Ιερὰ Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης (Mάλτας)

24grammata.com/ θρησκεία/ απόδημοι

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ – ΕΝΟΡΙΑΙ

Ἀρχιερατική Περιφέρεια

Βενετίας

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἐντολῇ τοῦ Μητροπολίτου τὰ καθήκοντα ἐπιτελεῖ ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης,

τηλ. +39-328.06.03.141

ΒΕΝΕΤΙΑ – VΕΝΕΖΙΑ

1. Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων: Διεύθυνσις: Chiesa Cattedrale di San Giorgio dei Greci, Castello 3422, 30122 – Venezia. Τηλ. +39-041.52.39.569 – fax +39-041.52.27.016. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Εὐάγγελος Ὑφαντίδης (τηλ. +39-041.52.25.446, +39-328.06.03.141, e-mail: [email protected]). Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μαδάρος (τηλ. +39-041.52.85.391). Βοηθοί Ἐφημέριοι: Πρωτοπρεσβύτερος Βενιαμίν Μοράρου καί σταυροφόρος Πρεσβύτερος Ἀνατόλιος Μπίτκας. Νεκόρος: Λούπτσιος Ἀντωνόφσκυ.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τίθεται εἰς προσκύνησιν τὸ Ἱερὸν Λείψανον τῆς δεξιᾶς χειρὸς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, τὴν δὲ Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας, κατὰ παλαιὰν παράδοσιν, τίθενται εἰς προσκύνησιν τὰ Ἱερὰ Λείψανα, τὰ ὁποῖα, ἀπὸ τοῦ ΙΣτ΄ αἰῶνος, φυλάσσονται ἐν τῷ Ἰστορικῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων.

* Ὀρθόδοξος Κατήχησις: Λειτουργοῦν ἑβδομαδιαίως συναντήσεις μαθητῶν δημοτικοῦ, γυμνασίου–λυκείου, φοιτητῶν πανεπιστημίου καὶ ἐνηλίκων. Ὑπεύθυνοι: Ἀρχιμανδρίτης Εὐάγγελος Ὑφαντίδης καί Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μαδάρος.

* Ἔκδοσις: Εὐθύνῃ τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου ἐκδίδεται ἡ διμηνιαία ἐφημερίδα «Ἅγιος Γεωργιος τῶν Ἑλλήνων» (ἑλληνιστί καί ἰταλιστί).

* Σχολεῖον Ἑλληνικῆς καὶ Ἰταλικῆς Γλώσσης διά ξένους (εἰς ἀνεξάρτητα Τμήματα): Λειτουργεῖ ἑβδομαδιαίως ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γενναδίου. Διδάσκουν: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Εὐάγγελος Ὑφαντίδης καί ἡ Κωνσταντίνα Μπαλαφούτη – Menarin.

2. Ἱερόν Κοιμητηριακόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Νικολάου: Διεύθυνσις: Cappella di San Nicola, c/o Cimitero Monumentale di San Michele, Reparto Greco-Ortodosso, Isola di San Michele, 30100 – Venezia.

3. Κοινότης Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Βενετίας: Διεύθυνσις: Comunità dei Greci Ortodossi, Castello 3421, 30122 Venezia. Τηλ: +39-041.52.01.146, Fax: +39-041.24.43.048. Πρόεδρος: Δημήτριος Ζαφειρόπουλος. Ἀντιπρόεδροι: Γρηγόριος Σκοῦρας καί Βασίλειος Καλογεράκης, Σύμβουλοι: Κλειώ Σαραντίδου, Ἀναστασία Γκαβουνάτσιου, Ὄλγα-Ἑλένη Παϊπέτη καί Ἐμμανουήλ Τσαντές. Γραμματεύς: Κωνσταντῖνος Μπόβος.

* Ἑλληνικόν Δημοτικόν Σχολεῖον: Λειτουργοῦν ἑβδομαδιαίως τμήματα ἐν Βενετίᾳ, Παδούῃ, Βικεντίᾳ καί Τρεβίζῳ.

* Τμῆμα Ἑλληνικῆς Γλώσσης διά Ξένους ἐν Παδούῃ: Διδάσκουν ὁ Δημοσθένης Μαῦρος καὶ αἱ Κωνσταντίνα Μπαλαφούτη καί Δέσποινα Μαλλίδου.

4. Μουσεῖον Εἰκόνων Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου: Διεύθυνσις: Museo di Immagini Sacre, Castello 3422, 30122 – Venezia. Τηλ. +39-041.52.26.558. Τυγχάνει μία τῶν πλουσιωτέρων συλλογῶν βυζαντινῶν καί μεταβυζαντινῶν εἰκόνων τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, προερχομένων ἐκ τοῦ παρακειμένου ἱστορικοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων. Ἡ συλλογή, περιλαμβάνουσα καί ἄλλα ἱερά σκεύη καί ἄμφια, προερχόμενα ἐκ τοῦ νῦν Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ἀριθμεῖ συνολικῶς ὑπέρ τά 100 ἐκθέματα.

ΠΑΔΟΥΑ – PADOVΑ

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ: Διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di San Clemente, Piazza dei Sigori, 35100 Padova. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται ἑκάστην β´ Κυριακήν τοῦ μηνός, ὑπό τῶν ἐν Βενετίᾳ Κληρικῶν (τηλ. +39-041.52.39.569). Ἱεροψάλτης: Δημήτριος Ἀργυριάδης.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος. Ἀντιπρόεδρος: Ἀθηνᾶ Σταματίου-Giraldo. Μέλη: Δημήτριος Ἀργυριάδης, Ἰωάννης Ἀντωνιάδης καί Renato D’Antiga.

ΤΡΕΒΙΖΟ – TREVISO

Ὀρθόδοξος Ἐνορία (ὑπὸ ὀργάνωσιν): Ὑπεύθυνος: Σταυροφόρος Πρεσβύτερος Ἀνατόλιος Μπίτκας (+39-329.29.22.124).

ΜΕΛΙΤΗ

Ἓδρα: Ἡ Βαλλέτα

Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Βαλλέτας καί Περιχώρων: …

Ἐκπρόσωπος τῆς Α. Σ. τοῦ Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γενναδίου εἶναι ὁ κ. Παντελ. Μαϊράγκας. Τηλ.: +356-21.22.03.36, fax +356-21.23.79.52.

ΒΑΛΛΕΤΑ – VALLΕΤΤΑ

1. Ἱερός Μητροπολιτικὸς Ναός Ἁγίου Γεωργίου: Διεύθυνσις: Greek Orthodox Cathedral of St. Giorge, 83 Merchants’ Str., Valletta Malta. Ἐφημέριος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξανδρος ᾿Ιωακείμ.

2. Ἑλληνική Ὁρθόδοξος Κοινότης Ἁγίου Γεωργίου: Διεύθυνσις: Greek Orthodox Community of St. Giorge, 10 Nelson Flats, Dinngli Circus, Silema Malta. Τηλ.: +356-21.23.35.728. Προέδρος: Γεώργιος Σκληβανιώτης.

A. Ἀρχιερατική Περιφέρεια

Κεντρικῆς Ἰταλίας καὶ Λατίου

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης Συμεών Κάτσινας,

τηλ. +39-327.88.48.417

ΡΩΜΗ – RΟΜΑ

1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος: Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Teodoro in Palatino, Via San Teodoro 7, 00186 Roma. Τηλ. – fax: +39-06.67.86.624. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Συμεών Κάτσινας (+39-327.88.48.417, e-mail: [email protected]). Ἱεροδιάκονος: Βλαδίμηρος Λάιμπας. Ἱεροψάλτης: Ἰωάννης Λίβας. Ὁ ναός οὗτος εἶναι τοῦ 6ου μ.Χ. αἰῶνος, ἀποτελεῖ δέ ἱστορικόν ἀρχαιολογικόν μνημεῖον καί παρεχωρήθη τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Ἰταλίας ὑπό τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης τόν Ἀπρίλιον τοῦ ἔτους 2000, κατόπιν ἀόκνων προσπαθειῶν, ἐπιμελοῦς φροντίδος καί στενῆς συνεργασίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. κ. Γενναδίου μέ τὸ Ποντηφικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, ἐπισήμου αἰτήσεως αὐτοῦ πρὸς αὐτὸ, εὑρών μάλιστα καὶ τὸ πρόσωπον διὰ τὴν ἀνακαίνισιν τῆς μεγαλοπρεποῦς ἐκκλησίας, μέσῳ τοῦ ἐντιμ. κ. Δημητρίου Μεφαλοπούλου, τήν εὐγενεστάτην κ. Φωτεινήν Γ. Λιβανοῦ. Τά ἐγκαίνια αὐτῆς ἐτέλεσε τήν 1ην Ἰουλίου 2004 ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος Α´.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Μέλη: Εἰρήνη Παπὰ, Μαρία Σπαθάρα, Δημήτριος Δεληολάνης, Σταμάτιος Ρούσαλης, Χρῆστος Νέσσης καί Κωνσταντῖνος Σταμούλης.

