Ιδιαίτερα Μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά – Λατινικά – Εκθεση – Ιστορία – Λογοτεχνία – βιολογια (γεν. παιδείας):

στην Αγία Παρασκευή και το Μαρούσι

ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΦΡΑΣΗ Λυκείου

και όλα τα Φιλολογικά Μαθήματα

σε ολιγομελή γκρουπ

Γιώργος Δαμιανός, www.damianos.com.gr 

Αγία Παρασκευή, Ηρώων Πολυτεχνείου 8 (κεντρική πλατεία, πάνω από την Εθνική Τράπεζα)

Υπεύθυνες συστάσεις – προκαθορισμένο πρόγραμμα για όλα τα μαθήματα (μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, οικονομία, προγραμματισμός)

τηλ.: 210 600 87 50, 210 612 70 74