ΘΡΑΚΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ / THRACE – CONSTANTINOPLE

Το Οδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902)
Georgios Lambakis’s Journey

24grammata.com/ free ebook
[download]


Oι 50 φωτογραφίες που επιλέχθηκαν από τα ιστορικά-φωτογραφικά αρχεία του Mουσείου ανήκουν στη συλλογή της Χριστιανικής Αρχαιολογικής

Θράκη – Κωνσταντινούπολη: Το Oδοιπορικό του Γ. Λαμπάκη
Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, επ’ ευκαιρία του 4ου Διεθνούς Συμποσίου για τη Βυζαντινή Θράκη και μετά από πρόσκληση της Oργανωτικής Επιτροπής, αποφάσισε να διοργανώσει έκθεση με τίτλο: Θράκη-Kωνσταντινούπολη: «Το Oδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902)».
Oι 50 φωτογραφίες που επιλέχθηκαν από τα ιστορικά-φωτογραφικά αρχεία του Mουσείου ανήκουν στη συλλογή της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και αποτελούν στην πλειονότητά τους λήψεις του Γεωργίου Λαμπάκη κατά τη διάρκεια της περιοδείας του σε πόλεις της Θράκης, τον Αύγουστο του 1902, και στην Κωνσταντινούπολη, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.
Τμήμα ακόμη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Θράκη κατά την εποχή αυτή διέσωζε λαμπρά μνημεία από το βυζαντινό παρελθόν της, αλλά και σημαντικά μεταβυζαντινά. Πολλά από αυτά χάθηκαν οριστικά στη δίνη των ταραχών που γνώρισε ο τόπος, με αποκορύφωμα το 1922.
Οι φωτογραφίες από τη Θράκη δεν είναι πολλές, όπως πολλές δεν ήταν και οι πόλεις που κατάφερε να επισκεφθεί ο ταξιδευτής-μελετητής: Ξάνθη, Άβδηρα-Πολύστυλον, Αλεξανδρούπολη (τότε Δεδέαγατς), Αίνος, Διδυμότειχο, Αδριανούπολη. Αρκετές από τις πόλεις όμως αυτές υπήρξαν σημαντικά κέντρα την περίοδο που η Θράκη αποτελούσε προπύργιο της βυζαντινής πρωτεύουσας, αλλά και αργότερα, όταν τις κατοικούσαν εύρωστες ελληνικές κοινότητες.
Τις πόλεις, αλλά κυρίως τα μνημεία που διέσωζαν, αποτύπωσε με τον φακό του ο Γ. Λαμπάκης. Τα περιέγραψε επίσης —πολλές φορές και με σχεδιαστικές λεπτομέρειες— στα ταξιδιωτικά του ημερολόγια, στα οποία καταγράφει με γλαφυρότητα και συ-χνά με έντονη ρομαντική διάθεση την εμπειρία από τις περιοδείες …(Ευγενία Χαλκιά)
Thrace – Constantinople: G. Lambakis’s Journey (1902)
On the occasion of the Fourth International Symposium on Byzan-tine Thrace, and in response to an invitation from its Organizing Committee, the Byzantine and Christian Museum of Athens has decided to mount an exhibition entitled “Thrace-Constantinople: Georgios Lambakis’s Journey (1902)”.
The 50 photographs selected from the historical-photo-graphic archives in the Museum belong to the collection of the Christian Archaeological Society, and the majority of them were taken by Georgios Lambakis during his tour of towns in Thrace in August 1902 and his visit to Constantinople in September of the same year.
At that time still part of the Ottoman Empire, Thrace had a number of resplendent monuments dating from its Byzantine past, and also from Post-Byzantine times. Many of them disappeared forever in the whirlwind that swept the area, culminating in 1922.
There are not many photographs of Thrace, since the travel-ler-scholar was able to visit only a few towns: Xanthi, Abdera-Poly-stylon, Alexandroupoli (then Dedeagaç), Ainos, Didymoteicho, and Adrianople. Several of these, however, were important centres at the period when Thrace was a bastion of the Byzantine capital, and also later, when they were occupied by vigorous Greek commu-nities.
Georgios Lambakis captured the towns, and especially the surviving monuments, with his camera. He also described them ―often with drawings of details― in his diaries of this journey, in which he recorded his experiences of his travels in an elegant language, frequently with a strongly romantic spirit. The original diaries, which Mr Ioannis Lambakis was kind enough…(Eugenia Chalkia)…

24grammata.com/ free ebook
[download]