2. Προσκύνημα Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Ἁγίου Ἁποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου: Διεύθυνσις: Santuario Greco-Ortodosso di Sant’Andrea Apostolo, Via Sardegna 153, 00187 Roma. Τηλ. – fax: +39-06.48.18.820. Ἀντιπρόσωπος Ι. Μητροπόλεως: Ἀρχιμανδρίτης Συμεών Κάτσινας. Ἡ Ἐκκλησία ταύτη ὠνομάσθη ὑπὸ τοῦ Σ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γενναδίου «ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ», πρὸς τιμὴν τοῦ Ἰδρυτοῦ αὐτῆς Ἀοιδίμου Mεγάλου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου.

3. Ἱερός Ναός Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου (Κοινότης τῶν Ὀρθοδόξων Ρουμάνων): Διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa Romena di Santo Stefano, Viale Giorgio Morandi 84, 00155 Roma. Τηλ. +39-06.228.35.67, 06.976.10.721, +39-345.47.88.678. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος Πόπα. Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Λουκιανός Inchingolo. Ἱεροψάλτης: Gheorghe Dumitriu.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Γραμματεύς: ὁ Ἐφημέριος. Μέλη: Gheorghe Dumitriu, Constantin Oancea, Dumitru Airinei, Lica Cirlan καί Maria Vicol.

* Μερίμνῃ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου λειτουργοῦν: α. Σχολεῖον Ἰταλικῆς Γλώσσης, β. Κοινωνική Διακονία διά Ρουμάνους μετανάστας, γ. Ἐνοριακή Ἔκδοσις “Glasul Bisericii”.

4. Γεωργιανή Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁποστόλου Ἀνδρέου: Διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa Georgiana, c/o Santuario Greco-Ortodosso di Sant’Andrea Apostolo, Via Sardegna 153, 00187 Roma. Ἐφημέριος: Οἰκονόμος Γεώργιος Κακίτσε (τηλ. +39-347.92.04.949).

5. Σερβική Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Σάββα Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας: Διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa Serba di San Sabba, c/o Via Cristoforo Colombo, 22/12, 00048 Nettuno (RM). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Zoran Djurovic (τηλ. +39-349.538.52.48, e-mail: [email protected]).

6. Ὀρθόδοξος Ἐνορία (ὑπὸ ὀργάνωσιν): Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Λ. Travaglioni (τηλ. +39-333.370.90.01).

ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ – ΡΕRUGΙΑ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γερασίμου: Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Gerasimo, Via Benincasa 1, 06123 Perugia. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Οἰκονόμος Γεώργιος Κακίτσε (τηλ. +39-347.92.04.949, e-mail: [email protected]). Ἱεροψάλται:  Γεωργίου Γεωργίου καί Κωνσταντίνος Βουμβουλάκης.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Μέλη: Βασιλική Παπαγεωργίου, Ἄννα Παπαδάκη καί Δέσποινα Πετουμένου.

* Ὀρθόδοξος Κατήχησις: Ἑκάστην Κυριακήν.

ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ – CITTÀ DI CASTELLO

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁποστόλου Ἀνδρέου: Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, εἰς τήν chiesa di San Girolamo, ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου Βίκτωρ Τσιλότση (τηλ. +39-320.07.16.770).

ΑΚΟΥΪΛΑ – L’AQUILΑ

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Τριῶν Ἱεραρχῶν: Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

ΚΑΣΣΙΝΟ – CASSINO

Ὀρθόδοξος Ἐνορία (ὑπὸ ὀργάνωσιν): Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Ἀνδρέας Γρηγοράς (τηλ. +39-320.68.28.953)

B΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια

Καμπανίας

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Ἀντωνόπουλος,

τηλ. +39-081-55.19.448

ΝΕΑΠΟΛΙΣΝΑΡΟLΙ

1. Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου: Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa dei SS Pietro e Paolo, Via San Tommaso d’Aquino 51, 80133 Napoli. Τηλ. – fax: +39-081.55.29.906. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Ἀντωνόπουλος (τηλ. – fax οἰκίας: +39-081-55.19.448). Ἱεροψάλτης: Κωνσταντῖνος Agosto. Νεῳκόρος: Χρῆστος Πάκος.

* Ποιμαντική καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Διακονία Σλαβοφώνων καί Ρουμανοφώνων: Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

2. Ἐκκλησία καί Ἀδελφότης τῶν Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου τῶν Ἑλλήνων τῷ Ἔθνει: Διεύθυνσις: Chiesa e Confaternita dei SS Pietro e Paolo dei Nazionali Greci, Via San Tommaso d’Aquino 36, 80133 Napoli. Τηλ. +39-081.55.13.421, fax +39-081.55.19.059, web: http://www.confraternitagrecanapoli.com. Ἐπίτροποι: Διονύσιος Ἀρβανίτης, Πασχάλης Μαρτιάδης, Δημήτριος Παυλίδης καὶ Κωνσταντῖνος Παπαευθυμίου. Ἔφορος: Χρίστος Ἰωάννου. Γραμματεύς: Παναγιώτης Ντούνας.

* Ἑλληνικόν Σχολεῖον: Λειτουργεῖ εἰς τό Μέγαρον τῆς Ἐκκλησίας καί Ἀδελφότητος.

3. Ἱερόν Κοιμητηριακόν Παρεκκλήσιον Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου: Διεύθυνσις: Cappella Greco-Ortodossa dei SS Pietro e Paolo, c/o Cimitero Monumentale del Poggio Reale, 80100 Napoli.

4. Εὐκτήριος Οἶκος ΝΑΤΟ: Διεύθυνσις: Elemento Ellenico, Forze Alleate Sud Europa, Viale della Liberazione, 80124 Bagnoli (Napoli). Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

ΜΑΡΤΣΙΑΝΙΖΕ – MARCIANISE

Ὀρθόδοξος Οὐκρανική Ἐνορία Ἁγίας Σοφίας: Διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa Madonna delle Grazie, 81025 Marcianise – CE. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβύτερος Ἀνδρέας Γρηγοράς (τηλ. +39-320.68.28.953).

ΑΟΥΛΕΤΤΑ – AULETTA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Γενεσίου τῆς Θεοτόκου: Διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di Santa Maria, 84031 Auletta – SA. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται κατά τάς μεγάλας ἑορτάς. Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

ΣΑΛΕΡΝΟ – SALERNO

Ὀρθόδοξος Ἐνορία (ὑπὸ ὀργάνωσιν): Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

Γ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια

Τεργέστης καί Περιχώρων

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μηλιάρης

τηλ. +39-347.811.69.65

ΤΕΡΓΕΣΤΗ – TRIESΤΕ

1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου καί Ἁγίας Τριάδος: Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Nicola e SS Trinità, Riva Tre Novembre 7, 34121 Trieste. Τηλ. +39-040.36.83.20. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μηλιάρης (Τηλ. +39-347.811.69.65). Ψάλλει ἐκκλησιαστική χορῳδία ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἰωάννας Παπαϊωάννου. Νεῳκόρος: Ἰωάννης Τζουβελέκης.

