Θρησκευτική ετερότητα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης

Θρησκευτική ετερότητα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης

– υποκειμενοποίηση και υποκειμενικότητα της θρησκευτικότητας-

ορισμένες βασικές επισημάνσεις και διασαφηνίσεις

γράφει η    Αυγέρη Σοφία

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]

           Περίληψη
Η ραγδαία αύξηση της μετανάστευσης τις τελευταίες δεκαετίες και  η διεύρυνση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης οδηγεί σε νέες συνθήκες και για το χώρο τη εκπαίδευσης, που καλείται να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, να σεβαστεί την ετερότητα αλλά και να την αναγνωρίσει ως εγγενή αξία. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για αυτό είναι η πρότερη επαφή με ζητήματα, όπως οι εκφάνσεις που μπορεί να πάρει η εκδήλωση των θρησκευτικών αντιλήψεων κ.α… Η σαφής οριοθέτηση των σχετικών όρων είναι απαραίτητη για την περαιτέρω μελέτη .

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]