόνια από την ένωση της Θράκης με την Ελλάδα αλλά με το μίζερο αδελφοκτόνο ελληνικό  Κράτος. Η Θράκη μας ήταν πάντοτε ενωμένη στην Ελλάδα (η Δόμνα Βισβίζη, για παράδειγμα, δεν περίμενε το 1920 για να ενσωματωθεί στην Ελλάδα). Η Θράκη ήταν τόσο ενωμένη όσο και η “Λήμη “(τσίμπλα)  στα μάτια ορισμένων δοκησίσοφων. Αφήνοντας κατά μέρος την γκρίνια, και ας όψεται η πρόθεση μας να συμπεριλάβουμε οτιδήποτε αναφέρεται στην Ελληνική Θράκη, σας παρουσιάζουμε την έκδοση της Βουλής των Ελλήνων, η οποία, το 2000, τίμησε τη συμπλήρωση ογδόντα χρόνων από την ενσωμάτωση της Δυτικής Θράκης στον κορμό του ελληνικού κράτους

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]