2. Ἱερόν Κοιμητηριακόν Παρεκκλήσιον Ἁγίων Ἀποστόλων: Διεύθυνσις: Cappella dei SS Apostoli, Cimitero Greco-Orientale, Via della Pace 3, 34124 Trieste. Τηλ. +39-040.81.42.17. Τό συγκρότημα τοῦ ὅλου Κοιμητηρίου ἀποτελεῖ ἐθνικόν μνημεῖον.

3. Κοινότης Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων: Διεύθυνσις: Comunità Greco-Orientale, Riva Tre Novembre 7, 34121 Trieste. Τηλ. +39-040.63.56.14 – fax +39-040.63.48.30. Πρόεδρος: Kοσμᾶς Κοσμίδης, Ἀντιπρόεδροι: Ἀλέξανδρος Κέδρος καί Εὐθύμιος Βέος, Σύνδικοι: Ἀντώνιος Σοφιανόπουλος καί Μιχαήλ Χατζάκης. Γραμματεύς: Σοφία Κιόρτση.

* Ἑλληνικόν Δημοτικόν Σχολεῖον, Τμῆμα Ἑλληνικῆς Γλώσσης διά Ξένους, Ἐκκλησιαστικόν ΜουσεῖονΒιβλιοθήκη: Στεγάζονται ἐν τῷ Κοινοτικῷ Μεγάρῳ καί εἶναι καθημερινῶς ἀνοικτά διά τό κοινόν.

* Ἑλληνικός Ξενών «Φιλοξενία»: Διεύθυνσις: Ospizio Greco “Philoxenia”, Via Mazzini 3, 34121 Trieste. Τηλ. +39-040.34.81.644.

ΟΥΝΤΙΝΕ – UDΙΝΕ

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίας Αἰκατερίνης: Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται ἅπαξ τοῦ μηνός. Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

Δ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια

Τοσκάνης καί Λιγουρίας

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

Ἀθηναγόρας Φασίολος,

τηλ. +39-338.64.39.390

ΛΙΒΟΡΝΟΝ – LIVORNO

1. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (ἐν τῷ κοιμητηρίῳ τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης «Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας καί Ἀδελφότητος τῆς Ἁγίας Τριάδος»). Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa della Dormizione della Madre di Dio, c/o Cimitero Monumentale Greco-Ortodosso, Via Marco Mastacchi 227, 57100 Livorno. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος (τηλ. +39-338.64.39.390). Ἱεροψάλται: Νικόλαος Μακρῆς καί Μαρία Βασιλείου.

Βάσει τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 934/30 Ἰουνίου 1959 Διατάγματος τοῦ Προέδρου τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας, ὑπεύθυνον διά τήν ἐξασφάλισιν τῶν οἰκονομικῶν προϋποθέσεων πρός διατήρησιν τῆς ἑλληνορθοδόξου λατρείας ἐν Λιβόρνῳ εἶναι τό ἐν Βενετίᾳ «Ἑλληνικόν Ἰνστιτοῦτον Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν», εἰς τό ὁποῖον καί περιῆλθεν ἅπασα ἡ περιουσία τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας καί Ἀδελφότητος τῆς Ἁγίας Τριάδος Λιβόρνου.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Μέλη: Νικόλαος Μακρῆς, Δέσποινα Μισαηλίδου, Νικόλαος Μίσχος καί Μαρία Βασιλείου.

2. Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίας Τριάδος: Εὑρίσκεται εἰς τό βόρειον τμῆμα τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τό ὁποῖον εἶναι ἱστορικῶς γνωστόν ὡς Cappella τῶν οἰκογενειῶν Ροδοκανάκη καί Μαυροκορδάτου. Ἀφιερώθη εἰς τήν Ἁγίαν Τριάδα εἰς ἀνάμνησιν τῆς κατεδαφισθείσης τῷ 1953 ἱστορικῆς καί περικαλλοῦς ὁμωνύμου ἑλληνορθοδόξου ἐκκλησίας (1757).

ΓΕΝΟΥΑ – GΕΝΟVΑ

1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου καί Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου: Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Nicola e dell’Annunciazione, Via Casaregis 50/1, 16129 Genova. Τηλ. – fax +39-010.55.33.156, e-mail: [email protected]. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Νοταράγγελος-Γιαννέτος (τηλ. οἰκίας: +39-010.81.29.46). Ψάλλει ἐκκλησιαστική χορῳδία ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Γρηγορίου Φάβρη.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Μέλη: Μιχαήλ Διακομανώλης, Δημήτριος Μαγκλιβέρας, Φώτιος Καλύβας, Γρηγόριος Φάβρης, Εὐαγγελία Λαμπροπούλου καί Ὀλύβια Μανεσσιώτη.

* Τμῆμα Ἑλληνικῆς Γλώσσης διά Ξένους: Διδάσκει ὁ Ἱερ. Προϊστάμενος.

2. Ἱερόν Κοιμητηριακόν Παρεκκλήσιον Ἁγίων Πάντων: Διεύθυνσις: Cappella di Tutti i Santi, c/o Cimitero Monumentale di Staglieno, Reparto Greco-Ortodosso, Piazzale Resasco, 16100 (Genova).

ΠΙΖΑ – PISA

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Τριῶν Ἱεραρχῶν: Διεύθυνσις: Parrocchia Greco-Ortodossa, c/o Chiesa di San Bernardino, Via Carlo Cattaneo 145, 56100 Pisa. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Νικολάου Παπαδοπούλου (τηλ.: +39-328.82.55.062).

Ε´ Ἀρχιερατική Περιφέρεια

Ἀπουλίας

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος,

τηλ. +39-349.394.10.22

ΒΡΙΝΔΗΣΙΟΝ – BRINDISΙ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου: Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Nicola, Via Indipendenza 31, 72100 Brindisi. Τηλ. – fax +39-0831.52.84.60. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος (τηλ. +39-349.394.10.22). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Ἰωάννης Γιαννόκκολος (τηλ. +39-0831.58.37.10). Ψάλλει ἐκκλησιαστική χορῳδία, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῶν Γεωργίου Γεωργόπουλου καί Γεωργίου Μπουφολίν.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Ἀντιπρόεδρος:  ὁ Ἐφημέριος. Μέλη: Γεώργιος Μπουφολίν, Κωνσταντίνα Δέσκα, Ezio Longo, Corina Deudes καί Χρύσα Πρωτοψάλτη.

ΒΑΡΛΕΤΤΑΒΑRLΕΤΤΑ

1. Ἱερός Ναός Παναγίας Κυρίας τῶν Ἀγγέλων: Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa della Madonna degli Angeli, Via Madona degli Angeli, 70051 Barletta (BA). Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμανδρίτης Εὐάγγελος Ὑφαντίδης (τηλ. +39-328.06.03.141, e-mail: [email protected]). Ὁ ἱστορικός ἑλληνορθόδοξος Ναός τῆς Παναγίας Κυρίας τῶν Ἀγγέλων (1789) παραμένει ἀπό τό 1980 κλειστός. Ἀπό τό 1985 εὑρίσκεται εἰς χεῖρας τοῦ Δήμου Βαρλέττης, ὁ ὁποῖος καί ἀνεκαίνισε αὐτόν καί τό Εἰκονοστάσιον, μετέφερε δέ τάς ἀνεκτιμήτου ἀρχαιολογικῆς καί καλλιτεχνικῆς ἀξίας εἰκόνας, ἱερά σκεύη, ἄμφια καί λειτουργικά βιβλία τοῦ ναοῦ εἰς τάς ἀποθήκας τοῦ Μουσείου τῆς πόλεως. Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γενναδίου καταβάλλονται σήμερον μεγάλαι προσπάθειαι πρός ἐπανάκτησιν τοῦ μεγαλοπρεποῦς καί ἱστορικοῦ τούτου ναοῦ, ἐπισκεπτομένου ἐπί τούτῳ περιοδικῶς τήν πόλιν ταύτην καί συσκεπτομένου μετ’ ἀντιπροσωπείας τοῦ Δημοτικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου. Ἡ ἐπαναλειτουργία τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ ἑλληνορθοδόξου κέντρου ἐν Βορείῳ Ἀπουλίᾳ κρίνεται ἀναγκαία, λόγῳ τῆς ὁλοέν αὐξανομένης παρουσίας Ὀρθοδόξων εἰς τήν ἱστορικήν αὐτήν διά τό Γένος ἡμῶν περιοχήν.

