Ιρις / Iris (ένθετο του 24grammata.com για την Αρχαία Ελλάδα / inset about Ancient Greece)

Οι φιλόλογοι του φιλολογικού φροντιστηρίου “Γιώργος Δαμιανός” σας παρουσιάζουν το ειδικό ένθετο του 24grammata.com “Ιρις” για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό (φιλοσοφία- ποίηση – μαθηματικά) κλικ εδώ πρόκειται για μια οργανωμένη αναδιάταξη του ήδη υπάρχοντος υλικού στο 24grammata.com. Η ελληνική και ξενόγλωσση αρθρογραφία που σας προτείνουμε ιχαρακτηρίζεται ως η πιο αξιόλογη συλλογή αρχαίων ελληνικών κειμένων / μελετών στην ελληνική και αγγλική (κυρίως) γλώσσα κλικ εδώ

Εμπλουτίζεται καθημερινά. Προωθήστε όπου νομίζετε το σύνδεσμο “Ιρις” ένθετο του 24grammata.com για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό (φιλοσοφία- ποίηση – μαθηματικά) κλικ εδώ ή κρατήστε την παρακάτω σελίδα στον υπολογιστή σας (απλή αντιγραφή επικόλληση). Βοηθήστε να προβάλουμε τον Ωραίο Λόγο στον πλανήτη

φιλολογικό φροντιστήριο “Γιώργος Δαμιανός”

Ίρις (ένθετο του 24grammata.com)
– εμπλουτίζεται καθημερινά / enriched daily –

διαβάστε ό,τι αξιόλογο για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
read what remarkable on the ancient Greek Culture.

Α. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία / Αncient Greek Philosophy

Προσωκρατικοί / Pre-Socratic philosophy:
α. όλα β. έργα γ. μελέτες / άρθρα δ. ξενόγλωσσα
a. all b. original text c. studies δ. in english
Πλάτων (427 π.Χ.–347 π.Χ.) / PLaton :
α. όλα β. έργα γ. μελέτες / άρθρα δ. ξενόγλωσσα
a. all b. original text c. studies δ. in english
Αριστοτέλης (384 π.Χ.. 322 π.Χ) / Aristotle:
α. όλα β. έργα γ. μελέτες / άρθρα δ. ξενόγλωσσα
a. all b. original text c. studies δ. in english

Β. Αρχαία Ελληνική Ποίηση / Ancient Greek Poetry

Όμηρος / Homer:
α. όλα β. έργα γ. μελέτες / άρθρα δ. ξενόγλωσσα
a. all b. original text c. studies δ. in english
Λυρική ποίηση / Lyric poetry:
α. όλα β. έργα γ. μελέτες / άρθρα δ. ξενόγλωσσα
a. all b. original text c. studies δ. in english
Τραγική Ποίηση / Tragedy:
α. όλα β. έργα γ. μελέτες / άρθρα δ. ξενόγλωσσα
a. all b. original text c. studies δ. in english
Κωμική Ποίηση / Comedy:
α. όλα β. έργα γ. μελέτες / άρθρα δ. ξενόγλωσσα
a. all b. original text c. studies δ. in english

Γ. Τα μαθηματικά στην αρχαία Ελλάδa / The mathematics in ancient Greece

Τα Μαθηματικά / The mathematics:
α. όλα β. έργα γ. μελέτες / άρθρα δ. ξενόγλωσσα
a. all b. original text c. studies δ. in english

Δ. Free ebooks για τις κλασικές σπουδές (στην αγγλική γλώσσα) / Free ebooks on Classical Literature and History .

φιλολογικό φροντιστήριο “Γιώργος Δαμιανός”