Ιλίου Μέλαθρον – Νομισματικό Μουσείο

24grammata.com/ ιστορία της Αθήνας/ Μουσεία
Αποκατάσταση και μετατροπή του Ιλίου Μέλαθρου σε νομισματικό μουσείο

Το  Ιλίου Μέλαθρον, έργο του αρχιτέκτονα Ε.Τσίλλερ, χρονολογείται το 1880. Παραδόθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, το 1981, και αμέσως  συγκροτήθηκε μια επιτροπή ώστε να εντοπιστούν οι ανάγκες. Η πολυπλοκότητα του έργου απαιτούσε διεπιστημονική επιτροπή καθώς υπήρχαν προβλήματα στατικά, αποκατάστασης, συντήρησης και έκθεσης. Οι πρώτες σωστικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν το 1985. Στη δεκαετία του 90, το έργο ανέλαβε το Ταμείο και  έγιναν εργασίες συντήρησης και στατικές επεμβάσεις στο δεύτερο όροφο. Ανατέθηκαν επίσης μελέτες για την κατασκευή του αναψυκτηρίου, του ανελκυστήρα, για την αποκατάσταση των όψεων, τη  στατική επάρκεια  και για τον εκσυγχρονισμό της  ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης. Το 1998, ολοκληρώθηκε η έκθεση του πρώτου ορόφου. Το 2003 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του Μουσείου από το Εθνικό Αρχαιολογικό στο Ιλίου Μέλαθρον. Το 2005 εγκρίθηκε η μουσειολογική μελέτη. Το 2006, ολοκληρώθηκε το αναψυκτήριο, το 2007 η έκθεση του δευτέρου ορόφου,  οι οικοδομικές εργασίες και οι εργασίες συντήρησης.

Συντήρηση

Οι εργασίες συντήρησης στο κτίριο Ιλίου Μελάθρου, αφορούν όλα τα διακοσμητικά στοιχεία του κτιρίου: τοιχογραφίες – οροφογραφίες, ψηφιδωτά δάπεδα, κεραμεικές μπαλλούστρες, διακοσμητικές κεφαλές, επίκρανα, σιδηρά κιγκλιδώματα, καθώς και ξύλινες ντουλάπες, πόρτες και κουπαστές.
Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες χρήσεις του κτιρίου και τις επεμβάσεις που είχε δεχτεί, ο όγκος των εργασιών ήταν πολύ μεγάλος και περιελάμβανε αφαιρέσεις μεταγενέστερων επεμβάσεων, αφαιρέσεις μεταγενέστερων επιζωγραφίσεων, καθαρισμούς, στερεώσεις και αισθητική αποκατάσταση όπου κρίθηκε αναγκαίο.
Την επίβλεψη του έργου είχε η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Κτιρίων με υπεύθυνο τον Διευθυντή Συντήρησης κ. Νικόλαο Μίνω.

Μόνιμη έκθεση του Νομισματικού Μουσείου «η Ιστορία του Νομίσματος» (δεύτερος όροφος)
Η έκθεση αφηγείται με ευχάριστο και αφηγηματικό τρόπο την ιστορία του νομίσματος  Οι βιτρίνες μικρές, σχεδιάστηκαν με  διαφανή υλικά  και το εποπτικό υλικό πήρε τις αποχρώσεις του κάθε δωματίου ώστε να μην ανταγωνίζονται το κτήριο. Παρουσιάζονται νομίσματα από τον ρωμαϊκό, βυζαντινό, μεσαιωνικό,  νεώτερο κόσμο και η νεοελληνική δραχμή. Για κάθε χρονολογική περίοδο υπάρχουν ίδιες θεματικές ενότητες που  προσεγγίζουν την έκδοση, τη χρήση, την κυκλοφορία, την εικονογραφία των νομισμάτων . Θίγεται επίσης η σχέση των ανθρώπων με το χρήμα όπως αποτυπώθηκε στο γραπτό λόγο, στη ζωγραφική και στον κινηματογράφο. Μετάλλια από την Αναγέννηση μέχρι σήμερα συμπληρώνουν την έκθεση. www.tdpeae.gr