2. Κοινότης τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας «Παναγία Κυρία τῶν Ἀγγέλων»: Διεύθυνσις: Comunità della Chiesa Greca Ortodossa della Madonna degli Angeli, Via Madona degli Angeli, 70051 Barletta (BA). Ἡ Κοινότης αὕτη ἀνεγνωρίσθη ὡς Νομικόν Πρόσωπον ὑπό τοῦ Βασιλείου τῶν Δύο Σικελιῶν, διά Βασιλικοῦ Διατάγματος τῆς 7ης ᾿Ιουλίου 1789, καί ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους διά Βασιλικοῦ Διατάγματος τῆς 19ης Μαρτίου 1891.

3. Ἑλληνορθόδοξον Κοιμητήριον: Διεύθυνσις: Reparto Greco-Ortodosso, c/o Cimitero Comunale di Barletta, 70051 Barletta (BA).

ΒΑΡΗΒΑRΙ

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου: Διεύθυνσις: Cappella Ecumenica, Piazza Giuseppe Massari, 70122 Bari. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τῶν Κληρικῶν τοῦ Βρινδησίου. Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος. Μέλη: Πρεσβύτερος Ἰωάννης Γιαννόκκολος, Οὐρανία Μολέας, Βικτωρία Κολοφωτιά, Χρυσσὴ Κουσταντωνάκη, Παναγιώτης Λιβαδᾶς, Στυλιανὸς Βουκελάτος καί Αἰκατερίνη Θυσαρχοντὴ.

ΑΛΗΣΙΟΝ – LECCE

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου: Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Nicola, ex Chiesa di Gesù Bambino dell’Arciconfraternita della SS Trinità dei Pellegrini, Via Ascanio Grandi 3, 73100 Lecce. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τῶν Κληρικῶν τοῦ Βρινδησίου. Ὑπεύθυνος: Ἰζαμπέλα Μπερναρδίνη (τηλ. +39-0832.30.68.73). Ψάλλει ἐκκλησιαστική χορῳδία, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῶν Ἐρνέστου Καρύδη καί Λαυρεντίου Λόγκου.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος. Μέλη: Ἰζαμπέλα Bernardini, Κωνσταντία Ἀλεξανδρίδου, Βασίλειος Μιχαλόπουλος, Ἰωάννα Νιττέρου, Ἄννα Κεσίογλου καί Χρῆστος Σταύρου.

ΦΟΒΑΙΑFOGGIA

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ: Διεύθυνσις: Parrocchia Greco-Ortodossa, c/o Cappella Arcivescovile di San Domenico, Via San Domenico, 71100 Foggia. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Ἱερομονάχου Νικοδήμου Kosovic. Ὑπεύθυνος: Ἐμμανουὴλ Στρατάκης (τηλ. +39-333.98.04.854). Ἱεροψάλται: Ξενοφών Καρλῆς καί Ρένος Ρετσινᾶς. Νεῳκόρος: Θεόκλητος Ἰωακείμ.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἐφημέριος. Μέλη: Ἐμμανουήλ Στρατάκης, Ἰωάννα Παπανικολάου-De Sanctis, Ἑλένη Τελαλίδου-Bisceglie καί Ρένος Ρετσινᾶς.

* Ἐπιτροπή Κοινωνικῆς Προνοίας, Εὐποιΐας καί Πολιτισμοῦ: Πρόεδρος: ὁ Ἐφημέριος. Μέλη: Χαρίκλεια Βλάση-Lori, Μαρία Χτενᾶ-D’Alessandro καί Εὐσταθία Δηρογιάννη-Di Meo.

ΤΕΡΜΟΛΙ – TERMOLI

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Ἀποστόλου Τιμοθέου: Διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa di San Timoteo apostolo, c/o Chiesa del Sacro Cuore, 86039 Termoli (CB). Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Ἱερομονάχου Νικοδήμου Kosovic. Ὑπεύθυνος: Ἐμμανουὴλ Στρατάκης (τηλ. +39-333.98.04.854).

ΜΕZΑΝΙΕ – MESAGNE

Ὀρθόδοξος Ἐνορία: Διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di San Giuseppe, 72023 Mesagne (BR). Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τῶν Κληρικῶν τοῦ Βρινδησίου.

Στ´ Ἀρχιερατική Περιφέρεια

Λομβαρδίας καὶ Πιεμόντε

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Βίτσος,

τηλ. +39-02.49.89.323

ΜΙΛΑΝΟΝ – ΜΙLΑΝΟ

1. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου: Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa dell’Annunciazione, Via Romolo Gessi 19, 20146 Milano. Τηλ. +39-02.49.89.323. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Βίτσος. Ψάλλει ἐκκλησιαστική χορῳδία ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Φωτεινῆς Γεωργίτση. Νεῳκόρος: Γκρατσιέλα Ἰωὰν.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος, Μέλη: Θεόδωρος Δαλαβέκουρας, Θεμιστοκλῆς Ἀνυφαντῆς, Χαρίλαος Γαλανόπουλος, Δέσποινα Γκενιεντέ καί Εὐανθία Χριστοδούλου.

* Ὀρθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Κυριῶν καί Δεσποινίδων: Πρόεδρος: Χρυσάνθη Μαλτέζου, Ἀντιπρόεδρος: Ἄννα Ἀθανασιάδου, Μέλη: Ὄλγα Ἀναστασοπούλου, Εἰρήνη Ποντικάκη καὶ Αἰμιλία Borisova.

* Ὀρθόδοξος Κατήχησις: Λειτουργοῦν ἑβδομαδιαίως συναντήσεις ἐνηλίκων.

* Ἔκδοσις: Εὐθύνῃ τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου ἐκδίδεται τὸ ἑβδομαδιαῖον φυλλάδιον «Ὀρθόδοξος Εὐαγγελική Κατήχησις» καί ἡ διμηνιαία ἐφημερίδα «Παρουσία» (ἑλληνιστί καί ἰταλιστί).

ΤΟΥΡΙΝΟΝ – ΤΟRΙΝΟ

Ἱερός Ναός Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου: Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa della Natività di San Giovanni Battista, c/o Cappella dell’Annunciazione dell’Opera Pia delle Orfane, Via delle Orfane 11, 10122 Torino, Τηλ. +39-011.43.10.130. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωσήφ Ρεστάνιος (τηλ. +39-340.61.89.209).

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Μέλη: Raffaele D’Amato, Κυριάκος Πενεσσάκης, Φωτεινή Παλτόγλου καί Στεφανία Γιουτζῆ.

ΠΑΒΙΑ – ΡΑVΙΑ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀμβροσίου: Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di Sant’Ambrogio, Via Olevano 200, 27100 Pavia, e-mail: [email protected]. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μοϊόλης (τηλ. +39-347.08.45.836).

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Μέλη: Ἰωσήφ Καυκάλας καί Ἰωάννα Νάκου.

* Ποιμαντική καί Κοινωνική Διακονία «Ὁ Καλός Σαμαρείτης»: Ἱδρυτής: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος, ὁ ὁποῖος ἐπισκέπτεται Φυλακάς, Νοσοκομεῖα καί ἄλλα Φιλανθρωπικά Ἱδρύματα τῆς Βορείου Ἰταλίας, εἰδικευθείς δέ εἰς τὴν ἱεράν ταύτην ἀποστολὴν, εἶναι ἐντεταλμένος ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως εἰς τὴν ἐπιτέλεσιν αὐτῆς.

ΒΕΡΤΣΕΛΛΙ – VERCELLI

Ἱερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος: Διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa di San Spiridione, Via Luciano Manara, 6, 13100 Vercelli. Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Πέτρος Ἰνιάτ (τηλ. +39-347.04.84.534).

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἐφημέριος. Μέλη: Florea Mierisev, Tarcan Marius Doru, Maftean Marioara καί Butnaru Mina.

ΒΑΡΕΖΕ – VARESΕ

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Συλλήψεως Τιμίου Προδρόμου: Διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di San Giovanni Battista, 21020 Cheglio di Taino-VA. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωσήφ Ρεστάνιου (τηλ. +39-340.61.89.209).

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωσήφ Ρεστάνιος. Μέλη: Στυλιανός Κεφαλόπουλος, Μιχαήλ Χρήστου, Εὐτυχία Φραγκιουδάκη καί Γραμματούλα Καράμπελα.

Ζ´ Ἀρχιερατική Περιφέρεια

Φλωρεντίας καί περιχώρων

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Παπαδόπουλος,

τηλ. +39-328.82.55.062

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – FIRΕΝΖΕ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου: Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Jacopo, Borgo San Jacopo 34, 50125 Firenze. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Παπαδόπουλος (Τηλ. +39-328.82.55.062). Ἱεροψάλται: Ζήνωνος Ζήνωνας, Μαϊκαντὴς Γεώργιος καὶ Καραγιάννη Εἰρήνη.

* Ὀρθόδοξος Κατήχησις: Ἑκάστην Παρασκευήν.

www.chiesaortodossa-firenze.org

ΣΙΕΝΑ – SΙΕΝΑ

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας: Διεύθυνσις: Parrocchia Greco-Ortodossa, c/o Chiesa della Divina Sapienza, Via della Sapienza e delle Terme, 53100 Siena. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Νικολάου Παπαδοπούλου (τηλ.: +39-328.82.55.062). Ὑπεύθυνοι: Γεώργιος Μαϊκαντῆς καί Στολάκης Κωνσταντῖνος.

Η´ Ἀρχιερατική Περιφέρεια

Ἐμιλίας – Ρωμανίας

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Παπαβασιλείου,

τηλ. +39-349.57.93.915

ΒΟΛΩΝΙΑ – ΒΟLOGΝΑ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου: Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Demetrio, Via dei Griffoni 3, 40123 Bologna. Τηλ. – fax +39-051.27.10.94, www.sandemetriobo.it. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Παπαβασιλείου (τηλ. +39-349.57.93.915), Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀνατόλιος Γκρίτσκιβ (τηλ. +39-338.87.72.387). Ἱεροψάλται: Ἀθανάσιος Παπαδημητρίου, Πέτρος Μοδένογλου καὶ Στυλιανὸς Μπούρης. Ἀναγνώστης: Ἀλέξανδρος Παλαιολόγος.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Μέλη: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ἄγγελος Πετρίδης, Ἀπόστολος Χριστόπουλος καί Μαρίζα Κηπουροῦ.

* Πνευματικόν Κέντρον: Διδάσκεται ἡ Ὀρθόδοξος Κατήχησις καὶ λειτουργεῖ Ἐκκλησιαστικὴ Βιβλιοθήκη.

ΠΑΡΜΑ – ΡΑRΜΑ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου: Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Nettario, Borgo della Posta 19, 43100 Ρarma. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Ντολεάνσκη (τηλ. +39-320.11.92.937).

ΡΗΓΙΟΝ ΕΜΙΛΙΑΣ – REGGIO EMILIA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Ἰώβ τοῦ Ποτσάεφ: Διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di San Girolamo della Confraternita dei SS Girolamo e Vitale, Via San Girolamo, 42100 Reggio Emilia. Ἐφημέριος: Σταυροφόρος-Οἰκονόμος Δημήτριος Ναζάρωφ (τηλ. +39-348.49.19.289).

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἐφημέριος. Μέλη: Στυλιανή Giovaniti, Ruslan Artemciuc, Tomazashvili Natia, Khoptyana Nadia, Spika Jurijs καί Yaroslav.

ΦΕΡΡΑΡΑ – FERRARΑ

Ὀρθόδοξος Ἐνορία: Διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di Santa Francesca, Via XX settembre 49, 44100 Ferrara. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, δίς τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀνατολίου Γκρίτσκιβ (τηλ. +39-338.87.72.387). Ἱεροψάλτης: Raffaela Augelli.

ΒΙΑΔΑΝΑ – VIADΑΝΑ (ΜΝ)

Ὀρθόδοξος Ἐνορία: Διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di San Pietro Apostolo, Via Roma 2, 46019 Viadana-MN. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Ντολεάνσκη (τηλ. +39-320.11.92.937).

Θ´ Ἀρχιερατική Περιφέρεια

Καλαβρίας

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος Σκορδῖνος,

τηλ. +39.0965.622.437, +39.368.755.6795

ΡΗΓΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ – REGGIO DI CALABRIA

1. Ὀρθόδοξος Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου ἀποστόλου Παύλου τῶν Ἑλλήνων. Ὁ ναός ᾠκοδομήθη μὲ πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου (Ὠρωπός Ἀττικῆς) καὶ Ἑλλήνων εὐεργετῶν, εἰς ανάμνησιν τῆς ἀφίξεως εἰς Ῥήγιον (ἄνοιξιν τοῦ 61) τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου μετὰ τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ τοῦ ἀποστόλου Ἀριστάρχου (Πραξ. Ἀπ. 28, 13) καὶ τοῦ πρώτου αὑτοῦ κηρύγματος εἰς τὴν Ἰταλικήν Χερσόνησον.

Διεύθυνσις: San Paolo dei Greci, vico Sant’Anna, 89132 Reggio di Calabria. Τηλ. +39.0965.622.437. Διαδίκτυον: http://ortodossiromani.blogspot.com. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος Σκορδῖνος (+39.368.755.6795 ).

Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον: Ἀρχιμ. Τιμόθεος Σακκᾶς (ἐπίτιμος), ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος καὶ οἱ κ.κ. Κωνσταντίνα Βέργη, Σύλβια Καρδίλη, Γεώργιος Ἀλεξάνδρου, Γεώργιος Μπάρμπας, Κωνσταντῖνος Τέλιος.

«Ῥωμαίϊκες Συναντήσεις»: Μηνιαῖαι διαλέξεις διὰ τὸν Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμὸν καὶ τὴν παράδοσιν τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος. Ὑπεύθυνος: ὁ Προϊστάμενος.

Σχολεῖον Ἐλληνικῆς Γλώσσης.

2. ρθόδοξος Ἐνορία Ὁσίου Ἠλιού τοῦ Σπηλαιώτου: Διεύθυνσις: Chiesa ortodossa, via Magna Grecia, Sott’argine Calopinaci, 89100 Reggio di Calabria. Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Δανιὴλ Καστρίτσιος (τηλ. +39.0965.55.191). Ἱεροψάλτης: Ἰωάννης Πρακτικός.

Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον: ὁ Ἐφημέριος, ὁ Ἱεροψάλτης καὶ οἱ κ.κ. Μαρία Ζερβοῦ-Oliveri, Ἑλένη Τασσίου-Iacopino, Ἰωάννα Σιακκαβοῦ-Gattuso, Λάρισσα Νίρτα, Ρέμος Πόποβιτς.

Ὀρθόδοξος Κατήχησις: Λειτουργοῦν ἑβδομαδιαίως συναντήσεις μαθητῶν δημοτικοῦ καὶ ἐνηλίκων. Ὑπεύθυνος: ὁ Ἐφημέριος.

Σχολεῖον Ἰταλικῆς Γλώσσης διὰ ξένους. Διδάσκαλος: ὁ πρεσβ. Ἠλίας Ἱαρία (+39.392.210.9238).

2. Γαλλικιανόν (Gallicianò di Condofuri)

Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας τῆς Ἑλλάδος: Πληροφορίαι: ὁ κ. Domenico Nucera, τηλ. +39.0965.727.091.

3. Ἰέραξ (Ἁγία Κυριακή) – Gerace

Ἱερὸς Προσκυνηματικὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: Διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa di San Giovanni Crisostomo (San Giovannello), 89040 Gerace (RC). Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβ. Ἠλίας Ἱαρία, τηλ. +39.392.210.9238.

Ναΐσκος τοῦ 10ου αἰῶνος, κείμενος εἰς τὸ ἱστορικὸν κέντρον τῆς πάλαι ποτὲ ἀκμαιοτάτης ἀκροπόλεως καὶ ἐπισκοπῆς τῆς Ἁγίας Κυριακῆς (Ἱέρακος). Παρεχωρήθη τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Ἰταλίας ὑπὸ τοῦ Ἰταλικοῦ Δημοσίου, ἀνακηρυχθεὶς εἰς Προσκύνημα ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Γενναδίου. Πληροφορίαι: δρ. Giacomo Oliva. Τηλ.: +39.348.728.9909.

4. Πάλμαι – Palmi

Ἱερὸν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Βλασίου (ἱδιωτικόν). Famiglia La Capria, τηλ. +39.0966.223.48.

ΚΑΤΑΣΑΡΙΟΝ – CATANZARO

1. ρθόδοξος Ἐνορία Ὁσίου Βαρθολομαίου τοῦ Νέου: Διεύθυνσις: Chiesa Aranceto, 88100 Catanzaro. Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Ἰωάννης Ραδέβιτς, τηλ. +39.328.643.5570.

2. Νεόκαστρον – Nicastro

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου: Διεύθυνσις: Chiesa del Rosario, 88046 Nicastro (CZ). Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Ἰωάννης Ραδέβιτς, τηλ. +39.328.643.5570.

3. Σκυλλάκιον – Squillace

Ἱερὸν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ἁκακίου (ἱδιωτικόν).

ΚΡΟΤΩΝ – CROTONE

1. ρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου: Διεύθυνσις: Chiesa del Carmine, 88900 Crotone. Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Ἰωάννης Ραδέβιτς, τηλ. +39.328.643.5570.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ – COSENZA

1. ρθόδοξος Ἐνορία Παναγίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως: Διεύθυνσις: Chiesa Santa Teresa, 87100 Cosenza. Ὑπεύθυνος: Οἰκονόμος Ἀθάνασιος, τηλ. +39.0981.327.83 \ +39.349.280.9013.

Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον: Γεώργιος Νιότης, Σπυριδούλα Mallamaci, Giovanni Manna, Lidia Voytyuk, Liliya Fedkeviych Taran, Carmen Ionica Florea, Irina Inca Adam, Larissa Ciapan.

2. Σλαβονεία (Schiavonea)

Ἱερὸν Παρεκκλήσιον Ὁσίου Φαντίνου τοῦ Νέου: Διεύθυνσις: Cappella ortodossa, via del Mediterraneo, 87065 Schiavonea (CS). Ὑπεύθυνος: Οἰκονόμος Ἀθάνασιος, τηλ. +39.0981.327.83 \ +39.349.280.9013.

ΙΠΠΟΝΙΟΝ – VIBO VALENZIA

1. ρθόδοξος Ἐνορία Ὁσίου Ὀνουφρίου: Διεύθυνσις: Chiesa San Michele, 89900 Vibo Valenzia. Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Ἰωάννης Ραδέβιτς, τηλ. +39.328.643.5570.

Ι´ Ἀρχιερατική Περιφέρεια

Σικελίας

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Φέστας,

τηλ. +39-349.87.64.664

ΠΑΝΟΡΜΟΣΡΑLERΜΟ

1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Ἐφέσου: Διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa di San Marco di Efeso, Via Umberto Giordano 67, 90127 Palermo. Τηλ. +39-091.30.58.47, e-mail: [email protected]. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Φέστας (τηλ. +39-349.87.64.664, Email: [email protected]). Ψάλλει ἐκκλησιαστική χορῳδία, ἀποτελουμένη ἀπό Ὀρθοδόξους νέους, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Raffaella Amari.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Μέλη: Tecla Chiavetta, Giuseppe Zito, Raffaella Amari, Sofia Cottone, Maria Zambalou-Mazzone, Claudia Mazzone, Maria Maddalena-Amari, Giulia Voinea καί Piotr Shkuro.

* Ὀρθόδοξος Κατήχησις: Ἕκαστον Σάββατον.

2. Κεφαλούδαιον – Cefalù

Ὀρθόδοξος Ἐνορία (ες φάσιν ργανώσεως): Διεύθυνσις: Chiesa della Madonna dell’Itria, Piazza Crispi 13, 90015 Cefalù (PA). Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται ἅπαξ τοῦ μηνός. Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

3. Καρίνι – Carini

Ἱερὸν Παρεκκλήσιον Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης (ἱδιωτικόν): Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται ἅπαξ τοῦ μηνός. Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

ΚΑΤΑΝΗ – CΑΤΑΝΙΑ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Λέοντος Ἐπισκόπου Κατάνης: Διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa Greca, Piazza Spirito Santo, 95134 Catania. Τηλ. +39-095.45.88.63. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραὶμ Ἀνθίμου (τηλ. +39-328.091.67.92). Ἱεροψάλτης: Γεώργιος Τζιάγκας.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Μέλη: Σοφία Ζαμπάλου-Di Martino, Λουκάς Παπαθέου, Μελπομένη Δογματζή, Oxana Grasso, Nicola Di Martino καί Arefaine Beraki.

ΜΕΣΣΗΝΗΜΕSSΙΝΑ

Έλληνορθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου τῶν Ἑλλήνων: Διεύθυνσις: Parrocchia Greco-Ortodossa, c/o Chiesa Evangelica Valdese, Via Laudato 16, 98100 Messina. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος Μανδρανικιώτης (Τηλ. +39.340.34.51.478, +39-090.93.59.803).

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Μέλη: Εἰρήνη Κατερινάκη-Bruno, Giovanni Carbone, Lilia Malaia Rescifina, Viorica Grecium Mangano καί Anda Balasescu Gatto.

ΜΥΛΑΜILAZZO / ΒΑΡΚΕΛΛΩΝΗ – BARCELLONA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίας Αἰκατερίνης: Διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa di Santa Caterina d’Alessandria, c/o Chiesa di San Giacomo, Lungomare di Milazzo, 98057 Milazzo – ME. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος Μανδρανικιώτης (Τηλ. +39.340.34.51.478, +39-090.93.59.803).

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Μέλη: Maria Vornicu Lanuzza, Giuseppe Lanuzza, Maria Mihailà, Emilia Popescu καί Victoria Racovità.

ΚΑΛΤΑΝΙΣΣΕΤΤΑ – CALTANISSETTA

Ἱερός Ναός Ἁγίου Καλογήρου: Διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa di San Calogiro, Via Re di Italia, 93100 Caltanissetta (CL). Ἐφημέριος: Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Πατρίκολος (Τηλ. +39.347.094.72.33, +39.348.81.22.532).

ΡΑΓΟΥΣΑ – RAGUSΑ

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ὁσίου Ὀνουφρίου (ες φάσιν ργανώσεως): Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

ΙΑ´ Ἀρχιερατική Περιφέρεια

Σαρδηνίας

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρεσβύτερος Κυριακός Καζίλε,

τηλ. +39-070.88.41.59

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΚΑΡΑΛΙΣ) – QUARTU SANTELENA (CA)

Ἱερός Ναός Ἀγίου Ἀποστόλου Θαδδαίου: Διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa di San Taddeo Apostolo, Via Cagliari 86/88, 09045 Quartu Sant’Elena (Cagliari). Τηλ. +39-070.88.41.59. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβύτερος Κυριακός Καζίλε (τηλ. +39-320.67.71.578). Ἱδρυτὴς καὶ πρῶτος Ἐφημέριος: Ὁ ἀοίδιμος Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Γεράκης (†21.06.2001), ὅστις ἐδώρησε τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Ἰταλίας τήν ἐκκλησίαν καὶ τὴν ἱερατικὴν κατοικίαν (Δεκέμβριος 1998), ὑποκινηθείς εἰς τοῦτο ἐκ τοῦ βαθυτάτου σεβασμοῦ καὶ τῆς υἱϊκῆς ἀγάπης του πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. κ. Γεννάδιον.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Μέλη: Ἐλευθέριος Χριστίδης, Anna Maria Lorrai, Ignazio Vargiu, Marco Lorrai καί Monica Lorrai.

* Ὀρθόδοξος Κατήχησις: Ἕκαστον Σάββατον μετά τόν Ἑσπερινόν.

ΑΛΓΕΡΙΟΝ – ALGHERO

Ἱερός Ναός Ἀγίας Βαρβάρας: Διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa di Santa Barbara, Via di Santa Barbara 2, 07041 Alghero (SS). Ἐφημέριος: ὁ Πρεσβύτερος Ἰωάννης Παβαλοάια (τηλ. +39-334.81.59.005). Ἡ ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἱστορικὸν μνημεῖον.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἐφημέριος. Μέλη: Stroe Ciprian, Pavaloaia Mariana, Popa Mariana, Stroe Mariana καί Turchina Veronica.

ΙΒ´ Ἀρχιερατική Περιφέρεια

Ρίμινι, Μαρκῶν, Ἀμπρούτσου καὶ Μολίσε

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρεσβύτερος Σεραφείμ Κοράλλος,

τηλ. +39-338.34.70.707

ΡΙΜΙΝΙ – RΙΜΙΝΙ

1. Ἱερός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί Ἁγίου Νικολάου: Διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa dell’Ingresso della SS Madre di Dio al Tempio e di San Nicola, Via Emilia 1, 47900 (Celle) Rimini. Τηλ. – fax +39-0541.74.30.31. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Σεραφείμ Κοράλλος (τηλ. +39-338.34.70.707). Ἱεροδιάκονος: Γεώργιος Badaluta. Ἀναγνῶσται: Dimitri Evghenidis, Amedeo Vitali καί Apostolo Kaknis. Ψάλλει ἐκκλησιαστικὴ πολυεθνικὴ χορῳδία ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τῆς Olga Chechetkina.

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Μέλη: Ἱεροδιάκονος Γεώργιος Badaluta, Dimitri Evghenidis, Natalia Muravèva καί Anzhelika Kuzminska.

* Ὀρθόδοξος Κατήχησις: Λειτουργοῦν ἑβδομαδιαίως συναντήσεις μαθητῶν καὶ ἐνηλίκων.

2. Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων: Διεύθυνσις: Piazzale Cesare Battisti, 47926 Rimini. Ἑκάστην Πέμπτην πρωΐ, εἰς τὸ Ἱερὸν Παρεκκλήσιον, ἔνθα φυλάσσεται ἡ ἀριστερά χεῖρα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τελεῖται ὁ Παρακλητικὸς του Κανὼν. Διὰ πρώτην φοράν ἐτελέσθη Ὀρθόδοξος ἀκολουθία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Γενναδίου (9 Μαῒου 2009).

3. Ἑλληνικόν Στρατιωτικόν Κοιμητήριον: Διεύθυνσις: Cimitero Militare Ellenico, 47036 Riccione (Rimini). Λειτουργεῖ δίς τοῦ ἔτους: α) τό Ψυχοσάββατον πρό τῆς Πεντηκοστῆς καί β) ἑκάστην τελευταίαν Κυριακήν τοῦ Σεπτεμβρίου, ἔνθα τελεῖται τό Μνημόσυνον τῶν 117 Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, ὑπαξιωματικῶν καί ὁπλιτῶν, ἡρωϊκῶς πεσόντων κατά τήν μάχην ἐναντίον τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς πόλεως Ρίμινι.

ΟΥΡΒΙΝΟΝ – URΒΙΝΟ

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Σεργίου καί Βάκχου: Διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa dei SS Sergio e Bacco, Via Raffaello 59, 61029 Urbino – PU. Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Βίκτωρ Τσιλότση (τηλ. +39-320.07.16.770). Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται δίς τοῦ μηνός.

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ – SAN MARINO

Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ: Διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa di San Michele Arcangelo, Via San Michele, Località Serravalle (campeggio di S. Marino), Repubblica di San Marino. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, δίς τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Σεραφείμ Κοράλλο (τηλ. +39-338.34.70.707).

ΦΑΝΟ – FANO

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Θεοδώρου καί Τατιανῆς: Διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di San Pietro in Episcopio, Via Rinalducci 99, 61032 Fano – PU. Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Βίκτωρ Τσιλότση (τηλ. +39-320.07.16.770). Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται δίς τοῦ μηνός.

ΚΙΕΤΙ – CΗΙΕΤΙ

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di Sant’Antonio in Chieti Scalo. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Σεραφείμ Κοράλλου (τηλ. +39-338.34.70.707).

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ

A) ΑΝΔΡΩΑΙ

1. Ἱερά Μονή Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Θεριστοῦ, ἐν Καλαβρίᾳ: Τὸ Καθολικὸν τῆς Μονῆς, τὸ ὁποῖον ἀνάγεται εἰς τὸν 12ον αἰ., ἀνεκαινίσθη ἐσχάτως ὑπὸ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας Καλαβρίας. Ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τῆς Μονῆς εὑρίσκεται ἐπίσης τὸ Σπήλαιον καὶ τὸ Ἁγίασμα τοῦ Ὁσίου. Τὸ Περιφερειακὸν Συμβούλιον Καλαβρίας ἀνεκήρυξεν ὁμοφώνως «ἱερὰν» τὴν περιοχὴν μεταξὺ τῶν ποταμῶν Στυλάρου καὶ Ἀξιοῦ πρὸς διευκόλυνσιν τῆς ὲγκαταστάσεως Ἑλληνορθοδόξων μοναχῶν. Ὁ Δῆμος Bivongi παρέδωκεν τὴν Μονὴν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης, συμβάλλων οὕτως εἰς τὴν προσπάθειαν ἀποκαταστάσεως τῶν αἰωνόβιων δεσμῶν μεταξὺ τοῦ ἰταλοελληνικοῦ καὶ του ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ. Δυστυχὼς, ἡ Ἀδελφότης τῆς Ἐπαρχιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς φιλοξενείται, ἐν γε τῷ παρόντι, εἰς ἕτερον τόπον, λόγῳ περιπετειῶν ἀπροσδοκήτων τῆς Μονῆς. Πληροφορίαι: Τηλ.: +39.368.755.6795, +39.0965.622.437.

2. Ἱερά Μονή Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἐν Πιεμονδίῳ: Διεύθυνσις: Sacro Monastero Ortodosso di San Basilio Magno, Via Comba Gavassa 3, 12036 Revello (Cuneo). Τηλ. – fax: +39-01.75.25.79.22. Ἡγούμενος: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Λίβιος (μοναχοί 2). Ἐφημέριοι: Ἱερομόναχος Γαβριὴλ καί Πρεσβύτερος Μάριος Κωστέας. Ἡ Μονή, ἡ ὁποία εἶναι Ἰταλόφωνος, ἀνηγέρθη κατά τό 1992, τό δέ Καθολικόν αὐτῆς τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Βασιλείου καί Βενεδίκτου. Αὕτη κεῖται ἐντός τῆς προστατευομένης περιοχῆς τῶν πηγῶν τοῦ ποταμοῦ Πάδου (Ρo), προσῆλθε δέ εἰς τούς κόλπους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης ἐπισήμως τό 1996. Τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1998, ὁ Ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Λίβιος ἐδώρησε τήν Μονήν, καί τούς περιβάλλοντας αὐτήν χώρους, εἰς τήν Ὀρθοδοξον Ἱεράν Μητρόπολιν Ἰταλίας.

3. Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ἠλιού τοῦ Σπηλαιώτου, ἐν Καλαβρίᾳ: Διεύθυνσις: Sacro Monastero Greco-Ortodosso di San Elia, 89020 Melicuccà (RC). Τηλ.: +39.0966.33.28.11. Τὴν φροντίδα ταύτης ἔχει ὁ Ἀρχιμ. Νεῖλος Βατοπαιδινός. Τὸ κτήριον τῆς Μονῆς παρεχωρήθη τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἱερᾷ Μητροπόλει Ἰταλίας καί Μελίτης ὑπὸ τῶν Σιδηροδρόμων τῆς Καλαβρίας, τὸν Αὔγουστον τοῦ 2000, εὐρίσκεται δὲ πλησίον τοῦ σπηλαίου, ὅπου ἠσκήτευσεν ὁ Ὅσιος Ἠλίας ὁ Σπηλαιώτης (9ος αἰών).

4. Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος, ἐν Σικελίᾳ: Διεύθυνσις: Sacro Metochio della Presentazione del Signore al Tempio, 98046 Santa Lucia del Mela (ME). Τηλ. +39-090.93.59.803, +39.340.34.51.478. Κτήτωρ καί μετοχιάτης: Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος Μανδρανικιώτης, Πνευματικὸς τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως.

5. Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου: (ὑπὸ ἀνακαίνισιν): Διεύθυνσις: Monastero Ortodosso della Dormizione della Madre di Dio, ex Chiesa di Santa Maria della Scala, 62026 San Ginesio (MC). Σεπτῇ Ἐντολῇ τοῦ Σ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ Μελίτης, ἡ φροντίδα διὰ τὸν μετὰ τοῦ Δήμου San Ginesio διάλογον καὶ τὴν συνεργασίαν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως ἀνετέθη εἰς τὸν  Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικόλαον Ριμάουδον (τηλ. +39-392.91.33.037).

* Ὀρθόδοξος Οἶκος Ξενίας (ὑπό ἵδρυσιν): Ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Δήμου τοῦ San Ginesio ἑτοιμάζεται ἡ ἵδρυσις «Ὀρθοδόξου Οἴκου Ξενίας», εἰς κτήριον τὸ ὁποῖον παραχωρεῖ ὁ Δήμος τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Ἰταλίας, διά τήν φιλοξενίαν καί παραμονήν Ὀρθοδόξων φοιτητῶν, οἱ ὁποῖοι φοιτοῦν εἰς τάς γειτονικάς Πανεπιστημιουπόλεις Macerata καί Camerino καί Ὀρθοδόξων προσκυνητῶν καί ἐκδρομέων, οἱ ὁποῖοι διέρχονται ἐκ τῆς Περιφερείας τῶν Μαρκῶν.

Β) ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΙ

1. Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν ἐν Βενετίᾳ Ἑλληνίδων Εὐγενῶν Μοναχῶν: Διεύθυνσις: Sacro Monastero di San Giorgio delle Nobili Monache Greche, Castello 3423/E, 30122 Venezia. Τηλ. – fax: +39-041.52.39.569. Τὰ θέματα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ τὴν ἐκ νέου κανονικὴν μοναστικὴν ἐπαναλειτουργίαν αὐτῆς παρακολουθεῖ ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμανδρίτης Εὐάγγελος Ὑφαντίδης. Ἡ Μονή στεγάζεται εἰς τόν γ´ ὄροφον τοῦ κτηρίου, ἔνθα εὑρίσκεται ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἰταλίας, παραπλεύρως τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων. Τό κτήριον ἦτο γνωστόν ἱστορικῶς ὡς «Μέγαρον Κοκκίνη». Ἱδρύθη τό 1599 ὑπό τοῦ πρώτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας, μέ ἕδραν τήν Βενετίαν, Γαβριήλ Σεβήρου καί διέθετε ἐσωτερικόν Παρθεναγωγεῖον, διελύθη δέ τό 1829. Αὕτη διαθέτει καί παλαιόν ἐσωτερικόν Παρεκκλήσιον, τιμώμενον ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Εἰς τὸ Παρεκκλήσιον τοῦτο τελοῦνται συνήθως αἱ ἱεραὶ ἀκολουθίαι τῶν καθημερινῶν ἑορτῶν. Ἐπανιδρύθη ἐπισήμως τήν 8ην Μαρτίου 1998, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας κ. κ. Γενναδίου, φροντίδι τοῦ ὁποίου ἀνεκαινίσθη, τῇ συμπαραστάσει τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας, ὁ συνολικός αὐτῆς χῶρος, ἐπί τῷ τέλει ὅπως δεχθῇ ἐκ νέου τήν ἐγκαταβίωσιν Ἑλληνίδων ὀρθοδόξων μοναχῶν. Τήν 13ην Νοεμβρίου 1998, ἐντός τῶν πλαισίων τῶν ἑορτασμῶν τῶν 500 ἐτῶν τῆς Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Βενετίας, ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, καί ὁ ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος, ἐπεσκέφθησαν τήν Μονήν καί περιηγήθησαν εἰς τούς χώρους αὐτῆς.

2. Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί Ἁγίας Βαρβάρας, ἐν Μοντανέρ Τρεβίζου: Διεύθυνσις: Sacro Monastero Greco-Ortodosso della Trasfigurazione del Signore e di Santa Barbara, Borgo Gava 5, 31010 Montaner di Sarmede (TV). Τηλ. – fax: +39-0438.58.21.08. Τὰ ἐκκλησιαστικά, πνευματικὰ καὶ λοιπὰ θέματα τῆς Μονῆς παρακολουθεῖ ὁ Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος, ὁ ὁποῖος ἐπιτελεῖ καὶ τὰ ἐφημεριακὰ καθήκοντα τῆς Μονῆς. Καθηγουμένη: Σεβαστιανή μοναχή (μοναχαί 4), χάρις εἰς τὴν συνετὴν αὐτῆς ποδηγεσίαν καὶ φροντίδα ἡ Μονὴ προοδεύει πνευματικῶς καὶ καρποφορεῖ. Ἡ Μονὴ λειτουργεῖ κανονικῶς ἀπὸ τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2000 καὶ ἐδωρήθη, μετὰ τῶν παρακειμένων κτηρίων, τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἱερᾷ Μητροπόλει Ἰταλίας καὶ Μελίτης, κατόπιν ἀγαστῆς συνεργασίας μεταξὺ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου, τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρου καὶ τοῦ τοπικοῦ Συμβουλίου τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ  Μοντανέρ (Ἰανουάριος 2001).

3. Ἱερά Αὐτοκρατορική Μονή Ὁσίων Ἠλιού τοῦ Νέου καί Φιλαρέτου τοῦ Κηπουροῦ, ἐν Σεμινάρᾳ τῆς Χώρας τῶν Σαλλινῶν: Διεύθυνσις: Sacro Monastero Greco-Ortodosso dei SS Elia il Giovane e Filareto l’Ortolano, 89020 Seminara (Reggio Calabria). Τηλ: +39-0966.31.73.61. καὶ +39.340.420.2531. Καθηγουμένη: Στεφανία μοναχή (μοναχαί 3). Ἡ Μονὴ ἱδρύθη τὸ πρῶτον ἐπὶ Λέοντος ΣΤ΄ τοῦ Σοφοῦ, ἐγκαινιάσθη δὲ ἐπισήμως τὴν 30ην Ὀκτωβρίου 2005 ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. κ. Γενναδίου, τοῦ ἁγιορειτικοῦ αὐτῆς Καθολικοῦ άνεγερθέντος δαπάναις τῆς περιφερείας Καλαβρίας, εἰς οἰκόπεδον το ὁποίον ἐδώρησεν ὁ τότε Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτισμοῦ Δρ. Santo Giuffré. Ἐν τῷ κτηρίῳ τῆς Μονῆς στεγάζεται τό Κέντρον Διακονίας Ὀρθοδόξων Μεταναστῶν, τὸ ὁποῖον τελεῖ ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν καὶ φροντίδα τῆς Καθηγουμένης Στεφανίας μοναχῆς. Ἡ Στεφανία μοναχὴ εἶναι ἡ πρώτη Ὀρθοδοξος Καθηγουμένη, ἡ ὁποία ἀναλαμβάνει τὴν ὑψηλὴν αὐτὴν ἐκκλησιαστικὴν καὶ πνευματικὴν διακρίσιν καὶ θέσιν ὕστερα ἀπὸ πλείστους αἰώνας εἰς τὴν ἱστορικὴν καὶ ἔνδοξον Βυζαντινὴν περιοχὴν.